1. Životné momenty
 2. /
 3. Bývanie
 4. /
 5. Ako postupovať pri pôžičke na bývanie
 6. /
 7. Hypotéka na pozemok: Všetko, čo potrebujete vedieť
Publikovaný 17.06.2021 / Upravený 19.04.2024

Hypotéka na pozemok: Všetko, čo potrebujete vedieť

Hypotéka na stavebný pozemok. Môžete si ju vôbec vziať? Ak áno, aké sú možnosti? Dá sa z jedného úveru vykryť viacero vecí, ktoré sa týkajú bývania?

Hypotéka na pozemok: Všetko, čo potrebujete vedieť

V článku sa dozviete:

 1. Rozdiel medzi úverom na stavebný pozemok a nehnuteľnosť
 2. Jeden úver na bývanie aj kúpu pozemku
 3. Podmienky získania hypotéky na pozemok
 4. Nárok na daňový bonus

O tom, čo všetko potrebujeme, ak chceme získať úver na kúpu pozemku, sme sa rozprávali s odborníčkami na úverové produkty Tatra banky Valériou Hrabčákovou a Renátou Sprušanskou.

Aký je rozdiel v tom, ak si chceme vziať hypotéku na pozemok, nie na nehnuteľnosť? 

Úver na pozemok nedostanete na akýkoľvek kus zeme. Požiadať môžete výlučne o financovanie kúpy stavebného pozemku, resp. pozemku určeného na zastavanie. „Ak je pozemok zatiaľ zapísaný ako orná pôda či záhrada, je potrebné banke doložiť územnoplánovaciu informáciu alebo stavebné povolenie, že bude určený na zastavanie rezidenčnou nehnuteľnosťou,“ vysvetľuje Valéria Hrabčáková z oddelenia úverových produktov Tatra banky.

Na účel financovania nadobudnutia pozemku predkladáte:

 • kúpnu zmluvu na stavebný pozemok,
 • doklady na identifikáciu klienta,
 • doklady týkajúce sa príjmu klienta (ak ho banka nevie overiť z externých zdrojov),
 • znalecký posudok na pozemok,
 • prípadne iné doklady, ktoré si banka vyžiada v rámci schvaľovacieho procesu.

Dá sa využiť jeden úver na bývanie na kúpu stavebného pozemku aj na stavbu domu?

Existuje niečo také ako hypotéka na stavebný pozemok a stavbu domu?

Áno, pri hypotekárnom úvere v Tatra banke sa môžete rozhodnúť pre kombinovaný účel, ktorým je nadobudnutie stavebného pozemku alebo pozemku určeného na zastavanie a výstavbu rodinného domu. Podľa Hrabčákovej sa dá v takomto prípade čerpať úver voči súčasnej hodnote postupne v tranžiach, resp. jednorazovo. Podmienkou jednorazového čerpania je dočasné zabezpečenie úveru inou nehnuteľnosťou.

Ak čerpáte úver v tranžiach, znamená to, že vám banka neposkytne prostriedky naraz, ale v niekoľkých čerpaniach. Presný priebeh čerpania prostriedkov si určuje každá banka individuálne. Spoločným menovateľom je, že predtým, než dostane ďalšie prostriedky, dokladujete použitie financií z predchádzajúcej tranže. 

Dá sa využiť jeden úver na bývanie na kúpu stavebného pozemku aj na stavbu domu?

Na účel financovania nadobudnutia pozemku a výstavby rodinného domu predkladáte:

 • kúpnu zmluvu na pozemok,
 • doklady na identifikáciu,
 • doklady týkajúce sa príjmu klienta (ak ho banka nevie overiť z externých zdrojov),
 • znalecký posudok na pozemok,
 • stavebné povolenie,
 • projektovú dokumentáciu,
 • položkový rozpočet
 • prípadne iné doklady, ktoré si banka vyžiada v rámci schvaľovacieho procesu.

Aké sú podmienky získania hypotéky na pozemok?

Schválenie úveru prejde komplexným posúdením v rámci schvaľovacieho procesu v banke, ktorá rozhodne o schválení úveru.

Banku zaujíma predovšetkým: 

Rating klienta 

Banka od vás bude pýtať na vaše vzdelanie, vek, výšku príjmu či odvetvie, v ktorom pracujete. Zároveň, či ste zamestnaný na trvalý pracovný pomer alebo pracujete na živnosť. Zaujímať ich bude aj lokalita a typ pozemku. Na základe toho vás zaradí do určitej ratingovej skupiny, od ktorej sa odvíja aj celková výška a podmienky úveru. 

Úverová história

Banky majú k dispozícii úverový register, v ktorom sú informácie o všetkých schválených či zamietnutých bankových úveroch, o ktoré ste si v posledných rokoch požiadali. Banka zároveň vidí v registri vašu platobnú disciplínu – či ste splátky splácali načas alebo ste ich pravidelne uhrádzali s omeškaním, prípadne vôbec. 

Plnenie si záväzkov voči štátnym inštitúciám 

Banku zaujíma aj, či máte nejaké nedoplatky v zdravotnej poistovni, sociálnej poisťovni alebo na daňovom úrade. Prípadne, či nie je voči vám vedená exekúcia. 

Dá sa využiť jeden úver na bývanie na kúpu stavebného pozemku aj na stavbu domu?

Na získanie hypotéky na kúpu pozemku môžete využiť samotný stavebný pozemok, ktorý kupujete, ale aj založenie úveru inou nehnuteľnosťou. Založenie úveru inou nehnuteľnosťou vám pomôže pri financovaní úveru. Banka vám uvoľní väčší objem prostriedkov z úveru jednorazovo. V prípade, ak zakladáte iba kupovaný pozemok a čerpať úver plánujete voči rozostavanej stavbe, treba počítať s vlastnými finančnými prostriedkami.

Banky vám neuvoľnia prostriedky do 100 % hodnoty pozemku. Obvykle ponúkajú hypotéky na pozemok s LTV (pomer výšky hypotéky k hodnote pozemku) od 50 do 90 %. Percento financovania veľmi závisí najmä od lokality daného pozemku.

Ak chcete zistiť, aká je maximálna hypotéka, ktorú môžete dostať, a či budete potrebovať viac prostriedkov, využite kalkulačku na hypotéku na pozemok.

Ako dofinancovať hypotéku na pozemok do 100 %?

Máte niekoľko možností, ako túto situáciu vyriešiť: 

Založenie inej nehnuteľnosti 

Najlacnejšou možnosťou je založiť ďalší pozemok, chatu (pokiaľ je určená na celoročné bývanie), byt či dom. Tým navýšite hodnotu zabezpečenia a banka vám tak bude vedieť poskytnúť ešte zvyšné % z kúpnej ceny pozemku. 

Bezúčelový úver na dofinancovanie

Ak máte dostatočný príjem na splácanie dvoch úverov, možnosťou je aj vziať si bezúčelový úver. Ten sa obvykle poskytuje až na dobu 8 rokov a vo výške do 30-tisíc eur. 

Stavebný úver alebo medziúver 

Stavebný úver je produkt poskytovaný stavebnou sporiteľňou. Podmienkou na jeho získanie je mať stavebné sporenie a mať nasporené finančné prostriedky v požadovanej výške. 

Ak stavebné sporenie nemáte alebo ste si nestihli nasporiť požadovanú sumu, môžete do tej doby čerpať špeciálny preklenovací úver, tzv. medziúver. 

Treba si overiť všetky dostupné skutočnosti a informácie. 

Aké musí mať pozemok parametre a na čo si dať pozor?

Podľa odborníčky z oddelenia Collateral Management Tatra banky Renáty Sprušanskej si treba overiť všetky dostupné skutočnosti a informácie. 

Hypotéka na kúpu pozemku je pre banku reálna vtedy, ak stavebný pozemok spĺňa nasledujúce kritériá:

 • dá sa napojiť na dostupné inžinierske siete, ideálne v komunikácii pred pozemkom,
 • je určený na zastavanie rezidenčnou nehnuteľnosťou, čo preukážete doložením stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia, alebo územnoplánovacej informácie,
 • má zabezpečený prístup z verejnej komunikácie,
 • nie je zaťažený vecným bremenom, prípadne iným obmedzením, ktoré by bránilo jeho plnohodnotnému využitiu,
 • je reálne zastavateľný (šírka, dĺžka a svahovitosť pozemku umožňujú umiestnenie rodinného domu tak, aby bol dodržaný stavebný zákon a minimálne prípustné rozstupy medzi rodinnými domami vzájomne a od hranice pozemku).

Máme aj v prípade pozemku nárok na daňový bonus?

Nie. Daňový bonus sa dá nárokovať pri kúpe bytu, domu alebo ich časti, pri výstavbe či dostavbe nehnuteľnosti, ako i pri zmene či údržbe, kombinácii. Nemôžete ho uplatniť na stavebný pozemok pod rodinným domom, resp. samotný pozemok.

Hypotekárna kalkulačka

Požadovaný úver

i
i

Ponuka

Doba fixácie * Úroková sadzba od Mesačná splátka od

Reprezentatívny príklad:
Pri úvere  EUR s úrokovou sadzbou  % p. a., dobou splatnosti v mesiacoch/počte splátok a s jednorazovým poplatkom za úver vo výške  EUR, jednorazovým poplatkom za ohodnotenie nehnuteľnosti vo výške  EUR , jednorazovým poplatkom za kataster  EUR a ročným poistným za poistenie nehnuteľnosti vo výške  EUR predstavuje ročná percentuálna miera nákladov  % pri mesačnej splátke úveru  EUR (výška poslednej splátky úveru je  EUR). Celková suma, ktorú klient uhradí, predstavuje  EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza z predpokladu, že všetky mesiace v roku majú 30 dní a kalendárny rok má 360 dní.

Potrebujete poradiť s hypotékou?
Nechajte nám telefónne číslo, zavoláme vám.

 

*Doba fixácie je obdobie počas ktorého banka nezmení jednostranne výšku úrokovej sadzby. V prípade záujmu o fixáciu úrokovej sadzby na celú dobu splatnosti úveru, kontaktujte DIALOG Live *1100

*Doba fixácie je obdobie počas ktorého banka nezmení jednostranne výšku úrokovej sadzby. V prípade záujmu o fixáciu úrokovej sadzby na celú dobu splatnosti úveru, kontaktujte DIALOG Live *1100

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/hypoteka-na-pozemok-vsetko-co-potrebujete-vediet/