1. Životné momenty
 2. /
 3. Životné ťažkosti
 4. /
 5. Starostlivosť o blízkych
 6. /
 7. Ošetrovné alebo OČR: Aká je jeho výška a kde si ho vybavíte?
Publikovaný 17.01.2023 / Upravený 27.02.2024

Ošetrovné alebo OČR: Aká je jeho výška a kde si ho vybavíte?

OČR. Tri písmená, ktoré väčšina z nás používa, no nie všetci vieme, čo presne znamenajú. Kedy máme alebo nemáme na OČR nárok? Aká je vôbec výška tohto príspevku a ako si oň požiadať?

Ošetrovné alebo OČR: Aká je jeho výška a kde si ho vybavíte?

V článku sa dozviete:

 1. Čo znamená skratka OČR a kto má na dávku nárok?
 2. Ako a kde si OČR vybavíte?
 3. Aká je výška OČR a ako dlho ju môžete poberať?
 4. Čo ďalšie by vás mohlo v súvislosti s OČR zaujímať?

Čo znamená skratka OČR?

Úplne presný termín, ktorý používa Sociálna poisťovňa, je ošetrovné. Ide o nemocenskú dávku poskytovanú a vyplácanú štátom. Vypláca sa osobe, ktorá sa krátkodobo alebo dlhodobo stará o člena rodiny. 

Z toho aj vznikla zaužívaná skratka OČR = ošetrovné člena rodiny. 

OČR vs PN: aký je medzi nimi rozdiel?

Mnohí ľudia si OČR zamieňajú s PN. PN a OČR sú však dve rôzne nemocenské dávky. PN znamená pracovná neschopnosť a človek má na ňu nárok vtedy, ak je sám práceneschopný a lieči sa napríklad z choroby, krátkodobej či dlhodobej, alebo z úrazu.

Kto má nárok na OČR?

Veľmi všeobecne sa dá povedať, že na ošetrovné má nárok každý, kto si platí nemocenské poistenie, teda odvody do Sociálnej poisťovne. Ako všade, aj tu existujú výnimky. Na OČR máte nárok, ak ste:

 • Zamestnaní. Musíte si však platiť nemocenské poistenie. V prípade niektorých zamestnancov na dohodu však nie je platba nemocenského poistenia automatická.
 • SZČO. Ide o samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si v danom období platia nemocenské poistenie. Nevzťahuje sa na živnostníkov, ktorým je napríklad prvý rok podnikania odpustené platenie sociálneho poistenia. Živnostník má na OČR nárok, ak nemá dlh voči Sociálnej poisťovni vo výške 5 eur a viac. 
 • Dobrovoľne nemocensky poistená osoba. Nemocenské poistenie si musíte platiť minimálne 270 dní, až potom vám vzniká nárok na OČR. Aj tu platí, že ak si budete žiadať o ošetrovné, nesmiete mať dlh voči Sociálnej poisťovni vo výške 5 eur a viac. 
 • Fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote (spravidla 7 dní po zániku nemocenského poistenia). 
Kto má nárok na OČR?

Na koho môžem poberať OČR?

Mnohým sa dávka spája práve s OČR na dieťa, ktoré pre chorobu nemôže navštevovať škôlku či školu, alebo s OČR na rodičov, ktorých je potrebné dlhodobo ošetrovať či voziť k lekárom. OČR však platí aj v niekoľkých ďalších prípadoch. Poberať ho môžete na:

 • chorého príbuzného v priamom vzťahu - napríklad OČR na manželku, OČRka na rodiča, OČR na dieťa či OČR na iného člena rodiny (súrodenca, starého rodiča),
 • chorého príbuzného, ktorý bol osvojený alebo zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu, napríklad je to osvojené dieťa manžela či manželky.
urazove poistenie pre deti

Tip: S dobrým poistením je to ľahšie

Obyčajné zakopnutie alebo pád z hojdačky môžu so sebou priniesť nečakanú finančnú záťaž, ktorá ovplyvní chod vašej domácnosti.

Poistenie vás nedokáže ochrániť pred úrazom, ale vie zmierniť nečakané výdavky s ním spojené.

Zistiť viac

Kedy vzniká nárok na OČR? 

Nárok na OČR vzniká vtedy, ak si niektorá z vyššie uvedených osôb vyžaduje osobnú a celodennú starostlivosť inou osobou. Tento fakt však musí potvrdiť ošetrujúci lekár chorej osoby. Bez jeho potvrdenia totiž nebudete mať na ošetrovné nárok.  

Príklady vzniku nároku na OČR

 • Štvorročné dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, ochorelo na chrípku a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje ošetrovanie inou osobou. Jeden z rodičov preto zostane doma a bude dieťa po celý deň osobne ošetrovať. Týmto mu vzniká nárok na bežnú OČR-ku.
 • Deväťročné dieťa navštevuje základnú školu, ktorá bola na základe rozhodnutia obce zatvorená z dôvodu výskytu prípadov žltačky typu A. Jeden z rodičov preto zostane doma a bude sa o dieťa starať. Rodičovi vzniká nárok na ošetrovné. 

Ako dlho môžem poberať OČR?

Sociálna poisťovňa rozdeľuje ošetrovné na krátkodobé a dlhodobé. 

Krátkodobé ošetrovné

Trvá maximálne 14 dní. Vzniká od prvého dňa, keď je potrebné začať sa starať o chorého člena rodiny. V zákone však nie je nijako obmedzené, koľko dní musí uplynúť medzi jednotlivými dávkami ošetrovného, a nie je nijako ohraničené, koľkokrát do mesiaca môže byť ošetrovné poskytnuté. 

Napríklad, ak vám dieťa ochorie a vy ho v pondelok vezmete k pediatrovi, ktorý potvrdí, že musí byť mimo kolektívu minimálne týždeň, nárok na OČR vám vzniká už v ten daný deň, teda v pondelok. Ak po týždni prídete na kontrolu a dieťa stále nie je zdravé, môžete s ním byť doma na krátkodobej OČR ďalších 7 dní, teda spolu 14 dní. Deň ukončenia ošetrovného potvrdí lekár. 

Ak by sa stalo, že vám dieťa znova ochorie, môžete si vziať ďalšiu OČR, pri ktorej však musí ísť o nové ochorenie alebo diagnózu, ktorú potvrdí lekár. 

Dlhodobé ošetrovné

Trvá maximálne 90 dní. Vzniká od prvého dňa, keď je potrebné začať sa starať o chorého člena rodiny. 

Týka sa napríklad detí, ktoré majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, a to až do 18 rokov. Alebo takisto napríklad starších členov rodiny, u ktorých bolo zistené štádium ochorenia na konci života. 

V prípade, že 90 dní nebude na ošetrovanie člena rodiny stačiť, je potrebné obrátiť sa so žiadosťou o pomoc na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a podľa životnej situácie zistiť, na aký príspevok máte nárok. 

Prečítajte si aj: Štátny príspevok na opatrovanie člena rodiny

Ako a kde si vybavím OČR?

OČR je nemocenská dávka, ktorú riešite so Sociálnou poisťovňou. OČR, žiaľ, nie je možné v tejto chvíli vybaviť elektronicky. 

Tlačivo potrebné na vybavenie krátkodobej OČR má k dispozícii jedine lekár, ktorý vám ho poskytne len v prípade, že váš člen rodiny si vyžaduje osobné a celodenné ošetrenie. 

Toto tlačivo sa delí na dve časti:

 1. Žiadosť o ošetrovné. Tlačivo je potrebné vypísať a podpísať a následne doručiť do Sociálnej poisťovne, a to osobne alebo poštou. Zamestnanci sú povinní predložiť tlačivo aj svojmu zamestnávateľovi, ktorý ho podpíše. 
 2. Potvrdenie o skončení potreby ošetrovania. Aj toto tlačivo je potrebné doručiť do pobočky Sociálnej poisťovne ihneď po skončení doby starostlivosti. 
   

V prípade, že si neviete s vyplnením tlačiva rady, a nedokážete nájsť na internete vzor, ako vypísať OČR, nechajte si poradiť od lekára či v pobočke Sociálnej poisťovne.  

Tip

Tip:

Kontakty a adresy všetkých pobočiek Sociálnej poisťovne nájdete na stránke:

Zistiť viac 

K vybaveniu dlhodobej OČR budete takisto potrebovať tlačivo od lekára. Ide o Žiadosť o dlhodobé ošetrovné, ktorú vám môže vystaviť:

 • zdravotnícke zariadenie v deň prepustenia vášho príbuzného, ktorý bol hospitalizovaný,
 • lekár so špecializáciou (napríklad paliatívna medicína, onkológia, geriatria, chirurgia a podobne), ktorý zistí potrebu celodenného a osobného ošetrovania vášho príbuzného, 
 • všeobecný lekár ošetrovanej osoby

Tlačivo žiadosti o dlhodobé ošetrovné je potrebné vypísať, podpísať a následne doručiť Sociálnej poisťovni, a to osobne alebo poštou. Zamestnanci sú povinní predložiť tlačivo na podpis aj svojmu zamestnávateľovi. 

Všeobecný lekár ošetrovanej osoby vám následne vystaví aj potvrdenie o:

 • poskytovaní osobnej starostlivosti,
 • trvaní osobnej starostlivosti,
 • potvrdenie o ukončení osobnej starostlivosti, ktoré sa vystavuje pri ukončení poskytovania ošetrovania a pri ukončení celkovej potreby ošetrovania.

Aká je výška OČR?

V rámci žiadosti o OČR sa pravdepodobne stretnete s pojmom DVZ alebo PDVZ. 

 • DVZ = denný vymeriavací základ. 
 • PDVZ = pravdepodobný denný vymeriavací základ. 

Výška ošetrovného (OČR) je 55 % z DVZ alebo PDVZ. 

V roku 2024 je maximálny možný vymeriavací základ 85,7425 eur/deň. 

To znamená, že maximálna suma ošetrovného za jeden deň je 47,158375 eur.

Ako si vypočítať svoj denný vymeriavací základ? DVZ nemusíte počítať. Ak ste zamestnancom, je to vaša hrubá mzda. V prípade, že ste živnostník alebo dobrovoľne poistený, zadávate vymeriavací základ, z ktorého platíte odvody.

Ako si však vypočítať finálnu sumu tejto dávky? Pomôcť si môžete napríklad touto kalkulačkou OČR. Ide však len o približný výpočet. V niektorých prípadoch môžu mať na výšku ošetrovného vplyv ďalšie faktory (napríklad, keď sa vám menila hrubá mzda či zamestnanie). 

Aká je výška OČR?

Zjednodušene si výpočet OČR môžeme ukázať aj na tomto modelovom príklade:

Za rok 2023 bola vaša mesačná hrubá mzda 1 250 eur, čiže ročná celková hrubá mzda bola 15 000 eur. 

Váš DVZ je 15 000 / 365 = 41,0959 eur. (Výsledná suma sa vždy zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta smerom nahor.) 

55 % z 41,0959 je 22,6027 eur. Táto čiastka je výška dávky na jeden deň. Ak ste boli na OČR napríklad 10 dní, dostanete celkom 226,027 eur. 

 

Počas mesiaca ste na OČR neboli

Počas mesiaca ste boli na OČR 10 dní

Vaša hrubá mzda

1 250 EUR

682 EUR *

Vaša čistá mzda

876 EUR

478 EUR

Výška OČR

0 EUR

226 EUR

Vaša odmena na konci

876 EUR

704 EUR

* Ak ste boli 10 dní na OČR, znamená to, že ste daný mesiac odpracovali 12 dní (počítali sme s mesiacom, ktorý má 22 pracovných dní), a teda je vaša hrubá mzda znížená na 682 eur (1 250/22*12). 

Upozorňujeme, že ide naozaj len o modelový príklad, do ktorého môžu ešte vstúpiť iné faktory. Úplne presne vám to vypočíta buď vaša účtovníčka, personalistka, alebo Sociálna poisťovňa. 

V prípade, že nie je možnosť vypočítať vám denný vymeriavací základ, pracuje Sociálna poisťovňa s pravdepodobným vymeriavacím základom. Deje sa to napríklad v prípade, keď ste boli na materskej či rodičovskej dovolenke alebo práceneschopní. 

Čo ďalšie by vás mohlo v súvislosti s OČR zaujímať?

Vyplácanie OČR

OČR vám vyplatí Sociálna poisťovňa na základe vašej žiadosti, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Vyplácanie dávky je možné na bankový účet, ale aj v hotovosti na vami určenú adresu  či na adresu trvalého pobytu prostredníctvom Slovenskej pošty. Spôsob, ktorý vám vyhovuje, si určíte v žiadosti o ošetrovné. 

Kontroly a vychádzky počas OČR

Sociálna poisťovňa neuvádza žiadne konkrétne pokyny správania sa, ak ošetrujete člena rodiny. Tieto kontroly a povolené vychádzky platia len pri pracovnej neschopnosti

Čo ďalšie by vás mohlo v súvislosti s OČR zaujímať?

Ošetrovné pre viac ľudí

Niekedy sa môže stať, že na jedného člena je potrebná starostlivosť dvoch ľudí, prípadne sa chcú dvaja ľudia v tejto starostlivosti aspoň striedať. 

Sociálna poisťovňa má však v tomto jasné pravidlá a ošetrovné môže na jednu osobu poberať vždy len jeden poistenec.

To isté platí aj v prípade, že sa staráte o dvoch chorých členov domácnosti, napríklad o dve malé deti, ktoré sú choré. Aj v tomto prípade má nárok na ošetrovné len jedna osoba. OČR dávka sa vypláca len raz a nijako sa nenásobí.

Nijako sa však nevylučuje fakt, že ak je vaše dieťa choré napríklad dvakrát do mesiaca, tak prvýkrát s ním ostane na OČR mama a druhýkrát napríklad otec. Jedno ošetrovné sa však vždy vzťahuje k jednej chorobe alebo diagnóze. 

Je možné predĺženie OČR?

OČR je možné najdlhšie čerpať po dobu 14 kalendárnych dní. Ak napríklad vaše dieťa vyzdravie a neskôr znova ochorie, nárok na OČR vám vznikne opäť – a to aj keby to malo byť len o pár týždňov neskôr. 

Poistenci, ktorí sa starajú o umierajúceho príbuzného, resp. pacienta v terminálnom štádiu ochorenia alebo o chorého blízkeho po prepustení z minimálne 5-dňovej hospitalizácie v nemocnici, môžu využiť dlhodobú OČR, ktorá trvá spomínaných 90 kalendárnych dní. 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/starostlivost-blizkych/osetrovne-ocr/