1. Blog
  2. /
  3. Inovatívne bankovníctvo
  4. /
  5. Ako neurobiť chybu pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti

Ako neurobiť chybu pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti

Mária Mahútová | Tatra banka a.s. Autor: Mária Mahútová, Tatra banka a.s. | 15.03.2021 | 3 min. čítania

poistenie zariadenia domacnosti

Pýtate sa, ako si správne poistiť svoj dom alebo byt? Spolu s pracovníkmi z poisťovne UNIQA vám vysvetlíme, na čo všetko by ste mali myslieť, aby ste mali nehnuteľnosť poistenú komplexne a v prípade nečakaných udalostí vám bolo vyplatené očakávané odškodné.

Pri kúpe domu či bytu sa budete zaoberať aj otázkou jeho poistenia. Mnohí si myslia, že poistením nehnuteľnosti majú poistené všetko. Nie je to úplne tak. Ku komplexnému poisteniu je potrebné ešte poistenie zariadenia domácnosti. Pozrite sa, aký je medzi nimi rozdiel:

1. Poistenie nehnuteľnosti: 

Poistením nehnuteľnosti sa rozumie poistenie nehnuteľnosti rodinného domu, bytu, vedľajších stavieb alebo chát vo vlastníctve fyzických osôb.

V rámci poistenia nehnuteľnosti sú kryté všetky stavebné súčasti – teda základy, obvodové múry, strecha, obklady, podlahy, okná, dvere, inštalácie, vodomery, plynomery, elektromery, oplotenie a podobne.

2. Poistenie domácnosti, resp. poistenie zariadenia domácnosti: 

Poistením domácnosti sa poisťuje zariadenie nachádzajúce sa v domoch, bytoch, chatách, vedľajších budovách či v pivniciach. Zjednodušene povedané, ide o hnuteľné veci ako sú nábytok, spotrebiče, interiérové doplnky a podobne. 

Prečo je komplexné poistenie dôležité?

Uveďme si príklad: 

Mám len poistenie nehnuteľnosti: V prípade škody na dome spôsobenej záplavou poisťovňa preplatí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti, napríklad zničené podlahy. Nepreplatí však škody na hnuteľných veciach a zariadení, ako je nábytok či spotrebiče. 

Mám poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti: V prípade škody na dome spôsobenej záplavou poisťovňa preplatí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti ako aj nábytku, interiérových doplnkov či domácich spotrebičov.

Ak máte poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti, máte maximálnu ochranu svojho príbytku, teda aj nehnuteľnosti ako takej a aj zariadenia v interiéri. V prípade nečakanej udalosti a vzniknutých škôd na dome či byte budete odškodnení bez zaťažovania rodinného rozpočtu.

Pozor na podpoistenie

Nehnuteľnosti rokmi naberajú na hodnote, a preto je dôležité pravidelne prehodnocovať sumu, na akú hodnotu máte nehnuteľnosť a zariadenie domácnosti poistené. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam, kedy poistná suma je podstatne nižšia než poistná hodnota. V prípade škodovej/poistnej udalosti by to znamenalo, že vám bude vyplatené odškodné v sume, ktorá je nižšia ako aktuálna hodnota nehnuteľnosti či zariadenia domácnosti. To je pre Vás nevýhodné a museli by ste opravu dofinancovať z vášho vrecka.

Z uvedeného dôvodu je dôležitá tzv. indexácia poistenia, čo znamená zvyšovanie poistných súm v súvislosti s infláciou. Indexácia samozrejme nie je zadarmo a s rastúcimi poistnými sumami mierne rastie aj poistné. Je to však podstatnou súčasťou poistného vzťahu. Zvýšením platby sa zvýši poistné krytie, ktoré vám pomôže zachovať reálnu hodnotu odškodného v prípade vzniku škodovej udalosti.

Uveďme si príklad:

V roku 2011 si mladá rodina postavila dom v Pezinku za 140 000 EUR - na túto hodnotu si ho rodina nechala poistiť. Keby dom stavali dnes, hodnota rodinného domu by predstavovala sumu 180 000 EUR. Od kolaudácie až dodnes však svoje poistenie nehnuteľnosti nanovo neprehodnocovali. V čase, keď nikto nebol doma nastal elektrický skrat a dom bol za chvíľu v plameňoch. Hasičom sa plameň podarilo uhasiť, no následná previerka statika dospela k záveru, že dom bude nutné zbúrať. Došlo k totálnej škode a je rad na poistné plnenie. 

Poistná suma 140 000 €
Poistná hodnota
– nová cena
180 000 €
Výška škody 180 000 €
Poistné plnenie 140 000 €

Po prepočítaní nákladov na postavenie nového rodinného domu v pôvodných parametroch rodina pokryje z poistného plnenia len časť z celkových nákladov na výstavbu nového domu, keďže cena stavebných materiálov a služieb sa rokmi zvýšila.

Napríklad v poisťovni UNIQA sa podpoisteniu vyhnete práve vďaka indexácii a správne zadaným metrom štvorcovým nehnuteľnosti. Stačí, ak v rámci zmluvy súhlasíte s indexáciou.

Ktoré riziká sú zvyčajne zahrnuté v poistení nehnuteľnosti a domácnosti?

Pri dojednaní poistenia sa vždy informujte o rizikách, ktoré sú v poistení zahrnuté. Zvyčajne sú to požiar, povodeň, záplava, víchrica, voda z vodovodných zariadení, krádež, lom skla, zodpovednosť a iné riziká.

Kolegovia z UNIQA pripomínajú, že je možné dopoistenie doplnkových krytí, z ktorých vznikajú časté škody ako prepätie, skrat elektromotora, spodná voda, atmosférické zrážky, škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi, vonkajší vandalizmus a iné prostredníctvom balíkov pripoistení.

V poistení zariadenia domácnosti je okrem hnuteľných vecí poistená aj zodpovednosť príslušníkov domácnosti a zodpovednosť z držby psa s územnou platnosťou Európa. V preklade to znamená, že ak napr. dieťa spôsobí škodu susedovi alebo v obchode, tak škoda môže byť uhradená z poistenia.

Vzhľadom na aktuálne hrozby tiež odporúčame poistiť si aj kybernetické riziká, ktoré ochránia členov domácnosti v prípade útokov v rámci elektronických platieb, ohrozenia virtuálnej identity, poškodenia dobrého mena či rizika nákupu cez internet a získate aj non-stop IT a právnu asistenciu. 

Aký je rozdiel medzi poistením bytu a poistením domu?

V oboch prípadoch ide vo všeobecnosti o poistenie nehnuteľnosti. Rozdiel je v tom, že „pri bytoch sú v rámci poistenia nehnuteľnosti poistením kryté aj spoločné časti a spoločné zariadenia, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve s ostatnými vlastníkmi priestorov, a to pomerom podielového spoluvlastníctva poisteného k celkovým spoluvlastníckym podielom,“ uzatvárajú kolegovia z poisťovne UNIQA. 

Máte záujem o komplexné poistenie majetku? Prečítajte si viac o jeho možnostiach či výhodách a môžete si ho dojednať za pár minút online.

Máte poistenie nehnuteľnosti a chýba vám poistenie zariadenia domácnosti? Môžete si ho uzatvoriť prostredníctvom samostatnej zmluvy.

Ak máte záujem o prehodnotenie vášho poistenia, ozvite sa vášmu osobnému bankárovi alebo nás kontaktujte cez zákaznícky servis DIALOG Live na čísle *1100

 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/inovativne-bankovnictvo/ako-neurobit-chybu-pri-poisteni-nehnutelnosti-domacnosti/