1. Blog
  2. /
  3. Ekonomické analýzy
  4. /
  5. Webinár: Aktuálny ekonomický vývoj na Slovensku a v Európe

Webinár: Aktuálny ekonomický vývoj na Slovensku a v Európe

| 19.09.2023

Webinár: Aktuálny ekonomický vývoj na Slovensku a v Európe

Prijmite naše pozvanie na online webinár o aktuálnej ekonomickej situácii s Róbertom Pregom, hlavným ekonómom Tatra banky a sociológom Michalom Vašečkom.
Pohľad na aktuálne dianie v ekonomickej a politickej oblasti vám priblížili 25. 10. 2023.

Spustiť webinár

Program

V prednáške a následnej diskusii sme sa venovali týmto témam:

  • Stav verejných financií v slovenskej ekonomike.
  • Porovnanie dnešnej konsolidácie s rokom 1998.
  • Čo bude ďalej a čo vieme ešte spraviť pre zlepšenie stavu verejných financií?
  • Analýza hodnotových orientácií a vzorov správania ľudí na Slovensku prostredníctvom vybraných výskumov verejnej mienky.
  • Prečo a s akými dôsledkami sa na Slovensku rozpadli predchádzajúce hodnoty tradičnej spoločnosti i hodnoty zviazané s dvoma totalitnými režimami, ktoré však neboli plnohodnotne nahradené hodnotami pluralitnej modernej krajiny. 

Webinárom vás sprevádzali Róbert Prega, Michal Vašečka a Zuzana Koštialová

Róbert Prega

Róbert Prega, hlavný ekonóm Tatra banky. Pôsobí v Tatra banke viac ako 22 rokov. Je vedúcim oddelenia analýz a stratégie a vo svojej práci sa venuje najmä analýzam vývoja slovenskej ekonomiky, bankového sektora a strategickému plánovaniu. Od roku 2008 vystupuje v pozícii hlavného ekonóma Tatra banky. Vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na peňažníctvo.

Michal Vašečka

Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD. je sociológ, študoval na Masarykovej Univerzite. Profesionálne sa zameriava na etnické a migračné štúdiá, otázky populizmu, extrémizmu a fungovania občianskej spoločnosti. Je programovým riaditeľom Bratislava Policy Institute od roku 2017, od roku 2015 pôsobí na Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA). Michal Vašečka je zakladateľom a bývalým riaditeľom (2006-2012) Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). V rokoch 1998-2005 pôsobil v think-tanku Inštitút pre verejné otázky (IVO) v pozícii programového riaditeľa, zaoberal sa analýzou transformačného procesu s dôrazom na analýzu menšinovej problematiky a štúdium občianskej spoločnosti. Bol konzultantom Svetovej banky v rokoch 2000-2008 a rokoch 2011-2012. Od roku 2012 pôsobí Michal Vašečka ako zástupca Slovenskej republiky v European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI) pri Rade Európy v Strasbourgu.

Zuzana Koštialová

Zuzana Koštialová, členka predstavenstva Tatra banky zodpovedná za firemné a privátne bankovníctvo a oblasť kapitálových trhov. Zuzana absolvovala štúdium so špecializáciou na medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Do banky nastúpila už v roku 1994, od začiatku svojho pôsobenia sa na rôznych pozíciách venovala budovaniu korporátneho bankovníctva a riadeniu vzťahov s klientmi. Počas svojho pôsobenia v banke tiež vybudovala silný tím zameraný na akvizíciu medzinárodných korporátnych klientov. Spolupracovala aj na viacerých optimalizačných projektoch a riadila prvú private equity investíciu Tatra banky na slovenskom trhu.

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/webinar-aktualny-ekonomicky-vyvoj-slovensku-europe-1/