1. Životné momenty
  2. /
  3. Deti a tínedžeri

Vreckové alebo ako naučiť svoje dieťa narábať s peniazmi

Pokiaľ svojim deťom v rámci výchovy dáte správne lekcie finančnej gramotnosti, veľmi im tým pomôžete a sebe tiež. Ako na to, si prečítate v článku.

 

Vreckové
Vrec
kové

V článku sa dozviete

Finan
cie
Finan
cie

Vreckové pre deti s pevnými pravidlami a pravidelne 

Niekedy samotní rodičia nechápu vreckové správne. Vreckové nemá byť náplasťou za čas, ktorý dieťaťu nevenujeme. Inými slovami, nemá byť prostriedkom na to, aby sme mu materiálne vynahradili čas, ktorý sme s ním nestrávili. Vreckové môžete spočiatku chápať skôr ako „učebnú pomôcku“, ktorej cieľom je deti naučiť hospodáriť s peniazmi. Až neskôr vreckové získava aj praktickú funkciu (napríklad naplnenie potrieb – nákup potravín, cestovného lístka a podobne).

Ako hovorí detský psychológ Róbert Braciník: „Zmysel to (vreckové) bude mať hlavne vtedy, keď rodičia určia jasné pravidlá jeho poskytovania aj míňania.“ Spolu s vreckovým a jeho výškou stanovte aj pravidlá jeho poskytovania, obmedzenia alebo znižovania jeho výšky. Pravidlá musia byť jasné a stanovené hneď na začiatku. Ak však chcete mať pozitívne výsledky, musíte byť pevní v ich dodržiavaní, podobne ako v iných oblastiach výchovy.

Súčasťou pravidiel musí byť aj výška a frekvencia vreckového, t. j. ako často bude dieťa peniaze dostávať. Bežnou chybou je dávať deťom peniaze vždy, keď si ich vypýtajú. Za takých okolností sa dieťa nenaučí peniaze rozdeľovať na rôzne účely a už vôbec nie sporiť.

Zmysel vreckové bude mať hlavne vtedy, keď rodičia určia jasné pravidlá jeho poskytovania aj míňania.
Bezpeč
nosť
Bezpeč
nosť
Kedy začať s vreckovým pre dieťa?

Odkedy dávať deťom vreckové?

Psychológ František Skokan s pravidelným vreckovým odporúča začať vo veku 6 rokov, keď dieťa začne chodiť do školy. V tomto veku však ešte netuší, ako vlastne peniaze fungujú a aká je ich hodnota. Keď však už dokáže vnímať čas na týždne a ich opakovanie a zároveň dostáva vreckové napríklad raz týždenne, začne zvažovať, ako a či peniaze použiť, aj vzhľadom na to, kedy dostane nové vreckové. Tento názor zastáva aj psychológ Braciník: „Pre mladšie deti je ľahšie naučiť sa hospodáriť s peniazmi vtedy, keď dostávajú vreckové iba raz za týždeň.

V tomto období je dôležité, aby rodič dohliadal na spôsob narábania dieťaťa s peniazmi. Je to aj vhodný čas na to, aby mu radil, dával nápady, ako peniaze rozdeliť, motivoval ho a tiež poskytoval dieťaťu rôzne lekcie. Môže ho viesť k situáciám, keď o svoju (samozrejme, malú) sumu peňazí zbytočne príde na základe svojho rozhodnutia alebo, naopak, ako ušetrí, či dokonca zarobí.   

Pokiaľ sami radi podporujete rôzne filantropické projekty, môžete svoje dieťa už odmalička viesť k tomu, aby časť svojho príjmu oddeľovalo napríklad pre znevýhodnené alebo choré deti. Ideálne je, keď viete spolu sledovať, kto tieto peniaze dostal a ako mu pomohli. Pomoc druhým nie je vyhadzovanie peňazí. Takáto sejba sa určite vráti späť v podobe žatvy, hoci z iného zdroja a v inom čase. Navyše, vedie vaše dieťa k tomu, aby vnímalo potreby iných a naučilo sa nezištne dávať.

Priestor
Priestor

Aká by mala byť výška vreckového

Výška vreckového rastie úmerne s vekom dieťaťa a jeho potrebami. Existujú všeobecne odporúčané vekové rozhrania pre príslušnú výšku vreckového, ale je to v zásade individuálna záležitosť. 

Vyplýva z viacerých faktorov, napríklad:

  • rodinný rozpočet, 
  • množstvo krúžkov, 
  • frekvencia cestovania, 

Ako často dávať vreckové pre deti? 

Psychológ František Skokan odporúča dávať vreckové deťom vo veku 6 až 10 rokov na úrovni niekoľkých EUR (3 až 5 EUR) raz týždenne. Starším deťom vo veku 11 až 15 rokov odporúča dávať vreckové v hodnote 10 až 15 EUR a to menej často – raz za dva týždne. Stredoškoláci a vysokoškoláci by podľa neho mali dostávať peniaze raz za mesiac a mali by byť schopní si s nimi vystačiť. Výška vreckového by sa u nich mala pohybovať na úrovni 30 až 50 EUR.

Psychológ František Skokan odporúča dávať vreckové deťom vo veku 6 až 10 rokov na úrovni niekoľkých EUR (3 – 5 EUR) raz týždenne.
Suma
Suma

Aká má byť výška vreckového?

Tabuľka 1: Výška vreckového a jeho frekvencia podľa psychológa Františka Skokana. Sumy sú uvedené v EUR.

vek odporúčaná suma v EUR frekvencia
6 – 10 rokov 3 – 5 1× za týždeň
11 – 15 rokov 10 – 15 1× za 2 týždne
15 a viac rokov 30 – 50 1× za mesiac

S predlžovaním frekvencie vreckového pre deti na druhom stupni základných škôl súhlasí aj Braciník: „Deti sa musia naučiť svoje náklady plánovať, pretože jedného dňa, keď budú brigádovať alebo už ako dospelí ľudia zarábať vlastné peniaze, dostanú ich iba raz do mesiaca.“

Vy poznáte svoje dieťa najlepšie. Ak chcete vreckovým naučiť svoje dieťa narábať s peniazmi, vypočítajte jeho výšku podľa toho, na čo chcete, aby peniaze použilo, vrátane nevyhnutných výdavkov spojených so školskou dochádzkou alebo aj sporenia.

Spo
renie
Spo
renie

Vreckové zvýši finančnú gramotnosť u detí a naučí ich sporiť si

K finančnej gramotnosti detí patrí aj sporenie. Už v útlom veku môžete svoje dieťa viesť k tomu, aby si z každého príjmu odkladalo 10 %. O to prirodzenejšie to bude preň vtedy, keď dospeje a ocitne sa v pozícii, v ktorej si svoj príjem a výdavky na život, záujmy alebo školné bude spravovať úplne samo. Vytvárať si rezervu a nežiť len „od výplaty do výplaty“ je dôležitá a prospešná zručnosť.  

Dieťa môže šetriť s konkrétnym cieľom – kúpa vysnívanej veci, zážitku alebo darčeka pre blízku osobu. Rodič sa môže podieľať na jeho financovaní, ale dôležité je, aby dieťa dokázalo peniaze ušetriť a na tento účel ich aj použiť.

Každé dieťa je iné 

Niektorým deťom ide šetrenie ľahšie ako iným. Netreba sa znepokojovať, ak máte viac detí a uvidíte v tomto smere medzi nimi rozdiely. Každý sa vie naučiť sporiť, ale niekto sa to musí učiť dlhšie. V takom prípade je dobré, keď dieťa dostáva lekcie – dostáva sa do situácií, keď na svoje „nesporenie“ doplatilo alebo sa ocitlo v nevýhode. Životné skúsenosti na úrovni niekoľkých EUR, prípadne niekoľkých desiatok EUR, z ktorých sa človek trvalo poučí, majú obrovskú hodnotu do budúcnosti.   

Šetriť sa dá aj s keramickým prasiatkom či inou nádobkou na to určenou, ale nevýhodou je, že dieťa sa vie k peniazom rýchlo dostať. Pokiaľ v tom nie je disciplinované, po krátkom čase nemusí byť zo sporenia nič. Alternatívou môžu byť v tomto prípade bežné účty pre deti.

Založte dieťaťu účet zadarmo 

Banky bežne ponúkajú detské účty, ktoré sú zadarmo. Dieťa má navyše svoju platobnú kartu a tiež môže vyberať peniaze bez poplatkov. Hoci detský účet viete založiť už od narodenia, ak ho má používať vaše dieťa, dôležité je, aby bolo v takom veku, že si vie zapamätať PIN kód k platobnej karte. Cez internet banking viete spolu s ním používať účet na spomínané sporenie, prípadne mať pod kontrolou, ako nakladá s financiami. Viete tiež nastaviť maximálnu výšku hotovosti pre výber kartou.

U stredoškolákov a vysokoškolákov je účet prospešný pri financovaní štúdia alebo na prijímanie výplat z brigád.  

Vytvárať si rezervu a nežiť len „od výplaty do výplaty“ je dôležitá a prospešná zručnosť. 
Penia
ze
Penia
ze
Peniaze ako nástroj

S peniazmi hlavne opatrne

Ak platíte deťom za vykonanie domácich prác peniaze, môžete ich nevedome učiť nežiaducim postojom. Podieľanie sa na chode domácnosti je prirodzená povinnosť jej členov a nemá byť výlučne podmienená odmenou. Dieťa sa má učiť plniť si svoje povinnosti a zároveň byť vnímavé na potreby, ktoré okolo seba vidí, a nezištne ich riešiť. V takom prípade ich peniaze vedia „pokaziť“.

Vreckové však môže byť skvelý výchovný nástroj pre rodičov dospievajúcich detí, radí psychológ a autor mnohých bestsellerov o výchove Kevin Leman. Jeho obmedzenie či zastavenie vie dieťaťu pripomenúť hranice správania, za ktoré nemôže ísť.

Ideálne je, keď sa človek naučí zaujať správne postoje a získať správne návyky týkajúce sa financií už odmalička. Uchráni ho to od chýb, ktoré nemusí byť ľahké odstrániť alebo napraviť. Sám sa to však ako dieťa nenaučí. Je to úloha a zodpovednosť rodiča, nie vzdelávacích inštitúcií i napriek tomu, že výber dobrej školy a kvalitné štúdium sú tiež veľmi dôležité. Mimochodom, kvalitné štúdium môže byť jedným z cieľov, na ktoré si dieťa môže sporiť.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/vreckove-a-financna-gramotnost-deti/