1. Úrokové sadzby
  2. /
  3. Devízové a eurové termínované vklady

Devízové a eurové termínované vklady

Platné od: 12. 06. 2024

Eurové termínované vklady – fyzické osoby

Mena Doba trvania vkladu
EUR do 1M** 1M** 3M** 6M** 12M** 24M** 36M**
  0,00 0,01 0,01 1,50 3,50 3 3

Výška minimálneho a maximálneho vkladu nie je stanovená. 

Eurové termínované vklady – fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby

Mena Množstvo* Doba trvania vkladu
EUR od               do do 1M** 1M** 3M** 6M** 12M** 24M** 36M**
  0,00 - 329 999 0,00 0,01 0,01 1,50 2,00 2,50 2,50

Devízové termínované vklady – fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby

Mena Množstvo* Doba trvania vkladu
CHF od               do do 1M** 1M** 3M** 6M** 12M**
  0,00 - 499 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CZK od                 do do 1M** 1M** 3M** 6M** 12M**
  0,00 - 9 999 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GBP od                 do do 1M** 1M** 3M** 6M** 12M**
  0,00 - 199 999 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
USD od                 do do 1M** 1M** 3M** 6M** 12M**
  0,00 - 349 999 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01

Úrokové sadzby sú uvedené v percentách p. a. (ročne)
*Úrokové sadzby nad najvyššie pásma sa stanovujú individuálne
**mesiac


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/devizove-eurove-terminovane-vklady/