1. Životné momenty
 2. /
 3. Narodenie dieťaťa
 4. /
 5. Príspevok pre tehotné môžete dostať, aj keď sa staráte o deti alebo pracujete

Príspevok pre tehotné môžete dostať, aj keď sa staráte o deti alebo pracujete

Už mesiace pred príchodom dieťatka na svet sú pre ženu alebo rodinu spojené s vyššími výdavkami. Zohľadnil to aj štát a budúcim mamičkám od apríla 2021 dáva špeciálny príspevok pre tehotné.

Teho
tenské
Teho
ten
ské

V článku sa dozviete

Dávka
Dávka

Kto má na tehotenskú dávku nárok?

Nárok na tehotenské majú všetky tehotné ženy, ktoré sú nemocensky poistené v Sociálnej poisťovni, či už povinne ako zamestnankyne a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), alebo aj dobrovoľne. Týka sa to však aj tých žien, ktoré majú toto povinné poistenie prerušené, pretože sú práve ako zamestnankyne na rodičovskej dovolenke alebo ako SZČO poberajú rodičovský príspevok.

Príspevok pre tehotné môžu začať poberať od 4. mesiaca tehotenstva. Presnejšie je to 13. týždeň tehotenstva alebo 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu. V terminológii Sociálnej poisťovne sa to označuje ako „deň vzniku dôvodu na poskytnutie tehotenského“.

Okrem tehotenstva musí žena na priznanie dávky splniť ešte ďalšie podmienky:

 • byť nemocensky poistená v deň tzv. vzniku dôvodu na poskytnutie dávky,
 • mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch, aj vrátane čerpania rodičovskej dovolenky,
 • SZČO a dobrovoľne poistené ho musia mať zaplatené včas a v správnej výške, dlh na nemocenskom nesmie prekročiť 5 EUR.

O tehotenské teda neprídu ani ženy, ktoré otehotneli krátko po pôrode staršieho dieťaťa. Platí to tak pre zamestnankyne, ako aj pre SZČO.  

Nárok na tehotenské majú všetky tehotné ženy, ktoré sú nemocensky poistené v Sociálnej poisťovni.
Teho
tenské
Teho
ten
ské

tehotenske

Ďalšou dobrou správou je aj to, že tehotenskú dávku môžete dostávať zároveň s iným príjmom, napríklad z vášho zamestnania. Dostanete ju tiež v prípade, že poberáte iné dávky, ako sú rodičovské príspevky na staršie deti alebo PN-ka.

Nárok na tehotenské zaniká dňom skončenia tehotenstva, ktorým môže byť pôrod, potrat alebo umelé prerušenie tehotenstva. Zároveň však po pôrode vznikajú nové nároky na iné príspevky pre čerstvých rodičov. Prečítajte si viac o materskej dovolenke.

Výška
Výš
ka

Aká je výška tehotenského príspevku? 

Výška tehotenského príspevku je v roku 2021 minimálne 215,5 EUR a maximálne 333,9 EUR. Dávka sa líši o zopár eur v jednotlivých mesiacoch podľa toho, či majú 30 alebo 31 dní. 

Výška tehotenského sa odvíja od vymeriavacích základov. Podstatný je teda hrubý príjem ženy v tzv. rozhodujúcom období, ktorým je spravidla predchádzajúci kalendárny rok.

Sociálna poisťovňa vysvetľuje, že „výška dávky predstavuje 15 % denného vymeriavacieho základu s tým, že nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu.“

 • Maximálny denný vymeriavací základ na rok 2021 je 71,8028 EUR.
 • Z neho vypočítané sumy tehotenského sa zaokrúhľujú na 10 centov nahor.
 • Z toho vyplýva, že vaša tehotenská dávka nebude menej ako 215,5 EUR pri 30-dňovom mesiaci, resp. 222,6 EUR pri 31-dňovom mesiaci, teda 7,18 EUR denne.
 • Horná hranica tohto denného príspevku je 10,78 EUR, teda pri prepočte na mesiac je to 323,2 EUR za 30 dní a 333,9 EUR za 31 dní.

Tehotenské za konkrétny mesiac dostanete vyplatené v nasledujúcom mesiaci. Sociálna poisťovňa uprednostňuje vyplácať ho na váš bankový účet, ale môžete požiadať aj o vyplácanie v hotovosti alebo šekom. Písomne môžete požiadať aj o vyplácanie na účet manžela. 

Tehotenskú dávku môžete dostávať zároveň s iným príjmom, napríklad z vášho zamestnania.
Žiadosť
Žia
dosť

prispevok pre tehotne od 4 mesiaca

Ako tehotenské získať?

Aby ste získali tehotenské, musíte podať žiadosť o tehotenské. „Je to tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré nie je voľne k dispozícii,“ informuje táto inštitúcia. Ako sa k nemu teda dostanete?

Žiadosť vám vystaví váš gynekológ na prvej preventívnej prehliadke po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. Lekár na ňom potvrdí očakávaný deň pôrodu. „Ak si chce poistenka uplatniť nárok na tehotenské z viacerých nemocenských poistení, lekár vystaví a potvrdí osobitne tlačivo pre každé z nich,“ objasňujú zo Sociálnej poisťovne. Úlohou budúcej mamičky je vyplniť a podpísať druhú stranu tlačiva, ktoré následne (najlepšie ihneď) doručí na pobočku Sociálnej poisťovne.

Pre zamestnankyne je táto pobočka príslušná podľa sídla zamestnávateľa, pre SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenú osobu podľa trvalého pobytu. Žiadosť možno doručiť buď osobne, alebo aj elektronicky. V druhom prípade je potrebné naskenovať lekárom potvrdenú stranu z tlačiva.

Takéto potvrdenie vám dokonca môže vystaviť aj váš lekár v zahraničí, ale o podrobnostiach v tomto prípade sa radšej informujte v Sociálnej poisťovni.

Ďalšie potvrdenie lekár pre Sociálnu poisťovňu vystaví po skončení tehotenstva. Žena ho potom odovzdá v pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá jej vyplácala dávku. Treba tak spraviť do 8 dní.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/tehotenska-davka/