1. Životné momenty
 2. /
 3. Ako postupovať pri pôžičke na bývanie
 4. /
 5. Hypotéka na pozemok: Všetko, čo potrebujete vedieť

Hypotéka na pozemok: Všetko, čo potrebujete vedieť

Hypotéka na pozemok. Dá sa vôbec vziať? Ak áno, aké sú možnosti? Dá sa z jedného úveru vykryť viacero vecí týkajúcich sa bývania?

Pozemok
Po
ze
mok

V článku sa dozviete

Aktualizované 5. 1. 2022.   

Pozemok
Po
ze
mok

O tom, čo všetko potrebujeme, ak chceme získať úver na kúpu pozemku, sme sa rozprávali s odborníčkami na úverové produkty Tatra banky Valériou Hrabčákovou a Renátou Sprušanskou.

Aký je rozdiel v tom, ak si chceme vziať úver na pozemok, nie na nehnuteľnosť?

Požiadať môžete výlučne o financovanie kúpy stavebného pozemku, resp. pozemku určeného na zastavanie. „Ak je pozemok zatiaľ zapísaný ako orná pôda či záhrada, je potrebné banke doložiť územno-plánovaciu informáciu alebo stavebné povolenie, že bude určený na zastavanie rezidenčnou nehnuteľnosťou,“ vysvetľuje Valéria Hrabčáková z oddelenia úverových produktov Tatra banky.

Na účel financovania nadobudnutia pozemku predkladáte:

 • kúpnu zmluvu na pozemok,
 • doklady na identifikáciu klienta,
 • doklady týkajúce sa príjmu klienta (ak ho banka nevie overiť z externých zdrojov),
 • znalecký posudok na pozemok,
 • prípadne iné doklady, ktoré si banka vyžiada v rámci schvaľovacieho procesu.
Ak je pozemok zatiaľ zapísaný ako orná pôda či záhrada, je potrebné banke doložiť územno-plánovaciu informáciu alebo stavebné povolenie, že bude určený na zastavanie rezidenčnou nehnuteľnosťou.
Kúpa

pa

pozemok kupa hypoteka

Dá sa využiť jeden úver na bývanie aj kúpu pozemku?

Existuje niečo také ako hypotéka na pozemok a stavbu domu?

Áno, pri hypotekárnom úvere v Tatra banke sa môžete rozhodnúť pre kombinovaný účel, ktorým je nadobudnutie stavebného pozemku alebo pozemku určeného na zastavanie a výstavbu rodinného domu.

Podľa Hrabčákovej sa dá v takomto prípade čerpať úver voči súčasnej hodnote postupne v tranžiach, resp. jednorazovo. Podmienkou jednorazového čerpania je dočasné zabezpečenie úveru inou nehnuteľnosťou.

Na účel financovania nadobudnutia pozemku a výstavby rodinného domu predkladáte:

 • kúpnu zmluvu na pozemok,
 • doklady na identifikáciu,
 • doklady týkajúce sa príjmu klienta (ak ho banka nevie overiť z externých zdrojov),
 • znalecký posudok na pozemok,
 • stavebné povolenie,
 • projektovú dokumentáciu,
 • položkový rozpočet
 • prípadne iné doklady, ktoré si banka vyžiada v rámci schvaľovacieho procesu.
Podmienky
Pod
mien
ky

Aké sú podmienky získania hypotéky na pozemok?

Na schválenie úveru je potrebné predložiť doklady, ktoré uvádzame vyššie. Následne váš prípad prejde komplexným posúdením v rámci schvaľovacieho procesu v banke, ktorá rozhodne o schválení úveru.

Aké musí mať pozemok parametre a na čo si dať pozor?

Podľa odborníčky z oddelenia Collateral Management Tatra banky Renáty Sprušanskej si treba overiť všetky dostupné skutočnosti a informácie. 

Hypotéka na kúpu pozemku je pre banku reálna vtedy, ak stavebný pozemok spĺňa nasledujúce kritériá:

 • dá sa napojiť na dostupné inžinierske siete, ideálne v komunikácii pred pozemkom,
 • je určený na zastavanie rezidenčnou nehnuteľnosťou, čo preukážete doložením stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia, alebo územnoplánovacej informácie,
 • má zabezpečený prístup z verejnej komunikácie,
 • nie je zaťažený vecným bremenom, prípadne iným obmedzením, ktoré by bránilo jeho plnohodnotnému využitiu,
 • je reálne zastavateľný (šírka, dĺžka a svahovitosť pozemku umožňujú umiestnenie rodinného domu tak, aby bol dodržaný stavebný zákon a minimálne prípustné rozstupy medzi rodinnými domami vzájomne a od hranice pozemku).
   

Máme aj v prípade pozemku nárok na daňový bonus?

Nie. Daňový bonus sa dá nárokovať pri kúpe bytu, domu alebo ich časti, pri výstavbe či dostavbe nehnuteľnosti, ako i pri zmene či údržbe, kombinácii. Nemôžete ho uplatniť na pozemok pod rodinným domom, resp. samotný pozemok.

Pozemok musí mať zabezpečený prístup z verejnej komunikácie.
Tip
Tip

Zišiel by sa vám úver súčasne na viacero vecí okolo bývania?

Navštívte pobočku banky, resp. kontaktujte zákaznícke centrum DIALOG Live na čísle *1100.

Spolu s hypotekárnym bankárom nájdete optimálne riešenie. Môžete riešiť nielen nadobudnutie, výstavbu, zmenu, údržbu, ale i splatenie existujúcich úverov cez výhodnejšie podmienky.

kupa pozemku hypoteka

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/hypoteka-na-pozemok-vsetko-co-potrebujete-vediet/