Bežné účty - individuálni klienti    

Platné od: 28.2.2017

Bežné účty
Mena úroková sadzba [% p. a.]
EUR 0,00
CZK 0,00
GBP 0,00
USD 0,00
Sporiaci systém
Mena úroková sadzba [% p. a.]
EUR 0,01*

*k Sporiacemu systému je možné po splnení podmienok získať navyše Bonusový úrok, ktorý sa vypočíta ako 10-násobok základného úroku na Sporiacom systéme

Platné od: 31.12.2019

Bežné účty
Mena úroková sadzba [% p. a.]
EUR 0,00
CZK 0,00
GBP 0,00
USD 0,00
Sporiaci systém
Mena úroková sadzba [% p. a.]
EUR 0,00
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/bezne-ucty-individualni-klienti/