1. Životné momenty
  2. /
  3. Narodenie dieťaťa
  4. /
  5. Všetko na tému materská dovolenka: Kedy máte na ňu nárok?

Všetko na tému materská dovolenka: Kedy máte na ňu nárok?

Ste si istí, že spĺňate všetky podmienky a naozaj máte nárok na materskú dovolenku? Viete, ako dosiahnuť jej maximálnu sumu? Majú nárok na materskú aj dohodárky?

 

Materská
Mater
ská

V článku sa dozviete

Výpočet
Výpo
čet

Materská dovolenka nie je žiadna dovolenka

Materská dovolenka je obdobie, kedy poberáte dávku nemocenského poistenia, ktorú vám štát poskytne v prípade tehotenstva a starostlivosti o narodené dieťa. Vypláca sa na základe nemocenského poistenia, ktoré za vás platil zamestnávateľ alebo ste si ho ako samostatne zárobková osoba odvádzala sama. Znie to síce jednoducho, ale podmienky získania materskej sú o niečo zložitejšie. Ich splnenie si od vás bude vyžadovať nielen čas, ale aj kalkulačku.

O tom, ako sa to dá zvládnuť, sme sa porozprávali s niekoľkými mamičkami, ktoré materskú riešili v rôznych životných situáciách. Prečítajte si ich rady z prvej ruky a zistite, čo sa pre budúcu mamičku mení v čase opatrení proti novému koronavírusu. 

Podmienky nároku na materskú dávku

Nárok na materskú ako matka získate, ak splníte podmienku minimálneho nemocenského poistenia 270 dní v posledných dvoch rokoch pred termínom pôrodu. Výška materskej je u každého iná. Vypočítava sa ako 75 % z hrubej mzdy na základe denného vymeriavacieho základu.

Ako príklad uvedieme skúsenosť Karolíny, ktorá za posledných 12 mesiacov mala stály plat 950 EUR a splnila podmienku nemocenského poistenia minimálne 270 dní za posledné dva roky.

Karolína má dobrú prácu a rozhodla sa nastúpiť na materskú dovolenku štandardne 6 týždňov pred plánovaným pôrodom. Materské dávky by chcela poberať klasicky 34 týždňov (6 týždňov pred pôrodom a 28 týždňov po narodení dieťaťa). Ako si Karolína ľahko vypočíta výšku svojej materskej dávky?

Výpočet materskej dávky

Môže sa to zdať zložité, ale v skutočnosti nejde o žiadne ťažké výpočty. Na začiatok potrebujeme vedieť denný vymeriavací základ. Ten sa rovná sume 12-násobku priemernej hrubej mesačnej mzdy v uplynulom roku, ktorú si predelíme počtom dní v roku.

Karolína dostala číslo 31,15 EUR na deň (12 x 950 EUR / 366 = 31,15 EUR).

Výslednú sumu materskej tvorí 75 % z denného vymeriavacieho základu, ktorý sa násobí počtom dní v aktuálnom mesiaci. Ak má mesiac 31 dní, bude mať Karolína na svojom účte sumu 724,24 EUR (31,15 x 31 x 0,75). 

Výška materskej je u každého iná. Vypočítava sa ako 75 % z hrubej mzdy na základe denného vymeriavacieho základu.
Dávky
Dáv
ky

Na schválenie materského príspevku musíte spĺňať určité podmienky. Jednou z nich je správne vyplnenie tlačiva „Žiadosť o materské dávky,“ ktoré vám vystaví gynekológ. Žiadosť potrebujete doručiť zamestnávateľovi, ktorú on potvrdí a následne doručí Sociálnej poisťovni, v ktorej je registrovaný, pokiaľ sa nedohodnete inak.

ziadost o materske

Žiadosť o materské dávky

Ak by ste sa so zamestnávateľom dohodli, že si žiadosť do Sociálnej poisťovne doručíte sama, môžete tak urobiť aj poštou. Zvlášť teraz, v čase pandémie koronavírusu vychádza aj Sociálna poisťovňa svojim klientom v ústrety. Snaží sa, aby ľudia mohli vybaviť čo najviac záležitostí poštou, prípadne online.

Žiaľ, niekedy sa môže stať, že z dôvodu nevedomosti vám štát materské dávky neprizná. Táto nepríjemnosť sa stala aj Márii: „Otehotnela som na konci doktorandského štúdia, a hoci som ako študentka dostávala pekné štipendium, na materskú nárok nemám a poberám iba rodičovský príspevok,“ hovorí Mária. „Nevedela som, že ako študent nie som nemocensky poistená, a to bola chyba. Po narodení dcérky dostávam iba rodičovský príspevok.”

Nástup na materskú 

Štandardne nastupujete na materskú dovolenku 6, najviac 8 týždňov pred termínom pôrodu, ktorý vám stanoví lekár. Materská dovolenka trvá ďalších 28 týždňov po narodení dieťaťa, teda spolu najviac 34 týždňov. Pri dvojčatách, respektíve viacerčatách, sa materská dávka vypláca najviac 43 týždňov. Osamelá matka má nárok na 37 týždňov materských dávok, a ak o materskú požiada otec dieťaťa, môže sa oň starať najviac 28 týždňov.  

POZOR: Niektoré matky si myslia, že ak nastúpia na materskú dovolenku neskôr, budú ju môcť poberať dlhšie po narodení dieťaťa. Nie je to tak. Po narodení máte nárok iba na 28 týždňov materskej dovolenky bez ohľadu na to, či ste si tých 6 týždňov v tehotenstve vyčerpali, alebo nie.

Nárok
Nárok

Akú materskú získa dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Ak ste SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba, podmienkou je, že nemocenské poistenie vám musí trvať minimálne 26 týždňov pred vznikom nároku na materskú. Túto podmienku napríklad Michaela nesplnila, hoci 270 dní poistenia mala. Chybou bolo, že si nezačala platiť dobrovoľné nemocenské poistenie o niečo skôr. Tu je jej príbeh.

„Rozhodla som sa ukončiť prácu v hektickom zamestnaní. V čase, keď som si hľadala pokojnejšiu prácu, som zistila, že som tehotná. V predchádzajúcom zamestnaní som strávila len pol roka a predtým som pracovala ako živnostníčka. Nespĺňala som podmienku byť minimálne 270 dní nemocensky poistená, ktorá by mi umožnila poberať materské dávky. Rozhodla som sa počas tehotenstva dobrovoľne nemocensky poistiť. Každý mesiac som platila nemocenské poistenie, no Sociálna poisťovňa mi aj tak materskú neuznala,“ hovorí o svojej skúsenosti Michaela.

Úhrada nemocenského poistenia

V prípade dobrovoľného nemocenského poistenia ide aj o podmienku, že ho musíte uhradiť včas a v správnej výške. Urobte tak najneskôr do konca mesiaca, v ktorom vám vznikol nárok na materské dávky. V prípade nesplnenia tejto podmienky Sociálna poisťovňa nemusí dávky schváliť. Keďže Michaela ukončila pracovný pomer a následne otehotnela, nespĺňala ani podmienku ochrannej lehoty. Na materské dávky nemá nárok a po pôrode môže automaticky dostávať len rodičovský príspevok.

POZOR: Ak ste živnostníčka, nesmiete mať v Sociálnej poisťovni dlh na nemocenskom poistení. Nedoplatok poisťovňa skúma za posledných 5 rokov, a to do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vám mala byť vyplatená materská. Tolerancia nedoplatku je menej ako 5 EUR. Ak ho nezaplatíte do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vzniká nárok na materskú, poisťovňa vám už nemusí priznať materskú dávku. 

8-mesačná ochranná lehota pre tehotné ženy

Sociálna poisťovňa zohľadňuje v niektorých prípadoch tzv. ochrannú lehotu. Tá trvá 8 mesiacov pred očakávaným termínom pôrodu. Ak zamestnávateľ s vami nečakane preruší pracovný pomer a ste už v šiestom týždni tehotenstva, získate nárok na materskú, ktorý sa bude posudzovať z odpracovaných mesiacov pred ochrannou lehotou. Musíte však splniť podmienku minimálne 270-dňového nemocenského poistenia v uplynulých dvoch rokoch.

nastup na matersku 

Maximálna
Maxi
málna

Ako sa dá docieliť maximálna materská?

V prípade maximálnej sumy materskej musíte zarábať viac ako 2 026 EUR v hrubom mesačne. Je to tým, že výška materskej sa odvíja zo 75 % denného vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2020 v sume 66,6083 EUR. Matka na materskej aktuálne dostáva najviac 49,9563 EUR na deň, čo v 31-dňovom mesiaci znamená sumu 1 548,6453 EUR.

Ak ste živnostníčka alebo SZČO, je pre vás výhodné, ak si pred plánovaním tehotenstva platíte dobrovoľné nemocenské poistenie z čo najvyššieho denného vymeriavacieho základu. Ak však plánujete s dostatočným predstihom, dá sa využiť „trik“, pri ktorom môžete výrazne ušetriť. Podmienka hovorí, že je nutné byť nemocensky poistený 270 dní v uplynulých dvoch rokoch pred termínom pôrodu, a to sa dá šikovne využiť. Vysvetlíme to na príklade.

Nárok na materskú máte aj vtedy, keď pracujete na polovičný, respektíve čiastočný úväzok, alebo ste dohodárka a zamestnávateľ za vás riadne platí nemocenské poistenie. „V prípade, že matke vyjde nižšia suma materského príspevku, ako je suma rodičovského príspevku, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny jej rozdiel doplatí,“ vysvetľuje pracovníčka Sociálnej poisťovne v Ružomberku. „Musí však podať žiadosť,“ dodáva. Spodnú hranicu materskej štát nedefinuje, ak žena zarábala minimálnu mzdu, vyjde jej logicky aj minimálna materská. 

Ak však plánujete s dostatočným predstihom, dá sa využiť „trik“, pri ktorom môžete výrazne ušetriť.
Tip
Tip

Podnikateľka Lucia plánuje budúci rok svoje prvé dieťa, preto si tento rok zvolí dobrovoľné nemocenské poistenie na 88 dní z najnižšieho vymeriavacieho základu (506,5 EUR pre rok 2020), čo predstavuje sumu 167,89 EUR mesačne. V roku 2021 plánovane otehotnie a nemocensky sa dobrovoľne poistí na 26 týždňov pred pôrodom. Tu si už zvolí ten najvyšší vymeriavací základ 2026 EUR. Bude síce platiť viac ako 650 EUR mesačne počas 26 týždňov, ale vráti sa jej to v podobe vysokej materskej. 

nastup na matersku
Otec
Otec
 

Otec na materskej dovolenke

V súčasnosti čoraz viac otcov využíva výhodu požiadať o materskú dovolenku. Mnohí túto možnosť využijú, keď už je dieťa trochu staršie. Pomôžu tak matke ľahšie sa začleniť naspäť do pracovného kolobehu. Niektorí, ako napríklad Štefan, využívajú túto možnosť ako vítanú pomoc pre manželku, najmä ak ide o reťazové pôrody. Vtedy môžu o materské žiadať naraz aj obaja rodičia, každý na iné dieťa. „S manželkou sme sa dohodli, že si požiadam o materskú na staršieho syna. Narodilo sa nám dievčatko a manželka je na materskej s ňou. Je to pre nás veľká výhoda, môžeme si rozdeliť sily v starostlivosti o deti a aj finančne sme schopní tých pár mesiacov zvládnuť,“ hovorí Štefan.

Práca popri materskej dovolenke

Štefan by mohol poberať materskú a zároveň aj pracovať. Nesmie však mať príjem z pracovného pomeru, z ktorého sa mu vyplácajú materské dávky. Muž na materskej môže mať iný príjem. Môže pracovať aj u toho istého zamestnávateľa, ale musí mať uzatvorenú novú pracovnú zmluvu.
Sociálna poisťovňa individuálne posudzuje, či v takom prípade je otec na materskej schopný plniť si povinnosti vyplývajúce z poberania materskej – a teda či zvláda starostlivosť o dieťa. Práca popri materskej dovolenke by mala mať pohyblivý pracovný čas, určitú flexibilitu, prípadne by mohla byť vykonávaná z domu.

Rovnaké podmienky platia aj pre matky na materskej dovolenke. Nesmú mať príjem z pracovného pomeru, z ktorého sa im vypláca materská. Môžu však pracovať aj u toho istého zamestnávateľa – na inej pozícii alebo po uzatvorení novej pracovnej zmluvy či dohody. Po skončení materskej dovolenky a pri poberaní rodičovského príspevku už nie sú pre matky z hľadiska práce žiadne obmedzenia. Práca popri rodičovskej dovolenke je plne akceptovaná, a to aj v prípade, ak má dieťa viac ako tri roky a dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Matky často kladú otázku, či v prípade otca na materskej majú nárok na rodičovský príspevok. Odpoveď je nie. Rodičovská dovolenka vám však nekončí, máte nárok zostať doma s dieťaťom až do jeho troch rokov. Buď si môžete platiť zdravotné odvody ako samoplatcovia (v súčasnosti je to 70,91 EUR mesačne), alebo v prípade prerušenia pracovného pomeru nastúpiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V tom prípade odvody za vás bude platiť štát.

 
Tip
Tip

Ak máte aj staršie dieťa do 6 rokov, môžete využiť ešte jednu možnosť. Po prihlásení sa do Sociálnej poisťovne budete počas otcovej materskej figurovať ako osoba starajúca sa o dieťa do veku šesť rokov. V tom prípade bude zdravotné poistenie platiť za vás štát. Po skončení otcovej materskej dovolenky môžete opätovne požiadať príslušný úrad o vyplácanie rodičovského príspevku.

Nárok na materskú máte aj vtedy, keď pracujete na polovičný či čiastočný úväzok

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/materska-dovolenka/