Devízové a eurové termínované vklady

Platné od: 7.4.2017
Eurové termínované vklady

Mena Množstvo* Doba trvania vkladu
EUR od               do do 1M** 1M** 3M** 6M** 12M** 24M** 36M**
  0,00 - 329 999 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,10 0,10

Devízové termínované vklady

Mena Množstvo* Doba trvania vkladu
CHF od               do do 1M** 1M** 3M** 6M** 12M**
  0,00 - 499 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CZK od                 do do 1M** 1M** 3M** 6M** 12M**
  0,00 - 9 999 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GBP od                 do do 1M** 1M** 3M** 6M** 12M**
  0,00 - 199 999 0,00 0,50 0,70 0,80 0,90
USD od                 do do 1M** 1M** 3M** 6M** 12M**
  0,00 - 349 999 0,00 0,10 0,20 0,30 0,50

Úrokové sadzby sú uvedené v percentách p. a. (ročne)
*Úrokové sadzby nad najvyššie pásma sa stanovujú individuálne
**mesiac

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/devizove-eurove-terminovane-vklady/