1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Deti a tínedžeri
 6. /
 7. Vreckové alebo ako naučiť svoje dieťa narábať s peniazmi
Publikovaný 21.05.2020 / Upravený 20.12.2022

Vreckové alebo ako naučiť svoje dieťa narábať s peniazmi

Pokiaľ svojim deťom v rámci výchovy dáte správne lekcie finančnej gramotnosti, veľmi im tým pomôžete a sebe tiež. Ako na to, si prečítate v článku.

Vreckové alebo ako naučiť svoje dieťa narábať s peniazmi

V článku sa dozviete:

 1. Vreckové s pevnými pravidlami a pravidelne
 2. Kedy začať?
 3. Výška vreckového
 4. Prečo je sporenie prospešné?
 5. Peniaze ako nástroj
 6. Ako deti učiť finančnej gramotnosti?

Zmysel vreckové bude mať hlavne vtedy, keď rodičia určia jasné pravidlá jeho poskytovania aj míňania.

Vreckové pre deti s pevnými pravidlami a pravidelne 

Niekedy samotní rodičia nechápu vreckové správne. Vreckové nemá byť náplasťou za čas, ktorý dieťaťu nevenujeme. Inými slovami, nemá byť prostriedkom na to, aby sme mu materiálne vynahradili čas, ktorý sme s ním nestrávili. 

Vreckové môžete spočiatku chápať skôr ako „učebnú pomôcku“, ktorej cieľom je deti naučiť hospodáriť s peniazmi. „Pomocou vreckového u detí rozvíjame finančnú gramotnosť. Pomáha im pochopiť hodnotu peňazí a naučí ich hospodáriť, plánovať a niesť zodpovednosť za svoje financie,“ vysvetľuje psychologička Petra Arslan Šinková. 

Vreckové bude mať zmysel hlavne vtedy, keď rodičia určia jasné pravidlá jeho poskytovania aj míňania. Spolu s vreckovým a jeho výškou stanovte aj pravidlá jeho poskytovania, obmedzenia alebo znižovania jeho výšky. Pravidlá musia byť jasné a stanovené hneď na začiatku. Ak chcete mať pozitívne výsledky, musíte byť v ich dodržiavaní pevní podobne ako v iných oblastiach výchovy.

Súčasťou pravidiel musí byť aj výška a frekvencia vreckového, teda ako často bude dieťa peniaze dostávať. Bežnou chybou je dávať dieťaťu peniaze vždy, keď si ich vypýta. Za takých okolností sa dieťa nenaučí peniaze rozdeľovať na rôzne účely a už vôbec nie sporiť.

„Je vhodné, aby deti získali predstavu o tom, čo koľko stojí a učili sa peniaze si zmysluplne zadeliť, či si našetriť. Vďaka tomu dokážu oveľa skôr posúdiť, čo potrebujú a čo nie, alebo nechcieť všetko naraz. Len ťažko si to uvedomia, ak všetko automaticky dostanú od rodičov,“ radí psychologička. 

Odkedy dávať deťom vreckové?

Psychologička Petra Arslan Šinková odporúča s pravidelným vreckovým začať vo veku, keď sú deti schopné uvedomovať si hodnotu peňazí. Zvyčajne je to s nástupom do školy. „Dieťa v školskom veku si dokáže spočítať peniaze a s vreckovým sa učí trpezlivosti a zároveň rozvíja aj logické myslenie a matematické uvažovanie. Hodnotu peňazí však dokáže reálnejšie uchopiť okolo veku 10 rokov,“ upozorňuje.

Mladšie dieťa ešte netuší, ako vlastne peniaze fungujú a aká je ich hodnota. Keď však už dokáže vnímať čas na týždne a ich opakovanie a zároveň dostáva vreckové napríklad raz týždenne, začne uvažovať, ako a či peniaze použiť, aj vzhľadom na to, kedy dostane vreckové opäť. „Pre mladšie deti je ľahšie naučiť sa hospodáriť s peniazmi vtedy, keď dostávajú vreckové v menších častiach a iba raz za týždeň,“ dopĺňa psychologička.  

Odkedy dávať deťom vreckové?

V tomto období je dôležité, aby rodič dohliadal na spôsob narábania dieťaťa s peniazmi. Je to aj vhodný čas na to, aby položil základy finančnej gramotnosti dieťaťa. Aby mu radil, dával nápady, ako peniaze rozdeliť, motivoval ho a tiež mu poskytoval rôzne lekcie. Rodič môže dieťa viesť k situáciám, keď o svoju (samozrejme, malú) sumu peňazí zbytočne príde na základe svojho rozhodnutia alebo, naopak, ako ušetrí, či dokonca zarobí.  

Pokiaľ sami radi podporujete rôzne filantropické projekty, môžete svoje dieťa už odmalička viesť k tomu, aby časť svojho príjmu oddeľovalo napríklad pre znevýhodnené alebo choré deti. Ideálne je, keď viete spolu sledovať, kto tieto peniaze dostal a ako mu pomohli. Pomoc druhým nie je vyhadzovanie peňazí. Takáto sejba sa určite vráti späť v podobe žatvy, hoci z iného zdroja a v inom čase. Navyše, vedie vaše dieťa k tomu, aby vnímalo potreby iných a naučilo sa nezištne dávať. 

Rodičia by sa nemali nechať zviesť tým, koľko peňazí dostávajú spolužiaci ich dieťaťa.

Aká by mala byť výška vreckového

Výška vreckového rastie úmerne s vekom dieťaťa a jeho potrebami. Existujú všeobecne odporúčané vekové rozhrania pre príslušnú výšku vreckového, ale je to v zásade individuálna záležitosť a vyplýva z viacerých faktorov.

„Vreckové by malo byť symbolické, pretože rodič uhrádza potrebné výdavky dieťaťa. Pri jeho výške by sa tiež nemali rodičia nechať zviesť tým, koľko peňazí dostávajú spolužiaci ich dieťaťa,“ vysvetľuje psychologička Šinková. 

Ako často dávať vreckové pre deti? 

Psychologička Petra Arslan Šinková radí dávať vreckové deťom vo veku 6 až 10 rokov na úrovni niekoľkých eur (3 až 5 eur) raz týždenne. Starším deťom vo veku 11 až 15 rokov odporúča dávať vreckové v hodnote 10 až 15 eur, a to menej často – raz za dva týždne. Stredoškoláci a vysokoškoláci by podľa nej mali dostávať vreckového vo výške 20 až 30 eur. Peniaze by im mali rodičia vyplácať raz za mesiac a dospievajúci by mali byť schopní si s nimi vystačiť. 

Výška vreckového a jeho frekvencia podľa psychologičky Petry Arslan Šinkovej:

Vek Odporúčaná suma v EUR Frekvencia
6 – 10 rokov 3 – 5 1× za týždeň
11 – 15 rokov 10 – 15 1× za 2 týždne
15 a viac rokov 20 – 30 1× za mesiac

Predlžovanie frekvencie vreckového pre deti na druhom stupni základných škôl má význam, pretože sa deti musia naučiť svoje náklady plánovať. Pretože jedného dňa, keď budú brigádovať, alebo už ako dospelí ľudia zarábať vlastné peniaze, tiež ich dostanú iba raz do mesiaca.

Vy poznáte svoje dieťa najlepšie. Ak chcete vreckovým naučiť svoje dieťa narábať s peniazmi, vypočítajte jeho výšku podľa toho, na čo chcete, aby peniaze použilo, vrátane nevyhnutných výdavkov spojených so školskou dochádzkou alebo aj sporenia. 

Individuálna je i otázka, kedy s vyplácaním vreckového prestať. Niektorí rodičia ho odoberú, už keď si dieťa nájde prvú brigádu, iní „dotujú“ ešte aj vysokoškoláka. Študent vysokej školy má predsa oveľa vyššie náklady než žiak základnej školy, no zároveň má aj oveľa viac možností zarobiť si. Finančná gramotnosť starších „detí“ by už tiež mala byť na vyššej úrovni. Vreckové pre vysokoškoláka ale nemusí byť „cez čiaru“. Zavážiť by malo to, aká je finančná situácia rodičov, a tiež postoj študenta. Pokiaľ má školu dva dni v týždni, no nikde nebrigáduje, ale fláka sa, podpora takého životného štýlu vreckovým mu skôr uškodí.  

Vreckové zvýši finančnú gramotnosť u detí a naučí ich sporiť si

K finančnej gramotnosti detí patrí aj sporenie. Už v útlom veku môžete svoje dieťa viesť k tomu, aby si z každého príjmu odkladalo 10 %. O to prirodzenejšie to bude preň vtedy, keď dospeje a ocitne sa v pozícii, v ktorej si svoj príjem a výdavky na život, záujmy alebo školné bude spravovať úplne samo. Vytvárať si rezervu a nežiť len „od výplaty do výplaty“ je dôležitá a prospešná zručnosť.  

Dieťa môže šetriť s konkrétnym cieľom – kúpa vysnívanej veci, zážitku alebo darčeka pre blízku osobu. Rodič sa môže podieľať na jeho financovaní, ale dôležité je, aby dieťa dokázalo peniaze ušetriť a na tento účel ich aj použiť.

Vytvárať si rezervu a nežiť len „od výplaty do výplaty“ je dôležitá a prospešná zručnosť. 

Aká by mala byť výška vreckového 

Každé dieťa je iné 

Niektorým deťom ide šetrenie ľahšie ako iným. Netreba sa znepokojovať, ak máte viac detí a uvidíte v tomto smere medzi nimi rozdiely. Každý sa vie naučiť sporiť, ale niekto sa to musí učiť dlhšie. V takom prípade je dobré, keď dieťa dostáva lekcie – dostáva sa do situácií, keď na svoje „nesporenie“ doplatilo alebo sa ocitlo v nevýhode. Životné skúsenosti na úrovni niekoľkých eur, prípadne niekoľkých desiatok eur, z ktorých sa človek trvalo poučí, majú obrovskú hodnotu do budúcnosti. 

„Z dôvodu, aby sa dieťa naučilo hospodáriť a zadeliť si výdavky, je dôležité, aby mu rodič nechal slobodu v rozhodovaní. Tým spôsobom si dieťa zažije aj dôsledky toho, keď si všetko minie,“ radí psychologička Arslan Šinková.

Založte dieťaťu účet zadarmo 

Šetriť sa dá aj do keramického prasiatka či inej, na to určenej nádobky, ale nevýhodou je, že dieťa sa vie k peniazom rýchlo dostať. Pokiaľ v tom nie je disciplinované, po krátkom čase nemusí byť zo sporenia nič. Alternatívou môžu byť v tomto prípade bežné účty pre deti.

Medzinárodná štúdia OECD PISA 2018 ukázala, že účet v banke je veľmi dôležitým nástrojom pri zvyšovaní finančnej gramotnosti detí. Žiaci, ktorí v dotazníku uviedli, že majú platobnú kartu, za posledných 12 mesiacov nakupovali prostredníctvom internetu, či uskutočnili platbu mobilným telefónom, dosiahli signifikantne vyššie skóre v teste finančnej gramotnosti v porovnaní so žiakmi, ktorí skúsenosti s uvedenými finančnými službami nemajú.

Navyše, založiť dieťaťu účet v banke dnes vôbec nie je zložité. Banky bežne ponúkajú detské účty, ktoré sú zadarmo. Dieťa má navyše svoju platobnú kartu a tiež môže vyberať peniaze bez poplatkov. Hoci detský účet viete založiť už od narodenia, ak ho má používať vaše dieťa, dôležité je, aby bolo v takom veku, že si vie zapamätať PIN kód k platobnej karte. Cez internet banking viete spolu s ním používať účet na spomínané sporenie, prípadne mať pod kontrolou, ako nakladá s financiami. Viete tiež nastaviť maximálnu výšku hotovosti pre výber kartou.

U stredoškolákov a vysokoškolákov je účet prospešný pri financovaní štúdia alebo na prijímanie výplat z brigád.   

S peniazmi hlavne opatrne

Ak platíte deťom za vykonanie domácich prác peniaze, môžete ich nevedome učiť nežiaducim postojom. Podieľanie sa na chode domácnosti je prirodzená povinnosť jej členov a nemá byť výlučne podmienená odmenou. Dieťa sa má učiť plniť si svoje povinnosti a zároveň byť vnímavé na potreby, ktoré okolo seba vidí, a nezištne ich riešiť. V takom prípade ich peniaze vedia „pokaziť“.

Vreckové však môže byť skvelý výchovný nástroj pre rodičov dospievajúcich detí, radí psychológ a autor mnohých bestsellerov o výchove Kevin Leman. Jeho obmedzenie či zastavenie vie dieťaťu pripomenúť hranice správania, za ktoré nemôže ísť.

S peniazmi hlavne opatrne

Ideálne je, keď sa človek naučí zaujať správne postoje a získať správne návyky týkajúce sa financií už odmalička. Uchráni ho to od chýb, ktoré nemusí byť ľahké odstrániť alebo napraviť. Sám sa to však ako dieťa nenaučí. Je to úloha a zodpovednosť rodiča, nie vzdelávacích inštitúcií, napriek tomu, že výber dobrej školy a kvalitné štúdium sú tiež veľmi dôležité. Mimochodom, kvalitné štúdium môže byť jedným z cieľov, na ktoré si dieťa môže sporiť. 

Ako učiť deti finančnej gramotnosti zábavnou formou 

Medzinárodná štúdia OECD PISA 2018 ukázala, že finančná gramotnosť detí je na Slovensku stále problém. Hoci naši 15-roční žiaci dosiahli oproti predchádzajúcemu testovaniu vyššie skóre, stále sa nachádzajú pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Najhoršie dopadli deti z nepriaznivého sociálno-ekonomického prostredia.

Možností, ako učiť deti finančnej gramotnosti, je pritom veľa. Od útleho veku ich môžete učiť spoznávať peniaze, ich význam a hodnotu aj zábavnou formou. Na trhu je dnes niekoľko spoločenských hier, ktoré im udelia finančné lekcie bez reálnych následkov. Inšpiráciu nájdete aj v online svete vo forme aplikácií, webových stránok či online hier. Dobrým príkladom je napríklad Zlatka, portál o tom, ako zaobchádzať s peniazmi pre deti od 7 do 19 rokov. 

Internet je tiež bohatou studnicou nápadov na úlohy a aktivity na veku primeranú výučbu finančnej gramotnosti. Už od útleho veku sa viete s dieťaťom napríklad zahrať na obchod. Tie staršie vám zase môžu pomôcť s rodinným rozpočtom. K zaujímavej debate o hospodárení a financiách isto povedie aj otázka: „Čo by si robil, ak by si vyhral milión?“  

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/vreckove-a-financna-gramotnost-deti/