1. Úrokové sadzby
  2. /
  3. Bežné účty - firmy a podnikatelia

Bežné účty - firmy a podnikatelia

Platné od: 03. 03. 2022

Bežné účty v CHF:
  úroková sadzba [% p. a.]
V prípade zostatku ku koncu dňa do 500 000 CHF (vrátane) 0,00
V prípade zostatku ku koncu dňa nad 500 000 CHF SARON® -0,5*

*SARON® (Swiss Average Rate ON) je referenčná sadzba založená na jednodňových dátach z REPO trhu so švajčiarkými frankami.

Výsledná úroková sadzba bude uplatnená na zostatok na účte prevyšujúci sumu 500 000 CHF ku koncu dňa.

Bežné účty v GBP:
  úroková sadzba [% p. a.]
V prípade zostatku ku koncu dňa do 500 000 GBP (vrátane) 0,00
V prípade zostatku ku koncu dňa nad 500 000 GBP SONIA* – 1,0

*SONIA® - Sterling Overnight Index Average publikovaný Bank of England

Výsledná úroková sadzba bude uplatnená na zostatok na účte prevyšujúci sumu 500 000 GBP ku koncu dňa.

Bežné účty v cudzej mene (okrem CHF a GBP):
Mena    úroková sadzba [% p. a.]
Ostatné cudzie meny (okrem CHF a GBP) 0,00

Nepovolené prečerpanie na bežných účtoch v EUR a cudzej mene 25 % p. a.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/bezne-ucty-firmy-podnikatelia/