1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Narodenie dieťaťa
 6. /
 7. Príspevok pre tehotné môžete dostať, aj keď sa staráte o deti alebo pracujete
Publikovaný 17.06.2021 / Upravený 21.03.2024

Príspevok pre tehotné môžete dostať, aj keď sa staráte o deti alebo pracujete

Už mesiace pred príchodom dieťatka na svet sú pre ženu alebo rodinu spojené s vyššími výdavkami. Zohľadnil to aj štát a budúcim mamičkám dáva špeciálny príspevok pre tehotné.

Príspevok pre tehotné môžete dostať, aj keď sa staráte o deti alebo pracujete

V článku sa dozviete:

 1. Kto má na tehotenskú dávku nárok?
 2. Aká je výška tehotenského príspevku?
 3. Ako tehotenské získať?

Kto má na tehotenskú dávku nárok?

Nárok na tehotenské majú všetky tehotné ženy, ktoré sú nemocensky poistené v Sociálnej poisťovni, či už povinne ako zamestnankyne a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), alebo aj dobrovoľne. Týka sa to však aj tých žien, ktoré majú toto povinné poistenie prerušené, pretože sú práve ako zamestnankyne na rodičovskej dovolenke alebo ako SZČO poberajú rodičovský príspevok.

Príspevok pre tehotné môžu začať poberať od 4. mesiaca tehotenstva. Presnejšie je to 13. týždeň tehotenstva alebo 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu. V terminológii Sociálnej poisťovne sa to označuje ako „deň vzniku dôvodu na poskytnutie tehotenského“.

Nárok na tehotenské majú všetky tehotné ženy, ktoré sú nemocensky poistené v Sociálnej poisťovni.

Príspevok pre tehotné môžu začať poberať od 4. mesiaca tehotenstva. Presnejšie je to 13. týždeň tehotenstva alebo 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu. V terminológii Sociálnej poisťovne sa to označuje ako „deň vzniku dôvodu na poskytnutie tehotenského“.

Okrem tehotenstva musí žena na priznanie dávky splniť ešte ďalšie podmienky:

byť nemocensky poistená v deň tzv. vzniku dôvodu na poskytnutie dávky,

mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch, aj vrátane čerpania rodičovskej dovolenky,

SZČO a dobrovoľne poistené ho musia mať zaplatené včas a v správnej výške, dlh na nemocenskom nesmie prekročiť 5 EUR.

sporenie pre deti

Sporenie pre deti: myslite naň už pri narodení

Náklady na štúdium na vysokej škole vychádzajú na 20 000 EUR, čím skôr začnete sporiť, tým menšie mesačné platby potrebujete.

Kde však dlhodobo a pravidelne sporiť? Zabudnite na tradičné sporiace produkty, ako sú vkladné knižky. Existujú aj efektívnejšie spôsoby sporenia.

Zistiť viac

O tehotenské teda neprídu ani ženy, ktoré otehotneli krátko po pôrode staršieho dieťaťa. Platí to tak pre zamestnankyne, ako aj pre SZČO.

Ďalšou dobrou správou je aj to, že tehotenskú dávku môžete dostávať zároveň s iným príjmom, napríklad z vášho zamestnania. Dostanete ju tiež v prípade, že poberáte iné dávky, ako sú rodičovské príspevky na staršie deti. Jej vyplácanie je súbežné i s nemocenským, teda vám ju vyplatia, aj keď ste PN v tehotenstve. 

Nárok na tehotenské zaniká dňom skončenia tehotenstva, ktorým môže byť pôrod, ale aj potrat. Zároveň však po pôrode vznikajú nové nároky na iné príspevky pre čerstvých rodičov. 
Prečítajte si viac o materskej dovolenke.

Majú nárok na tehotenské aj študentky? 

Veľká väčšina žiačok či študentiek, ktoré otehotneli, nemá nárok na tehotenské, pretože nespĺňajú podmienku povinného nemocenského poistenia. Výnimkou sú, samozrejme, tie, ktoré si poistenie platili dobrovoľne.    

Žiačke alebo študentke však môže na pokrytie nákladov spojených s tehotenstvom vzniknúť nárok na tehotenské štipendium. Vyplácajú ho vysoké a stredné školy plnoletej tehotnej žiačke strednej školy alebo tehotnej študentke vysokej školy v prípade, ak:

 • nemá nárok na tehotenské,
 • má trvalý pobyt na Slovensku,
 • lekár určil, že je na začiatku 13. týždňa tehotenstva.
Majú nárok na tehotenské aj študentky?

O tehotenské štipendium žena požiada prostredníctvom písomnej žiadosti, ktorú podá riaditeľovi strednej školy alebo rektorovi (aj dekanovi) vysokej školy. Žiadosť musí obsahovať lekárske potvrdenie o týždni tehotenstva a potvrdenie Sociálnej poisťovne, že nemá nárok na tehotenské. 

Výška tehotenského štipendia je 200 EUR. Vypláca sa až kým: 

 • nevznikne nárok na výplatu rodičovského príspevku po narodení,
 • nevznikne nárok na výplatu tehotenského,
 • neskončí tehotenstvo,
 • žiačka či študentka neukončí štúdium. Za ukončenie štúdia sa počíta aj podmienené vylúčenie na strednej škole.

 

Výpočet týždňa tehotenstva

Vypočítať presný deň pôrodu či týždeň tehotenstva nie je celkom jednoduché. Dôvodov je viac. Napríklad nemusíte poznať presný deň oplodnenia. Takisto zaváži menštruačný cyklus a jeho pravidelnosť či hormonálne odchýlky. Vypočítať ho môže pomôcť tehotenská kalkulačka, no pamätajte, že takýto výpočet týždňa tehotenstva je orientačný, pre účely získania príspevku ho musí potvrdiť lekár. 

Orientačná tabuľka mesiacov v tehotenstve:

Mesiac Trvanie
1. mesiac do 4. týždňa a 3. dňa 
2. mesiac 4. týždeň a 4. deň až 8. týždeň a 6. deň
3. mesiac 9. týždeň a 0. deň až 13. týždeň a 2. deň
4. mesiac 13. týždeň a 3. deň až 17. týždeň a 5. deň
5. mesiac 17. týždeň a 6. deň až 22. týždeň a 1. deň
6. mesiac 22. týždeň a 2. deň až 26 týždeň a 4. deň
7. mesiac 26. týždeň a 5. deň až 31. týždeň a 0. deň
8. mesiac 31. týždeň a 1. deň až 35. týždeň a 4. deň
9. mesiac 35. týždeň a 5. deň až 40. týždeň a 0. deň

Výška a výpočet tehotenskej dávky v roku 2024 

Výška tehotenského príspevku je v roku 2024 minimálne 257,30 EUR a maximálne 398,80 EUR. Dávka sa líši o zopár eur v jednotlivých mesiacoch podľa toho, či majú 30 alebo 31 dní.

Výška tehotenského sa odvíja od vymeriavacích základov. Podstatný je teda hrubý príjem ženy v tzv. rozhodujúcom období, ktorým je spravidla predchádzajúci kalendárny rok.

Sociálna poisťovňa vysvetľuje, že „výška dávky predstavuje 15 % denného vymeriavacieho základu s tým, že nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu.“

Tehotenskú dávku môžete dostávať zároveň s iným príjmom, napríklad z vášho zamestnania.

Maximálny denný vymeriavací základ na rok 2024 je 85,7425 EUR.

Z neho vypočítané sumy tehotenského sa zaokrúhľujú na 10 centov nahor.

Z toho vyplýva, že vaša tehotenská dávka v roku 2024 nebude menej ako 257,30 EUR pri 30-dňovom mesiaci, resp. 265,90 EUR pri 31-dňovom mesiaci, teda 8,58 EUR denne.

Horná hranica tohto denného príspevku je 11,94 EUR, teda pri prepočte na mesiac je to 385,90 EUR za 30 dní a 398,80 EUR za 31 dní.

Tehotenské za konkrétny mesiac dostanete vyplatené v nasledujúcom mesiaci. Sociálna poisťovňa uprednostňuje vyplácať ho na váš bankový účet, ale môžete požiadať aj o vyplácanie v hotovosti alebo šekom.

Ako požiadať o tehotenský príspevok v roku 2024?

Aby ste príspevok získali, musíte podať žiadosť o tehotenské„Je to tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré nie je voľne k dispozícii,“ informuje táto inštitúcia. Ako sa k nemu teda dostanete?

Tlačivo žiadosť o tehotenské vám vystaví váš gynekológ na prvej preventívnej prehliadke po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. Lekár na ňom potvrdí očakávaný deň pôrodu. „Ak si chce poistenka uplatniť nárok na tehotenské z viacerých nemocenských poistení, lekár vystaví a potvrdí osobitne tlačivo pre každé z nich,“ objasňujú zo Sociálnej poisťovne. Úlohou budúcej mamičky je vyplniť a podpísať druhú stranu tlačiva, ktoré následne (najlepšie ihneď) doručí na pobočku Sociálnej poisťovne.

Ako požiadať o tehotenské?

Pre zamestnankyne je táto pobočka príslušná podľa sídla zamestnávateľa, pre SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenú osobu podľa trvalého pobytu. Žiadosť možno doručiť buď osobne, alebo aj elektronicky. V druhom prípade je potrebné naskenovať lekárom potvrdenú stranu z tlačiva.

Potvrdenie vám dokonca môže vystaviť aj váš lekár v zahraničí, ale o podrobnostiach sa v tomto prípade radšej informujte v Sociálnej poisťovni.

Ďalšie potvrdenie lekár pre Sociálnu poisťovňu vystaví po skončení tehotenstva. Žena ho potom odovzdá v pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá jej vyplácala dávku. 

 Tehotenský príspevok získate aj spätne

„Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili,“ píše na svojich stránkach Sociálna poisťovňa. Z uvedeného vyplýva, že o tehotenské môžete požiadať aj spätne. O spôsobe sa informujte v pobočke Sociálnej poisťovne. 

 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/tehotenska-davka/