1. Blog
 2. /
 3. Ekonomické analýzy
 4. /
 5. Webinár: Kybernetická bezpečnosť – najčastejšie digitálne hrozby

Webinár: Kybernetická bezpečnosť – najčastejšie digitálne hrozby

| 10.05.2023

Webinár: Kybernetická bezpečnosť – najčastejšie digitálne hrozby

Digitalizácia a technologický vývoj so sebou prinášajú aj čoraz sofistikovanejšie kybernetické útoky. Odolávať ich hrozbám si pre mnohých klientov vyžaduje čoraz väčšie úsilie.

Spoznajte návnady, ktorými sa podvodníci snažia uloviť vaše citlivé firemné údaje a naučte sa, ako predchádzať digitálnym útokom.

Prijmite naše pozvanie na online webinár o kybernetickej bezpečnosti a najčastejších hrozbách digitálneho prostredia.

Online webinár sa uskutočnil 1. júna 2023.

Spustiť záznam

Program

V prednáške a následnej diskusii sme sa venovali týmto témam:

 • Skutočné prípady kybernetických útokov
 • Typy hackerov, s ktorými sa firemní klienti reálne stretávajú
 • Digitálna stopa a digitálna identita
 • Cloudové a webové rozhranie a ich hrozby
 • Tipy, ako minimalizovať pravdepodobnosť prieniku útoku do firemnej štruktúry
 • Phishing, SMIShing, Vishing ako časté útoky súčasnosti
 • Hrozby spojené s investovaním na falošných burzách do kryptomien
 • Neoprávnený prístup k firemných informáciám a ich únik
 • Ochrana osobných údajov firmy (GDPR)

Webinárom vás sprevádzali Marek Zeman, Jana Plevová a Peter Bilčík

Marek Zeman

Marek Zeman, vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov 
Má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti IT bezpečnosti a aktuálne sa zaoberá zavádzaním nových technológií do bankového prostredia. Vo svojej práci sa zameriava na bezpečnosť databáz, behaviorálne metriky, analýzy, hodnotenia a korelácie neštruktúrovaných dát, ako aj na bezpečnosť umelej inteligencie. Sústavne zvyšuje povedomie o informačnej bezpečnosti, a to najmä zavádzaním nových prístupov vo vzdelávaní. Je spoluautorom učebníc informačnej bezpečnosti pre základné a stredné školy.

Jana Plevová

Jana Plevová, Certified Data Protection Officer
Jana sa venuje už viac ako 10 rokov oblasti ochrany osobných údajov. V Tatra banke zastáva pozíciu Data Protection Officera, kde sa podieľala na implementácií pravidiel vyplývajúcich z GDPR. Jej úlohou je predovšetkým monitorovanie súladu spracúvania osobných údajov s požiadavkami GDPR nielen v Tatra banke ale aj v jej dcérskych spoločnostiach. Svoje vedomosti si prehlbuje v rámci Maastricht European Centre on Privacy and Cybersecurity, kde získala aj označenie Certified Data Protection Officer. Svoju zanietenosť pre oblasť ochrany osobných údajov sa snaží šíriť aj medzi svojich kolegov, navrhuje koncept školení a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracúvania osobných údajov.

Peter Bilčík

Peter Bilčík, riaditeľ odboru firemných produktov je zodpovedný za projektové a obchodné financovanie, procesy a digitalizáciu pre firemných klientov. V Tatra banke pracuje 18 rokov.

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/webinar-kyberneticka-bezpecnost-najcastejsie-digitalne-hrozby-1/