1. Životné momenty
 2. /
 3. Bývanie
 4. /
 5. Čo vás čaká po kúpe nehnuteľnosti
 6. /
 7. Ako správne nastaviť poistenie nehnuteľnosti
Publikovaný 16.06.2021 / Upravený 16.06.2022

Ako správne nastaviť poistenie nehnuteľnosti

Ak sa chystáte vybavovať hypotéku alebo ste už v procese vybavovania, určite viete, že poistenie nehnuteľnosti pri hypotéke je jednou z dôležitých podmienok na jej čerpanie. Prečo je to tak?

Ako správne nastaviť poistenie nehnuteľnosti

V článku sa dozviete:

 1. Prečo si poistiť nehnuteľnosť?
 2. Ako neprísť o peniaze pri poistení?
 3. Ako je to s poistením pri úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou?
 4. Čo znamená vinkulácia poistenia?
 5. Čo ma čaká po uzavretí zmluvy?

Skúsenosti s poistením nehnuteľnosti

Dovoliť si kúpu vlastnej nehnuteľnosti je dnes o niečo jednoduchšie aj vďaka hypotékam. Napriek tomu väčšina ľudí investuje do novej nehnuteľnosti veľkú časť alebo aj všetky svoje úspory. 

Predstavte si situáciu: 

Do novej nehnuteľnosti ste investovali časť svojich úspor a zvyšok ste si požičali v banke. Splácate hypotéku a namiesto poistenia nehnuteľnosti k hypotéke si nejaké peniaze odkladáte bokom. Zhodou nešťastných udalostí vám kvôli elektrickému skratu vyhorí celý dom. Škody sa počítajú v desiatkach tisíc.

Vy však danú nehnuteľnosť nemáte poistenú. Čo teraz? Nemáte dostatok financií na opravu domu, musíte hľadať náhradné bývanie a navyše musíte ďalej splácať hypotéku, aj keď pôvodná nehnuteľnosť už takmer neexistuje. 

Podobná situácia sa, samozrejme, v realite nemôže stať, pokiaľ svoju nehnuteľnosť financujete z hypotéky. Je to však odpoveď hneď na tri otázky:

 • Prečo je poistenie nehnuteľnosti pri hypotéke povinné?
 • Prečo pokračovať s poistením nehnuteľnosti aj po ukončení/splatení hypotéky?
 • Prečo poistiť nehnuteľnosť, aj keď nemám na ňu úver?

Pretože je to v prvom rade ochrana vašich peňazí a budúcnosti. Poistenie nehnuteľnosti je v mnohom podobné povinnému zmluvnému poisteniu auta. 

Aj to má chrániť hlavne vás a vaše financie, aby ste pri prípadnej škode nemuseli siahnuť do vlastného vrecka a platiť škody, ktoré sú často mnohonásobne vyššie ako niekoľko mesačných splátok za poistenie. 

Pretože je to v prvom rade ochrana vašich peňazí a budúcnosti.

Ako uzavrieť naozaj výhodné poistenie a neprísť o peniaze

Poistiť nehnuteľnosť je jedna vec. No poistiť nehnuteľnosť správne si vyžaduje odborníka. Určite ste sa už stretli s termínom podpoistenie. 

Podpoistenie majetku znamená, že poistná suma je výrazne nižšia ako skutočná hodnota poisteného predmetu. V prípade škodovej udalosti vám bude vyplatená výrazne nižšia suma, akú budete potrebovať na nápravu škôd. 

Pri poistení nehnuteľnosti je podpoistenie ešte o niečo rizikovejšie kvôli vysokým hodnotám nehnuteľností. 

„My v Tatra banke dbáme na to, aby mal klient poistenú nehnuteľnosť minimálne do výšky poskytnutého hypotekárneho úveru. Zároveň spolupracujeme s poisťovacími odborníkmi z UNIQA poisťovne, vďaka čomu môžeme garantovať, že pri správnom uvedení všetkých údajov o nehnuteľnosti nedôjde k jej podpoisteniu,“ hovorí Bibiána Proňuková z oddelenia poistných produktov Tatra banky. 

„Okrem toho odporúčame klientom komplexné poistenie majetku, teda poistenie nehnuteľnosti a zároveň poistenie domácnosti,“ dodáva Bibiána Proňuková.

Ako je to s poistením pri úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou 

V niektorých prípadoch sa ako zábezpeka hypotéky použije iná nehnuteľnosť alebo pozemok. Má to svoje výhody. Ak má napríklad poskytnutá nehnuteľnosť dostatočnú hodnotu, môže vám banka celú sumu hypotéky vyplatiť jednorazovo. 

Tento scenár vie byť veľmi nápomocný v prípade výstavby nového rodinného domu. Stavba môže napredovať rýchlejšie, keďže nečakáte na vyplatenie ďalšej tranže (tranža – časť z celkovej sumy úveru vyplatená bankou klientovi).

Pri tomto type hypotéky je to s poistením trochu iné. Poistenie pri úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou si totiž vyžaduje dve poistenia. 
Jedna poistná zmluva pre poistenie novonadobudnutej nehnuteľnosti a ďalšia pre nehnuteľnosť, ktorú poskytujeme ako zábezpeku hypotéky. 

Ako je to s poistením pri úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou 

Jediná výnimka platí v prípade, ak ako zábezpeku poskytnete stavebný pozemok. V tomto prípade vám bude stačiť poistenie novej nehnuteľnosti. Samotný pozemok sa totiž nedá poistiť. 

Nové poistenie na zakladanú nehnuteľnosť budete musieť vybaviť v predstihu. Uhradená poistná zmluva je aj v tomto prípade dôležitým dokladom potrebným na vybavenie hypotéky. 

Ak má zakladaná nehnuteľnosť už existujúcu poistnú zmluvu, odporúča sa jej aktualizácia.

„Ak má klient na zakladanú nehnuteľnosť staršiu poistnú zmluvu, odporúčame ju aktualizovať spolu s poistnou sumou nehnuteľnosti, ktorá môže byť po rokoch výrazne nižšia, ako je skutočná hodnota nehnuteľnosti. V druhom kroku je nutné pôvodnú poistnú zmluvu zavinkulovať v prospech novoposkytnutého hypotekárneho úveru,“ uvádza Mgr. Bibiána Proňuková.

Čo znamená vinkulácia poistenia?

Vinkulácia poistenia nie je pre poistenie nehnuteľnosti pri úvere žiadna novinka. Zjednodušene povedané, je to presunutie nároku na poistné plnenie z poistníka na inú osobu alebo právnický subjekt. V prípade škodovej udalosti tak bude mať banka prednostné právo na vyplatenie poistného plnenia namiesto vás. 

Aj keď to znie trochu odstrašujúco, má to svoje odôvodnenie. Je to spôsob, ako zaistiť, aby boli peniaze z poistenia použité výlučne na opravu poškodenej nehnuteľnosti, prípadne na vyplatenie zostatku z úveru. 

K vinkulácií poistenia nehnuteľnosti však môže každá banka pristupovať individuálne. 

„V prípade škodovej udalosti do výšky 5 000 EUR je poistné plnenie vyplatené priamo klientovi. Pri vyšších škodových udalostiach sa prípady riešia individuálne. Ak klient spláca úver pravidelne, banka dá súhlas na vyplatenie finančných prostriedkov priamo klientovi, aby ich použil na opravu založenej nehnuteľnosti,“ vysvetľuje Mgr. Bibiána Proňuková z Tatra banky. 

Vinkulácia  je to presunutie nároku na poistné plnenie z poistníka na inú osobu alebo právnický subjekt. 

Kedy je správny čas na uzavretie poistenia?

Na poistenie nehnuteľnosti treba myslieť s predstihom. Musí byť platné ešte pred vyplatením prvej tranže hypotéky. 

Dôležité je, aby bolo uhradené prvé poistné. Uhradená poistná zmluva slúži ako jeden z podkladov na vybavenie hypotéky. 

Končí sa to celé uzavretím poistnej zmluvy?

Áno aj nie. Ak ste uzavreli výhodné poistenie nehnuteľnosti, gratulujeme k správnemu kroku. Rozhodne však dokumenty k poisteniu nenechajte zapadať prachom ďalších 20 rokov. Poistenie nehnuteľnosti treba pravidelne aktualizovať. A nie je to len rozmar poisťovní a snaha, ako vás opäť dostať do pobočky a vytiahnuť z vás ďalšie peniaze. 

Pravidelné obnovovanie a aktualizácia poistenia nehnuteľnosti má svoj racionálny dôvod, ktorým je dynamicky sa meniaci trh s nehnuteľnosťami, a hlavne nárast ich hodnoty. Časom rastú nielen ceny za domy a byty, ale rastie aj cena stavebného materiálu a služieb. 

Postavili ste pred 10 rokmi dom za 100 000 EUR? Je dosť možné, že pri súčasných cenách za materiál, murárske, inštalatérske a ďalšie služby by vás vyšiel 130 000 až 150 000 EUR. Nie sú to výmysly bánk či poisťovní. Je to realita.

Kedy je správny čas na uzavretie poistenia?
Potrebujete pomôcť s poistením?

Tip: Potrebujete pomôcť s poistením?

Prečítajte si viac o komplexnom poistení nehnuteľnosti a domácnosti.

Zistiť viac 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/poistenie-nehnutelnosti/