1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Narodenie dieťaťa
 6. /
 7. Materská dovolenka: Kto, kedy a za akých podmienok má na ňu nárok?
Publikovaný 21.05.2020 / Upravený 20.03.2024

Materská dovolenka: Kto, kedy a za akých podmienok má na ňu nárok?

Predtým, než privítate na svete svoje dieťatko a odídete na materskú dovolenku, vás čaká ešte množstvo vybavovania. Na to, aby vám nárok na materskú dávku vznikol, musíte spĺňať niekoľko podmienok. Poradíme vám, kedy nárok na príspevok máte, aj to, ako dosiahnete maximálnu materskú.

Materská dovolenka: Kto, kedy a za akých podmienok má na ňu nárok?

V článku sa dozviete:

 1. Koľko trvá materská dovolenka?
 2. Podmienky priznania materskej dávky
 3. Ako vypočítať materskú dávku a dosiahnuť jej maximálnu výšku?
 4. Otec na materskej dovolenke
 5. Podmienky práce a dovolenky počas čerpania materskej dávky

Výška materskej je u každého iná. Vypočítava sa ako 75 % z hrubej mzdy na základe denného vymeriavacieho základu.

Čo je materská dovolenka a aká je jej dĺžka 

Materská dovolenka je obdobie, počas ktorého poberáte dávku nemocenského poistenia poskytnutú štátom v prípade tehotenstva a starostlivosti o narodené dieťa. Vypláca sa aj mužovi pri starostlivosti o dieťa do troch rokov.

Dĺžka materskej dovolenky je zákonom stanovená na 34 týždňov, pre osamelé ženy je to 37 týždňov a ženy, ktoré zároveň porodili dve a viac detí, majú nárok na 43 týždňov. Ak na „materskej“ ostáva muž a stará sa o narodené dieťa, prináleží mu materská dovolenka v rozsahu 28 týždňov. V prípade osamelého otca je to 31 týždňov, pri starostlivosti o 2 a viac narodených detí 37 týždňov.

Zamestnávateľ má však takisto svoje práva. Zamestnanec mu musí ohlásiť nástup na materskú dovolenku aspoň mesiac vopred. 

Nástup na materskú 

Žena môže nastúpiť na materskú dovolenku najskôr osem týždňov, bežne to však býva šesť týždňov, pred dátumom pôrodu, ktorý jej stanoví lekár. 

Ako upozorňuje Sociálna poisťovňa, niektoré matky si myslia, že ak nastúpia na materskú dovolenku neskôr, budú ju môcť poberať dlhšie po narodení dieťaťa. Nie je to tak. Začiatok poberania materského príspevku si žena síce určuje sama, no ak oň požiada neskôr ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu z vlastnej vôle, nárok na jeho vyplácanie bude stále 28 týždňov odo dňa narodenia dieťaťa. A to bez ohľadu na to, či si tých 6 týždňov do pôrodu vyčerpala alebo nie.

Za akých podmienok máte nárok na materskú dávku

Za akých podmienok máte nárok na materskú dávku

Nárok na materskú vzniká na základe nemocenského poistenia po splnení niekoľkých podmienok a vypláca sa: 

 • zamestnancovi, ak nemocenské poistenie zaňho platil zamestnávateľ, 
 • samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá si poistenie platila sama, 
 • dobrovoľne nemocensky poistenej osobe,
 • osobe, ktorej vznikol nárok na materské dávky po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote. 
sporenie pre deti

Sporenie pre deti: myslite naň už pri narodení

Náklady na štúdium na vysokej škole vychádzajú na 20 000 EUR, čím skôr začnete sporiť, tým menšie mesačné platby potrebujete.

Kde však dlhodobo a pravidelne sporiť? Zabudnite na tradičné sporiace produkty, ako sú vkladné knižky. Existujú aj efektívnejšie spôsoby sporenia.

Zistiť viac

Nárok na materskú má poistenec v prípade, že bol nemocensky poistený 270 dní v posledných 2 rokoch pred pôrodom. 

Od 1. 1. 2024 sa do potrebných 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch pred pôrodom započíta štúdium na strednej či vysokej škole. Doba poistenia sa však započíta len vtedy, ak pred pôrodom úspešne ukončí príslušný stupeň vzdelania. Status poistenkyne nezíska automaticky, musí sa buď zamestnať, alebo si sociálne poistenie platiť dobrovoľne.

Napríklad: Martina študuje v poslednom ročníku vysokej školy. V máji ukončila štúdium štátnou skúškou a od 1. júna sa zamestnala. Dieťa porodila 15. 9. 2024. Pretože ešte pred pôrodom úspešne ukončila štúdium, do pôrodu sa jej započíta 107 dní nemocenského poistenia a zvyšných 163 dní sa jej započíta zo štúdia. Martine tak vzniká nárok na materskú dávku.

Kto vypláca materskú a kde podať žiadosť 

Materskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa na základe „Žiadosti o materské dávky“. Tlačivo si nemôžete stiahnuť a vytlačiť, vystavuje ho gynekológ v období od 8 do 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. Ak ste zamestnaná, žiadosť musí potvrdiť i zamestnávateľ. 

Žiadosť so všetkými potvrdeniami je nutné doručiť na pobočku podľa:

 • sídla zamestnávateľa (zamestnanec),
 • sídla posledného zamestnávateľa (zamestnanec v ochrannej lehote),
 • miesta vášho trvalého pobytu (SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba).

Kedy a kam chodí materská?

Sociálna poisťovňa vypláca materskú dávku mesačne a spätne. Zvyčajne je to koncom mesiaca. Dávka chodí na účet príjemcu, vypláca sa (po žiadosti) v hotovosti alebo na účet manžela či manželky. V tomto prípade s tým musia obaja súhlasiť, podať žiadosť a príjemca musí mať dispozičné právo k danému účtu. 

Výpočet materskej dávky

Výška materskej je u každého iná. V roku 2024 sa vypočíta ako 75 % hrubej mzdy pred pôrodom na základe denného vymeriavacieho základu. Môže sa to zdať zložité, preto vám to ukážeme na jednoduchom príklade: 

Karolína mala za posledných 12 mesiacov stály plat 950 eur a za posledné 2 roky bola nemocensky poistená viac ako 270 dní. Na materskú dovolenku sa rozhodla nastúpiť štandardne 6 týždňov pred plánovaným pôrodom. Materskú dávku chce poberať 34 týždňov – 6 týždňov pred pôrodom a 28 týždňov po narodení dieťaťa. 

Aby sme vypočítali výšku jej materskej, potrebujeme zistiť denný vymeriavací základ. Ten sa rovná sume 12-násobku jej priemernej hrubej mesačnej mzdy v uplynulom roku, ktorú vydelíme počtom dní v roku, teda 12 x 950 eur / 365 = 31,23 eur.

Výslednú sumu jej materskej dávky bude tvoriť 75 % denného vymeriavacieho základu, ktorý sa násobí počtom dní v aktuálnom mesiaci. Ak bude mať mesiac 31 dní, dostane Karolína sumu 724,24 eur, teda 31,15 x 31 x 0,75.  

Pokiaľ sa vám počítať nechce, približnú výšku vašej materskej zistíte aj pomocou kalkulačky

Pokiaľ sa vám počítať nechce, približnú výšku vašej materskej zistíte aj pomocou kalkulačky.

Ako získa materskú dobrovoľne a povinne nemocensky poistená osoba

Ak ste SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nemocenské poistenie musí trvať nepretržite 26 týždňov pred vznikom nároku na materskú, aby sa dávka určila z vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné. 

Pokiaľ ste odišli z dobre plateného zamestnania a následne si budete nemocenské dobrovoľne platiť menej ako 26 týždňov, materský príspevok sa vám vypočíta z minimálneho vymeriavacieho základu. Napriek tomu, že ste splnili podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch, od pôrodu vás čaká len minimálna materská. 

A ani dobrovoľné nemocenské poistenie trvajúce nepretržite 26 týždňov pred materskou nemusí stačiť. Podmienkou totiž tiež je, že ho musíte uhradiť včas a v správnej výške

Ani SZČO nesmie mať v Sociálnej poisťovni dlh na nemocenskom poistení. Nedoplatok sa skúma za posledných 5 rokov, a to do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vám mala byť vyplatená materská. Tolerancia nedoplatku je menej ako 5 eur.

Ak nesplníte tieto podmienky a nedoplatky neuhradíte do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vzniká nárok na materskú, Sociálna poisťovňa vám nemusí dávku priznať.  

8-mesačná ochranná lehota pre tehotné ženy

Sociálna poisťovňa v niektorých prípadoch zohľadňuje tzv. ochrannú lehotu, je to obdobie, v ktorom máte nárok na materské, hoci vám nemocenské poistenie skončilo a nevzniklo nové. Ochrannú lehotu môžu využiť budúce matky, ktorým skončilo zamestnanie, a podľa novely zákona aj dobrovoľné poistenie či povinné poistenie SZČO. Musia však „stihnúť“ otehotnieť do 180 od zániku poistenia. Takisto je nutné splniť podmienku minimálne 270-dňového nemocenského poistenia v uplynulých dvoch rokoch.

Minimálna a maximálna materská 2024

Ako upozorňuje Sociálna poisťovňa, aj výška materského príspevku má svoje limity. Ako sme spomínali, výška materskej sa odvíja od 75 % denného vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2024 maximálne 85,7425 eur. V tom prípade je 75 % z tejto sumy, teda maximálny denný vymeriavací základ, 64,3069 eur. Pre 31-dňový mesiac bude maximálna materská 1 993,60 eur, pre 30-dňový 1 929,30 eur.

Spodnú hranicu materskej štát nedefinuje, ak žena zarábala minimálnu mzdu, vyjde jej logicky aj minimálna materská. V prípade, že matke vyjde nižšia suma materského príspevku, ako je suma rodičovského príspevku, rozdiel sa jej doplatí. Musí však o to požiadať. Rodičovský príspevok a jeho vyplácanie má na starosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde si o dorovnanie rozdielu podáte žiadosť.

Tip na článok: Prečítajte si viac o rodičovskom príspevku a jeho vyplácaní

Ak ste živnostníčka alebo SZČO, je pre vás výhodné, ak si pred plánovaním tehotenstva platíte dobrovoľné nemocenské poistenie z čo najvyššieho denného vymeriavacieho základu. Nárok na materskú máte aj vtedy, keď pracujete na polovičný, respektíve čiastočný úväzok, alebo ste dohodárka a zamestnávateľ za vás riadne platí nemocenské poistenie.

Minimálna a maximálna materská

Otec na materskej dovolenke 2024

V súčasnosti odchádza čoraz viac otcov na materskú dovolenku, najmä odkedy nemusia na jej získanie splniť toľko podmienok. Túto možnosť využívajú hlavne vtedy, keď je dieťa trochu staršie, aby pomohli matke ľahšie sa opäť začleniť do pracovného kolobehu. 

Otec a iný poistenec (okrem matky) žiada materské prostredníctvom tlačiva Žiadosť iného poistenca o materské, ktoré získate na webovej stránke Sociálnej poisťovne (žiadosť o materské - otec - vzorové tlačivo) alebo priamo v pobočkách. 

Podľa Sociálnej poisťovne má otec nárok na materské, ak naň splní všetky podmienky, teda: 

 • sa začne starať o dieťa počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v 7-dňovej ochrannej lehote,
 • bol v posledných 2 rokoch pred dňom, od ktorého žiada o materské, nemocensky poistený najmenej 270 dní, 
 • nesmie mať príjem z pracovného pomeru, z ktorého sa mu vyplácajú materské dávky,
 • nesmie mať dlhy a nedoplatky na poistnom, ak je povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou,
 • sa o dieťa skutočne stará, 
 • matka nepoberá materský alebo rodičovský príspevok na to isté dieťa.

Nárok na materské dávky vzniká otcovi najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu až do dovŕšenia 3 rokov dieťaťa. Čerpať ho môže počas 28 týždňov. V prípade, že ide o osamelého poistenca, je to 31 týždňov, pri starostlivosti o 2 a viac detí 37 týždňov. 

Čo s matkou, ak je na materskej otec

V prípade, že máte jediné dieťa, s ktorým ostáva na materskej otec, matka sa môže vrátiť do práce alebo tiež ostať doma. To však prináša aj úskalia. V prípade, že je na materskej otec, platí štát zdravotné poistenie len zaňho. Ak sa ako matka nevrátite do práce, musíte si platiť zdravotné odvody ako samoplatca. V roku 2024 je to 97,80 eur. Možnosťou je prihlásiť sa na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Vtedy bude odvody i za vás platiť štát. Ukončiť však musíte pracovný pomer so súčasným zamestnávateľom.

Ak máte aj staršie dieťa do 6 rokov, ktoré nechodí do škôlky, respektíve chodí do škôlky len na pol dňa, môže matka využiť ešte jednu možnosť. Po prihlásení sa do Sociálnej poisťovne bude počas otcovej materskej figurovať ako osoba starajúca sa o dieťa do veku 6 rokov. V tom prípade bude aj za ňu platiť zdravotné poistenie štát. Po skončení otcovej materskej dovolenky môže matka opätovne požiadať príslušný úrad o vyplácanie rodičovského príspevku na dieťa, s ktorým bol na materskej otec. 

Otec môže poberať aj otcovské 

Otcovské je nová dávka, ktorá umožní, aby otcovia ostali doma s novonarodenými deťmi aj tesne po pôrode. Požiadať o ňu môžu tí, ktorí sa o svoje dieťa starajú v období šiestich týždňov po jeho narodení. Čerpať sa dá maximálne 2 týždne. 

Žiadateľ musí splniť podobné podmienky ako v prípade materského, teda byť: 

 • osobou, ktorá poskytuje dieťaťu starostlivosť,
 • nemocensky poistený alebo v ochrannej lehote,
 • v posledných 2 rokoch pred dňom, od ktorého žiadate o otcovské, nemocensky poistený najmenej 270 dní. 

Nezáleží však na tom, či matka dieťaťa zároveň poberá materské alebo rodičovský príspevok. 

Po skončení otcovského môže otec nastúpiť na materskú dovolenku. Tá sa mu však skráti o obdobie, v ktorom poberal otcovské. O dávku sa žiada rovnakým tlačivom ako pri žiadosti o materské. 

Práca popri materskej dovolenke

Bez ohľadu na to, či na materskej ostáva otec alebo matka, môže mať pri poberaní dávky aj iný príjem, podnikať či pracovať. Má to však svoje podmienky. Tou prvou je, že nesmie mať príjem z pracovného pomeru, z ktorého sa vyplácajú materské dávky. V prípade, že chce pracovať u rovnakého zamestnávateľa, musí: 

 • uzavrieť novú pracovnú alebo inú zmluvu, alebo pracovať na živnosť, 
 • musí mať dohodnutý zásadne iný druh práce. 

Druhú podmienku určuje dôvod, pre ktorý sa materské ako dávka nemocenského poistenia poskytuje. Je ním starostlivosť o narodené dieťa. Sociálna poisťovňa preto posudzuje, či je rodič na materskej, alebo teda človek poberajúci dávku, schopný plniť si povinnosti vyplývajúce z poberania materskej. 

Musí teda sám naďalej poskytovať dieťaťu starostlivosť. Nemôže ju zabezpečiť inou osobou, napríklad opatrovateľkou, ani tým, že dieťa navštevuje škôlku či jasle. Práca popri materskej dovolenke by mala mať pohyblivý pracovný čas, určitú flexibilitu, prípadne by mohla byť vykonávaná z domu.

Po skončení materskej dovolenky a pri poberaní rodičovského príspevku už nie sú pre matky ani otcov z hľadiska práce žiadne obmedzenia. Práca popri rodičovskej dovolenke je plne akceptovaná, a to aj v prípade, ak má dieťa viac ako tri roky a dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

 

Práca popri materskej dovolenke

Materská dovolenka sa počíta medzi odpracované dni.

Ako sa rieši dovolenka počas materskej?

Podľa zákona je základná výmera dovolenky najmenej štyri týždne. Pre zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov alebo sa trvale stará o dieťa, je to najmenej päť týždňov.

Dovolenka sa zamestnancovi nekráti okrem iného ani za obdobie materskej dovolenky, respektíve rodičovskej dovolenky v prípade otca. 

V praxi a jednoducho vysvetlené to podľa Jozefa Mihála znamená, že materská dovolenka sa počíta medzi odpracované dni. Zamestnankyňa alebo zamestnanec má preto v tomto období nárok na dovolenku za kalendárny rok v plnom rozsahu zákonného nároku. Ak teda 30-ročná žena bola v roku 2024 na materskej 34 týždňov, stále jej prináleží 25 dní dovolenky.

V prípade, že si zamestnankyňa či zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom nárok na dovolenku vznikol, nevyčerpanú dovolenku jej/mu  zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,“ hovorí Národný inšpektorát práce.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/materska-dovolenka/