Poznáme víťaza hackathonu: Kto pomôže chatbotovi od Tatra banky rozprávať?

| 26.11.2018

V rámci podujatia Fin.techsummit, ktoré sa konalo v Bratislave, vyhlásila Tatra banka hackathon. Slovenskí IT špecialisti tak mali šancu vytvoriť návrh užívateľsky prívetivého rozhrania web-based aplikácie, ktorá bude slúžiť zamestnancom banky na učenie a zdokonaľovanie chatbota. Víťazom podujatia sa stal tím MAGIC z Košíc.

Tatra banka, ako najinovatívnejšia banka na Slovensku, rozbieha projekt chatbot, ktorý má za cieľ zjednodušiť a urýchliť komunikáciu klienta s bankou pri získavaní základných bankových informácií. Cieľom hackathonu bolo vytvoriť  kreatívne a realizovateľné riešenia, ktoré budú hravou formou motivovať zamestnancov banky k tomu, aby ochotne pomáhali učiť chatbota rozprávať, zdokonaľovali jeho reakcie a odpovede.

„Som hrdý, že cez spoluprácu s fintechmi a inovačnými nadšencami Tatra banka podporuje rozvoj Slovenska a potvrdzuje, že aj u nás doma môžu vznikať nápady a projekty, ktorými sa inšpirujú v zahraničí. Ako krajina dokážeme byť atraktívnym a vyhľadávaným partnerom tak v regióne strednej a východnej Európy, ako aj v oveľa širšom medzinárodnom priestore. Riešenia, ktoré títo mladí ľudia dokázali navrhnúť v priebehu 24 hodín, boli kreatívne a veľmi dobre použiteľné. Bol som veľmi príjemne prekvapený energiou, ktorú som zažil medzi mladými ľuďmi, ktorí sa zúčastnili podujatia. Určite chceme v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti. Víťaznému tímu gratulujem a teším sa na našu spoločnú spoluprácu,“ uviedol Martin Kubík, člen predstavenstva Tatra banky. 

Všetky posudzované oblasti najlepšie naplnilo riešenie od tímu MAGIC z Košíc, ktorý na hackathone zastupoval Miroslav Košík. Prezentované riešenie je kreatívne, vizuálne atraktívne a má najsilnejšie gamifikačné a motivačné prvky pre zamestnancov.

„Bol to pre nás prvý hackathon zameraný na dizajn UX a UI aplikácie s využitím gamifikačného modelu. Preto namiesto toho, aby sme sa sústredili na implementačné špecifiká, primárne sme sa zamerali na pokrytie celého životného cyklu užívateľa vo web-based aplikácii a dizajn gamifikovanej funkcionality okolo neho. Sme radi, že náš prístup so zameraním na užívateľa sa vyplatil,“ povedal Miroslav Košík z tímu MAGIC.

Predstaviteľ víťazného tému MAGIC, Miroslav KošíkPredstaviteľ víťazného tému MAGIC, Miroslav Košík

Odmenou pre víťaza bol finančný príspevok 5 000 EUR a možnosť pokračovať v spolupráci s Tatra bankou na ďalšom rozvoji svojho projektu.

Predložené riešenie posudzovala odborná porota v nasledovnom zložení:

Martin Kubík – CIO, Tatra banka, a. s

Šimon Šicko – spoluzakladateľ a generálny riaditeľ, PIXEL FEDERATION, s.r.o.

Ľubomír Karlík – AI Transformation Team, Raiffeisen Bank International AG

Vladimír Baláž – IT projektový manažér, Tatra banka, a. s

Michal Blažej – spoluzakladateľ a partner, Lighting Beetle s.r.o

Riešenia boli hodnotené v štyroch oblastiach podľa nasledovných kritérií:

  • Biznis logika a idea: hodnotila sa samotná myšlienka, jej originalita a taktiež jej logické zapracovanie myšlienky do aplikácie. Váha tohto kritéria: 30 %
  • Design (UI / UX): hodnotila sa použiteľnosť aplikácie pre koncového používateľa a jednoduchosť prevedenia myšlienky. Váha tohto kritéria: 30 %
  • Gamifikácia: hodnotila sa technika zvyšovania záujmu používania aplikácie prostredníctvom herných princípov. Váha tohto kritéria: 20 %

Realizovateľnosť: hodnotila sa doba realizácie, ktorá by mala byť rádovo do 3 mesiacov. Váha tohto kritéria: 20 %

 

Kontakt pre médiá:
Zuzana Žiaranová, hovorkyňa
zuzana_ziaranova@tatrabanka.sk, 02/5919 1557, 0903 641 846

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/pozname-vitaza-hackathonu-kto-pomoze-chatbotovi-od-tatra-banky-rozpravat/