1. Životné momenty
 2. /
 3. Bývanie
 4. /
 5. Ako postupovať pri pôžičke na bývanie
 6. /
 7. Energetický certifikát
Publikovaný 21.08.2021 / Upravený 21.08.2023

Energetický certifikát

Energetický certifikát A0, ktorý je povinný od 1. januára 2021, nemusí byť pre vás strašiakom. V článku vám vysvetlíme, čo to energetický certifikát je, ktoré budovy ho musia mať, ako ho získať a ako vám pomôže s hypotékou.

Energetický certifikát

V článku sa dozviete:

 1. Čo je to energetický certifikát a ako funguje?
 2. Energetický certifikát v legislatíve
 3. Aký je to energetický certifikát A0?
 4. Kedy je potrebný energetický certifikát a kto oň žiada?
 5. Ako a kde si vybaviť energetický certifikát?

Čo je to energetický certifikát?

Energetický certifikát je dokument, ktorý určuje energetickú hospodárnosť posudzovanej budovy. Jednoducho povedané, ukazuje, do akej miery je šetrná k životnému prostrediu. Hospodárnosť budovy sa určuje sčítaním množstva primárnej energie, ktoré sa spotrebuje bežnou prevádzkou budovy, teda ohrevom teplej vody, osvetlením, vykurovaním a vetraním. 

Na hodnotu a celkovú hospodárnosť vplýva predovšetkým:

 • tvar domu,
 • orientácia na svetové strany,
 • lokalita,
 • veľkosť,
 • použitý stavebný materiál,
 • vykurovací systém,
 • kvalita izolácie vonkajšieho obalu,
 • technológie na rekuperáciu tepla,
 • využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Konečné číslo výrazne ovplyvní najmä to, aký je zdroj primárnej energie. Konkrétne zdroje majú totiž pridelené koeficienty. Čím vyšší koeficient, tým je daný zdroj energie škodlivejší k prostrediu. Napríklad elektrina má koeficient 2.2, plyn 1.1 a kotol na drevo len 0.1.

Výsledok výpočtu, uvedený v kWh/m2, zaradí budovu do energetickej triedy A0 – G. Zaradenie napovie, aké množstvo energie stavba spotrebuje, a tiež naznačí, ktorými smermi sa vydať, ak chceme dosiahnuť úsporu. Platí, že energetický certifikát A označuje mimoriadne úspornú budovu a G mimoriadne nehospodárnu.

Pre aké stavby je energetický certifikát povinný?

S rastúcim dôrazom na ochranu životného prostredia sa začalo dbať na úspornosť aj v stavebníctve. Svoju úlohu v tom zohráva aj energetický certifikát. Zo zákona vyplýva povinnosť získať ho od roku 2008. 

Energetický certifikát je povinný pre: 

 • každú novopostavenú alebo významne renovovanú budovu so začiatkom kolaudácie po 1. januári 2008,
 • budovu, ktorá sa po tomto dátume predáva alebo prenajíma. 

Od roku 2008 museli byť novostavby aj obnovené budovy zaradené maximálne do energetickej triedy B. Od januára 2016 sa pravidlá ešte sprísnili, všetky novostavby museli byť podľa energetického certifikátu ultranízkoenergetické, teda zaradené do energetickej triedy A1. Ani to už neplatí. Od 1. januára 2021 musia budovy spadať do energetickej triedy A0.

Pre aké stavby je energetický certifikát povinný?

Čo by mala spĺňať budova na energetický certifikát A0 

Energetický certifikát A0 získa budova s takmer nulovou spotrebou energie. Takto ju definuje legislatíva: „Budova s takmer nulovou spotrebou energie je budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takejto budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou získanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti.“ 

Vyjadrené v číslach, rodinný dom sa zaradí do energetickej triedy A0, ak je vypočítaná hodnota nižšia ako 54 kWh/m2. Dostať sa na ňu nie je jednoduché. Na jej hodnotu a celkovú hospodárnosť vplýva obrovské množstvo faktorov.

Cestou k energetickej triede A0 je v prvom rade poriadne zateplenie. Rovnako je nutné zabezpečiť efektívny zdroj tepla a využívať obnoviteľné zdroje energie. Medzi technológie, ktoré môžete využiť, patria solárne panely, fotovoltické články, tepelné čerpadlo či rekuperačné jednotky. 

Spoznajte podmienky certifikácie

Tip: Spoznajte podmienky certifikácie

Presné vymedzenie, ktoré budovy potrebujú certifikát a na ktoré sa vzťahuje výnimka, a takisto aj ďalšie podmienky certifikácie nájdete v zákone č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. 

Kedy je potrebný energetický certifikát a kto oň žiada?

Zabezpečenie energetického certifikátu je vždy povinnosťou vlastníka nehnuteľnosti.

Energetický certifikát pri kúpe a prenájme

Ak sa rozhodnete nehnuteľnosť kúpiť alebo si ju prenajať, povinnosť vybavovať energetický certifikát vám odpadá. Musí ho zabezpečiť vlastník nehnuteľnosti, a to ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme nehnuteľnosti. Tak hovorí legislatíva, ale Ing. Rastislav Tvarog, energetický špecialista zo spoločnosti TWG, má inú skúsenosť: „Úrady v podstate certifikáty neriešia, kataster tiež nie. Takže ľudia dobrovoľne riskujú, či narazia alebo nenarazia na komplikácie, keď nemajú certifikát pri predaji nehnuteľnosti. Fakt je ten, že kupujúci naň má nárok bez akéhokoľvek rozdielu.“

Hoci odborník poukazuje na fakt, že úrady energetický certifikát nekontrolujú, predávajúci ho vždy musí poskytnúť kupujúcemu – podľa § 8 zákona 555/2005 Z. z. z 8. novembra 2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že certifikát nedodá, odporúčame ho od predávajúceho žiadať.

Pozrite si poriadne certifikát

Tip: Pozrite si poriadne certifikát

Rastislav Tvarog radí, aby ste si certifikát poriadne pozreli: „Dostanete komplexnejší a asi aj presnejší obraz o dome, nie iba reklamné informácie z predajného inzerátu či z webovej stránky projektu.“ To znamená, že budete vedieť, aká je budova energeticky hospodárna a približne aké vysoké budú vaše náklady na energie. 

Energetický certifikát pri stavbe domu

Samotný energetický certifikát budete potrebovať až ku kolaudácii. No energetickú hospodárnosť vašej stavby potrebujete vedieť už predtým, než začnete stavať. Po prvé preto, že projekt môže mať nedostatky, ktoré by vám neskôr skomplikovali získanie energetického certifikátu A0. 

Po druhé to káže zákon: „Projektant je povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok energetického hodnotenia uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie.“ 

To znamená, už pre získanie stavebného povolenia musíte mať od projektanta energetické hodnotenie projektu, ktoré určí predpokladanú spotrebu energií a celkovú úspornosť stavby.

Postup pri vybavovaní energetického certifikátu

Kde a ako vybaviť energetický certifikát

Energetický špecialista odporúča, aby ste sa vyhli sprostredkovateľom a kontaktovali spoločnosti alebo jednotlivcov, ktorí sami certifikáty spracovávajú. Vybrať si môžete aj na základe odporúčaní známych alebo na internete. 

Najlepšie spravíte, ak si ich skontrolujete v zozname Slovenskej komory stavebných inžinierov. Podľa zákona totiž môže energetickú certifikáciu vykonávať len odborne spôsobilá osoba. „Musí mať prístup do informačného systému Inforeg, ktorý slúži ako register pre energetické certifikáty,“ vysvetľuje Rastislav Ingeli, energetický špecialista. 

Energetické certifikáty pre niektoré typy objektov, napríklad novostavbu jednoduchého rodinného domu, sa dajú kompletne vybaviť aj online, iné nie. Závisí to hlavne od rozsahu použiteľných podkladov k výpočtom. Napríklad veľké objekty sa odporúča riešiť vždy s obhliadkou.

Postup pri vybavovaní energetického certifikátu

Čo treba dodať k výpočtu certifikátu

Základné podklady, ktoré treba k výpočtu energetického certifikátu, sú: 

 • fotografie objektu, 
 • výkresová dokumentácia, 
 • skutočné použité stavebné materiály a zariadenia v dome. 

V týchto podkladoch býva v porovnaní s projektom zmena, preto ich treba zosumarizovať podľa aktuálneho stavu. Obhliadka nie je povinná, no pre kvalitnejšie zhodnotenie sa odporúča. 

Kedy riešiť energetický certifikát a ako dlho trvá jeho vybavenie

Požiadať o energetický certifikát môžete v čase, keď je dom už takmer hotový. Dom má byť zateplený a má mať spravenú revíziu vykurovania, ohrevu teplej vody a rekuperácie tepla, prípadne iného zdroja tepla, napríklad krbu.

Štandardná lehota dodania energetického certifikátu od špecialistu je od 2 do 7 dní. Nechajte si preto dostatok času na jeho vypracovanie, aby ste ho mali pripravený ku kolaudácii. Energetická hospodárnosť budovy musí spĺňať podmienky platnej legislatívy na získanie energetického certifikátu A0. 

„Ak budova nespĺňa zákonné požiadavky, nemôže byť skolaudovaná,“ dopĺňa Ingeli. Vtedy je na základe odporúčaní nutné stav vylepšiť. 

Koľko stojí energetický certifikát

Dôležitou otázkou pri energetických certifikátoch je aj ich cena, ktorá sa líši od objektu k objektu. „Pri klasických rodinných domoch sa cena na internete pohybuje okolo 170 –220 EUR, ale pozor, je to cena bez obhliadky objektu, za tú si treba zvyčajne priplatiť,“ dopĺňa Rastislav Tvarog. 

Platnosť energetického certifikátu

Vydaný certifikát následne platí maximálne 10 rokov, ale len v prípade, že sa na budove nevykonala významná obnova. V takom prípade je potrebné ho obnoviť. 

Koľko stojí energetický certifikát

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/energeticky-certifikat-byvanie/