Životné poistenie Životné poistenie
 1. Personal
 2. /
 3. Poistenie
 4. /
 5. Osobné poistenia
 6. /
 7. Životné poistenieTB

Životné poistenieTB

Banka ukončila predaj produktu Životné poistenieTB 06. 04. 2023.

Životné poistenieTB, ktoré bolo dojednané pred týmto termínom ostáva naďalej v platnosti, pokiaľ medzičasom nedošlo k zániku poistenia výpoveďou alebo k zániku poistenia z iných dôvodov uvedených v poistnej zmluve a všeobecných poistných podmienkach platných v čase uzatvorenia poistenia.

Detailnejšie informácie o poistnom krytí a rizíkách produktu nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami

Tatra banka, a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent zapísaný v registri NBS pod reg. číslom 34945 pre UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a pre Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Asistenčné služby

Asistenčné služby vám pomôžu v komplikovanej situácii v súvislosti s úrazom alebo chorobou a sú vám k dispozícii NONSTOP.

Asistenčné služby vám zabezpečia a do stanovených limitov uhradia tieto služby:

 • lekár na telefóne,
 • nadštandardné ubytovanie v zdravotníckom zariadení,
 • ubytovanie poisteného s dieťaťom v zdravotníckom zariadení,
 • starostlivosť o domácnosť,
 • opatrovanie dieťaťa,
 • prednostné objednanie k lekárovi,
 • návšteva lekára v domácnosti,
 • poskytnutie druhého lekárskeho názoru – Diagnose.me.

Asistenčné služby sú platné na území Slovenskej republiky. Nárok využívať asistenčné služby majú automaticky aj deti poistenej osoby do veku 18 rokov, pričom nemusia byť poistené v Životnom poistení.

Ak budete potrebovať pomoc, tak neváhajte a kontaktujte pracovníkov asistenčnej služby na telefónnom čísle:
+ 421 2 544 11 029.

Hlásenie poistnej udalosti

Na nahlásenie poistnej udalosti (PU) použite jednu z nasledovných možnosti:

 • online prostredníctvom webovej stránky UNIQA
 • poštou na adresu poisťovne:
  UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  Krasovského 3986/15
  851 01 Bratislava
 • osobne v pobočkách UNIQA alebo Tatra banky

Číslo poistnej zmluvy potrebné pre hlásenie škodovej udalosti nájdete vo vašej poistnej zmluve, v platobnom doklade, v mobilnej aplikácii Tatra banka alebo prostredníctvom infolinky UNIQA +421 232 600 100.

Nonstop asistencna sluzba k zivotnemu poisteniu
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/zivotne-poistenie/