1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Kúpa auta
 6. /
 7. Odhlásenie auta či iného vozidla: Ako a kde sa dá vybaviť v rôznych situáciách?
Publikovaný 04.10.2022 / Upravený 20.08.2023

Odhlásenie auta či iného vozidla: Ako a kde sa dá vybaviť v rôznych situáciách?

Vaše vozidlo je povinne registrované v evidencii vozidiel. Ak sa ho ale rozhodnete predať, stane sa nepojazdným, alebo sa presťahujete, malo by byť z evidencie vyradené. Kedy sa vás odhlásenie vozidla týka a kde ho vybavíte?

Odhlásenie auta či iného vozidla: Ako a kde sa dá vybaviť v rôznych situáciách?

V článku sa dozviete:

 1. Kto a kedy môže odhlásiť vozidlo?
 2. Aký je rozdiel medzi dočasným a trvalým odhlásením?
 3. Ako odhlásite už neexistujúce vozidlo?
 4. Môžem odhlásiť vozidlo aj do zahraničia?

Kto môže vybaviť odhlásenie auta a iného vozidla z evidencie? 

Odhlásenie auta má na starosti jeho držiteľ, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II. Držiteľom vozidla môžete byť, ak ste: 

 • fyzická osoba, máte viac ako 15 rokov a ste spôsobilý na právne úkony, 
 • právnická osoba alebo jej organizačná zložka, ktorá je zapísaná v obchodnom či inom registri,
 • zákonný zástupca vlastníka vozidla mladšieho ako 15 rokov. 

V prípade, že chcete, aby za vás odhlásenie auta (alebo iné úkony spojené s vlastníctvom vozidla) vybavil niekto iný, musíte mu dať splnomocnenie s vaším úradne overeným podpisom. Pozor, ak ste zapísaný v osvedčení o evidencii ako držiteľ, ale vozidlo nevlastníte, budete potrebovať na jeho odhlásenie aj overené splnomocnenie s úradne overeným podpisom vlastníka. Odhlásiť auto bez splnomocnenia nie je možné.

Kedy treba riešiť odhlásenie vozidla z evidencie? 

Podľa zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke musíte každé vozidlo, s ktorým chcete jazdiť po cestách na Slovensku, evidovať v nejakom systéme evidencie vozidiel. Môže to byť evidencia v Slovenskej republike alebo aj v zahraničí. To, ktorú využijete, závisí od toho, kde sa trvale zdržiavate. Ak trvale žijete na Slovensku, budete vozidlo prihlasovať na slovenskom dopravnom inšpektoráte.

V rôznych situáciách musíte, alebo by ste mali, požiadať aj o odhlásenie vozidla. Je to v prípade, že vozidlo:

 • predáte, teda zmenilo majiteľa, 
 • nebudete dlhší čas používať, 
 • je nepojazdné,
 • bude zaevidované v zahraničí. 

Ak ste sa presťahovali do iného okresu, auto či iné vozidlo nie je potrebné odhlásiť. V novom okrese ho musíte len prihlásiť a nahlásiť zmenu trvalého pobytu. 

placeholder

Odhlásenie vozidla z evidencie pri zmene majiteľa v okrese aj mimo okresu

Najčastejším dôvodom odhlásenia auta z evidencie býva jeho predaj. V tomto prípade ide o odhlásenie vozidla na inú osobu. Na tom, kde máte trvalé bydlisko, už pri odhlásení a prihlásení vozidla nezáleží. Auto môžete prepísať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Lehota na odhlásenie vozidla je podľa zákona o cestnej premávke do 30 dní, odkedy nastala skutočnosť, v tomto prípade zmena majiteľa. Odhlásenie a prihlásenie sa po novom vykonáva jedným úkonom a jednou spojenou žiadosťou (priamy prevod držby vozidla a žiadosť o novú evidenciu).

V prípade, že nie sú prítomné obe strany (pôvodný a nový majiteľ), je potrebné úradne overené splnomocnenie. Policajnému zboru sa dá zaslať i prostredníctvom elektronickej služby.

Ak nie je prítomný nový držiteľ, môže ten pôvodný predložiť aj doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (faktúra, kúpnopredajná, darovacia zmluva) s overeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

Splnomocnenie ani doklad o nadobudnutí nepotrebuje pôvodný držiteľ vozidla, ak ho prihlasuje na blízku osobu. Môže ňou byť potomok, rodič, súrodenec alebo manžel, či manželka.

Dokumenty potrebné na odhlásenie a prihlásenie vozidla pri zmene majiteľa

Na odhlásenie vozidla potrebujete:

 • doklady totožnosti,
 • čipovú kartu osvedčenia o evidencii časť I („malý techničák“),
 • osvedčenie o evidencii časť II („veľký techničák“),
 • potvrdenie nového držiteľa o uzatvorení predbežného poistenia,
 • zaplatiť správny poplatok.

Koľko stojí odhlásenie auta?

Za odhlásenie z evidencie sa neplatí, ak vozidlo spadá do niektorej z týchto kategórií:

 • M1 (vozidlá na prepravu cestujúcich s minimálne 4 kolesami a do 8 miest),
 • N1 (vozidlá na prepravu tovaru s hmotnosťou do 3 500 kg),
 • L2 (trojkolesové vozidlá s maximálnou rýchlosťou 45 km/h).

Pri ďalších kategóriách zaplatíte 5 EUR. Pozor, po novom platí všetky poplatky žiadateľ o úkon prepisu vozidla.

placeholder

Ďalšie poplatky sú spojené s prihlásením vozidla, a to:

 • za prihlásenie vozidla do evidencie,
 • za vydanie tabuliek s evidenčným číslom (EČV). Musíte ho zaplatiť, ak si pôvodný majiteľ ponechá staré tabuľky.

Kde vybavíte odhlásenie vozidla z evidencie? 

Odhlásenie auta a iného vozidla majú na starosti orgány Policajného zboru (dopravné inšpektoráty). Odhlasovať a prihlasovať môžete na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Online odhlásenie vozidla pri predaji

Auto tiež odhlásite elektronicky, a to v prípade, že máte:

 • občiansky preukaz s čipom a
 • kvalifikovaný elektronický podpis.

I v tomto prípade za vás žiadosť o odhlásenie vozidla môže podať aj iná osoba (splnomocnenec), ale len s vaším úradne overeným podpisom.

Aký je postup odhlásenia vozidla online?

 1. Prihláste sa do svojej elektronickej schránky.
 2. Vyhľadajte a otvorte formulár Žiadosť o zmenu držby vozidla.
 3. Procesom vás prevedie systém, ktorý bude žiadať, aby ste vyplnili údaje o vozidle a o pôvodnom a novom držiteľovi. Takisto je nutné zadať, čo sa má stať s pôvodnými tabuľkami s evidenčným číslom.
 4. Priložiť musíte sken papierového splnomocnenia od kupujúceho alebo použiť elektronické splnomocnenie.
 5. Uhradíte poplatky.
 6. Vyplnenú žiadosť odošlete, o čom vám do elektronickej schránky príde potvrdenie.
 7. Potvrdené bude aj vybavenie žiadosti, teda odhlásenie a prihlásenie vozidla. 
prepis auta

Tip na článok:

Prepis auta: Ako prebieha a čo k nemu budete potrebovať?

Zistiť viac

Dočasné vs. trvalé odhlásenie auta či iného vozidla 

Auto často odhlasujete z evidencie pri predaji. Môže však nastať aj situácia, keď vozidlo majiteľa nezmení. Auto je stále vaše, akurát ho už neplánujete či nemôžete používať. Aj v týchto prípadoch by ste ho mali odhlásiť, alebo, podľa terminológie Ministerstva vnútra SR, dať vyradiť z evidencie.

Ak tak nespravíte, nečaká vás žiadny postih. Nepoužívané vozidlo odhlasujete najmä preto, aby ste zaň napríklad nemuseli každý rok platiť povinné zmluvné poistenie. S vyradeným vozidlom takisto nemusíte absolvovať technické a emisné kontroly

placeholder

Dočasné odhlásenie vozidla 

V prípade, že vozidlo nebudete dlhšie používať, napríklad budete dlhodobo v zahraničí, ale ho zároveň nechcete predávať, oplatí sa vám uvažovať o dočasnom odhlásení vozidla. Ako už názov naznačí, ide o vyradenie z evidencie na dobu určitú. Môže to byť od 1 do 20 rokov.

O dočasné odhlásenie auta či iného vozidla z evidencie môžete požiadať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Dokumenty potrebné na dočasné odhlásenie vozidla

 • doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I (ak vám bola vydaná).

Dočasné odhlásenie vozidla online

Dočasné odhlásenie auta aj iného vozidla vybavíte i online, ak máte občiansky preukaz s čipom.

Aký je postup odhlásenia vozidla online?

 1. Prihláste sa do svojej elektronickej schránky.
 2. Vyhľadajte a otvorte formulár Žiadosť o trvalé alebo dočasné vyradenie vozidla z evidencie.
 3. Procesom vás prevedie systém, ktorý bude žiadať, aby ste vyplnili údaje o vozidle.
 4. Uhradíte poplatky.
 5. Vyplnenú žiadosť odošlete, o čom vám do elektronickej schránky príde potvrdenie.
 6. Do schránky príde výzva, aby ste sa dostavili na pracovisko evidencie vozidiel odovzdať doklady.

Poplatky za dočasné odhlásenie vozidla

Lehota Suma
do 1 roka 5 EUR 
1 až 2 roky 20 EUR
2 až 4 roky 35 EUR
4 až 6 roky 70 EUR
6 až 10 rokov 170 EUR
viac ako 10 rokov  350 EUR

Na čo si dať pozor pri dočasnom odhlásení auta 

Na vozidle, ktoré ste dali dočasne vyradiť, nemôžete jazdiť, ani ho inak využívať v cestnej premávke. Takisto ho nesmiete zničiť či rozpredať na súčiastky. Zároveň musí byť prístupné orgánom Policajného zboru.

Vozidlo môže zmeniť držiteľa i vlastníka, teda ho môžete predať, a tieto zmeny môžete aj upraviť v evidencii, avšak dopravný inšpektorát vám zatiaľ nevydá osvedčenie o evidencii časť I, časť II či tabuľky s evidenčným číslom. Spraví tak až v prípade, keď bude vozidlo opäť zaradené do evidencie.

Čo ak chcete dočasne odhlásené vozidlo opäť používať? 

V prípade, že tak chcete urobiť pred uplynutím lehoty dočasného vyradenia vozidla, požiadate o jeho znovuzaradenie na dopravnom inšpektoráte. Na dopravný inšpektorát sa musíte dostaviť aj po uplynutí lehoty dočasného vyradenia, a to maximálne do 30 dní. Ak vtedy opäť požiadate o zaradenie vozidla do evidencie, zaplatíte správny poplatok 5 EUR, predložíte platné PZP a dostanete naspäť osvedčenie o evidencii časť I a II. Doklady o technickej a emisnej kontrole predkladať netreba. Ak ale nie sú platné, musíte kontroly absolvovať do 7 dní.

Trvalé odhlásenie vozidla 

V prípade, že vozidlo už z rôznych dôvodov, ako sú napríklad havária alebo opotrebenie vekom, nie je pojazdné, môžete ho odhlásiť z evidencie vozidiel natrvalo. Ako už názov napovedá, tento krok je nezvratný, pretože na to, aby ste ho mohli uskutočniť, musíte vozidlo (kategórie M1, N1 a L2) ekologicky zlikvidovať. To znamená, že ho odovzdáte spracovateľovi alebo firme, ktorá vykonáva zber starých vozidiel v SR alebo v rámci EÚ. Spracovateľ vozidla si zároveň vezme aj osvedčenie o evidencii časť I a II a tabuľky s evidenčným číslom.

Ak od spracovateľa dostanete „Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel“, nemusíte už nič riešiť, vozidlo tým môžete považovať za odhlásené. 

placeholder

Pokiaľ ste potvrdenie o vyradení nedostali, musíte odhlásenie auta vybaviť na dopravnom inšpektoráte. Tu predložíte potvrdenie o prevzatí na spracovanie alebo do zberu (musí byť úradne preložené v prípade, že je z inej krajiny než Slovenská alebo Česká republika).

Trvalé odhlásenie auta a iného vozidla vybavíte aj online, prostredníctvom formulára Žiadosť o trvalé alebo dočasné vyradenie vozidla z evidencie. Postup je podobný ako pri dočasnom vyradení, s tým rozdielom, že prikladáte iné dokumenty (potvrdenie o prevzatí na spracovanie alebo do zberu).

 Za trvalé odhlásenie auta v kategórii M1, N1 a L2 neplatíte žiadne poplatky.

Ako odhlásite auto, ktoré bolo napríklad rozpredané na náhradné diely? 

V tomto prípade hovoríme o vozidle, ktoré je stále v evidencii, ale už neexistuje. Môže to byť napríklad preto, že ste ho rozpredali na súčiastky, alebo dali niekde zošrotovať, no nemáte o tom doklad. Jednoducho neviete preukázať, ako ste s ním naložili.

Na odhlásenie takéhoto auta budete potrebovať najmä rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla. Vydajú vám ho po konaní, v ktorom musíte predložiť originálne doklady od neexistujúceho vozidla a tiež vysvetliť, prečo neexistuje. Pozor, žiadateľ o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla platí príspevok do Environmentálneho fondu, ktorého výška je 500 EUR za jedno vozidlo.

Okrem rozhodnutia budete ešte potrebovať osvedčenie o evidencii časť I a II a tabuľky s evidenčným číslom (ak vám boli odcudzené, stratili sa alebo poškodili, potrebujete o tomto fakte čestné vyhlásenie, či oznámenie o strate alebo odcudzení).

Odhlásenie auta či iného vozidla do zahraničia

Odhlásenie vozidla do zahraničia sa najčastejšie vykonáva, ak sa presťahujete alebo ho do cudziny predáte. Pri predaji vozidlo po podpísaní kúpnopredajnej zmluvy odhlásite na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. V tomto prípade musíte pripojiť aj posudok o kontrole originality vozidla.

Odhlásenie vozidla do zahraničia pri presťahovaní 

Ak sa presťahujete do zahraničia, nemusíte odhlásenie riešiť vo všetkých prípadoch a okamžite. Pokiaľ sa sťahujete len dočasne, a váš obvyklý pobyt ostáva na Slovensku, nemusíte auto prehlasovať. Avšak, pri určovaní miesta vášho bydliska (obvyklého pobytu) sa prihliada na to, kde sa väčšinu roka zdržiavate, pracujete či máte rodinné väzby. 

Ak sa do inej krajiny aj s autom sťahujete natrvalo, musíte ho preregistrovať a platiť zaň s tým súvisiace poplatky. Keďže ani v rámci EÚ nie sú pravidlá prihlasovania a odhlasovania vozidiel jednotné, odporúčame vám presne si ich naštudovať v krajine, do ktorej ste sa presťahovali. Nájdete ich na webových stránkach vnútroštátnych orgánov danej krajiny. Inak vám môže hroziť pokuta.

Postup pri odhlásení vozidla do cudziny

Odhlásiť vozidlo pri presťahovaní i predaji sa dá s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom alebo bez ich vydania. Vývozné značky si tiež môžete vybaviť a zapožičať v špecializovaných spoločnostiach. Vývozné značky nebudete na vývoz z krajiny potrebovať, ak vozidlo preveziete na prívese.

Dokumenty potrebné na odhlásenie vozidla do cudziny pri predaji a presťahovaní:

 • doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I (ak bolo vydané),
 • tabuľky s evidenčným číslom (ak vám boli odcudzené, stratili sa alebo poškodili, potrebujete o tomto fakte čestné vyhlásenie či oznámenie o strate alebo odcudzení),
 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia „spôsobilé“ alebo „dočasne spôsobilé“ nie starší ako 15 dní (len pri zmene majiteľa, teda pri predaji).

Poplatky za odhlásenie vozidla do zahraničia

 • V prípade, že odhlasujete s vývoznými tabuľkami, zaplatíte 33 EUR za každú tabuľku s evidenčným číslom,
 • bez tabuliek je to 12 EUR,
 • za urýchlené vydanie elektronického osvedčenia je správny poplatok 30 EUR.

Online odhlásenie vozidla do zahraničia

Odhlásenie auta či iného vozidla do zahraničia vykonáte aj prostredníctvom elektronickej schránky. Je to možné v prípade, že máte k vozidlu osvedčenie o evidencii vozidla časť I vydanú po 31. máji 2010 alebo ste o jeho vydanie už požiadali.

Aký je postup online odhlásenia vozidla do zahraničia?

 1. Prihláste sa do svojej elektronickej schránky.
 2. Vyhľadajte a otvorte formulár Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny.
 3. Procesom vás prevedie systém, ktorý bude žiadať, aby ste vyplnili údaje o vozidle, držiteľovi a jeho pobyte v cudzine, a tiež informácie o podrobení vozidla kontrole originality.
 4. Takisto je nutné uviesť, či žiadate o vydanie vývozných tabuliek s evidenčným číslom, a zadať, čo sa má stať s pôvodnými tabuľkami.
 5. Uvediete, či žiadate o zabezpečenie výroby a doručenia osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej alebo skrátenej lehote.
 6. Priložíte potvrdenie o PZP.
 7. Uhradíte poplatky.
 8. Vyplnenú žiadosť odošlete, o čom vám do elektronickej schránky príde potvrdenie.
 9. Potvrdené bude aj vybavenie žiadosti.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/kupa-auta/odhlasenie-auta/