PRIIPs

PRIIPs (Packed Retail Investment and Insurance Products) je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení.

O smernici

Dokumenty s kľúčovými informáciami o finančných nástrojoch

V súlade s európskym nariadením PRIIP (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) s účinnosťou od 3. januára 2018) vám prinášame túto internetovú stránku, na ktorej budete mať k dispozícii dokumenty s kľúčovými informáciami o príslušných finančných nástrojoch obsahujúcich derivát (ďalej len „KIDs“ a jednotlivo „KID“).

KIDs predstavujú celoeurópsky štandard pre transparentné poskytovanie základných informácií pre neprofesionálnych investorov zo strany producentov príslušných finančných nástrojov v prehľadnej a zrozumiteľnej forme, vrátane informácií o rizikách, nákladoch a poplatkoch spojených s investovaním do príslušných finančných nástrojov.

  • Pre získanie dokumentu s kľúčovými informáciami k príslušnému typu derivátu alebo k príslušnému typu štruktúrovaného vkladu obsahujúcemu derivát, na ktoré sa vzťahuje európske nariadenie PRIIP, vojdite na internetovú stránku priip.tatrabanka.sk a v časti „KIDs pre (OTC) deriváty“ si niekoľkými jednoduchými klikmi vyberte príslušnú produktovú kategóriu a typ produktu, o ktorý máte záujem.
  • Pre získanie dokumentu s kľúčovými informáciami k príslušnému cennému papieru obsahujúcemu derivát vydanému treťou stranou vrátane Raiffeisen Centrobank AG, na ktorý sa vzťahuje európske nariadenie PRIIP, vojdite na internetovú stránku priip.tatrabanka.sk do časti „Regxchange".

 Zároveň máte právo vyžiadať si bezplatne aj papierové vyhotovenie príslušného KID.

Bližšie informácie k nariadeniu PRIIP nájdete na internetovej stránke www.eur-lex.europa.eu

Tretie strany

Vybrané tretie strany (emitenti cenných papierov obsahujúcich derivát).

ETF oficiálna stránka
Amundi www.amundietf.com
Barclays www.ipathetn.com
BlackRock www.ishares.com
Commerzbank ComStage www.comstage-etf.com
Deutsche bank www.dbxtrackers.com
Direxion www.direxionshares.com
ETF Securities www.etfsecurities.com
Gabelli www.gabelli.com
Global X Management www.globalxfunds.com
Guggenheim  www.guggenheimpartners.com
Invesco www.powershares.com
Lyxor www.lyxoretf.com
ProShares www.proshares.com
State Street Global www.spdrseurope.com
Swisscanto www.zkb.ch
UBS FM www.ubs.com/etf
US Commodities www.unitedstatesoilfund.com
VanEck www.vaneck.com
Vanguard www.vanguard.com
Wisdom Tree AM www.wisdomtree.com
Certifikáty oficiálna stránka
BNP www.derivate.bnpparibas.com/startseite
Citigroup de.citifirst.com
Commerzbank www.zertifikate.commerzbank.de
Deutsche bank www.xmarkets.db.com/DE/Startseite
DZ Bank www.dzbank-derivate.de
Goldman Sachs www.gs.de/zertifikate
HSBC Trinkhaus www.hsbc-zertifikate.de
Societe Generale www.sg-zertifikate.de
UBS keyinvest-de.ubs.com

KID dokumenty

Slovenské verzie dokumentu s kľúčovými informáciami k vybraným cenným papierom.

Linky na aktuálne KID dokumenty v slovenskom znení budú na tejto stránke priebežne publikované od 3.1.2018

DE000DD2LBW6_KID PDF, 118 KB
DE000MF1H797_KID PDF, 125 KB
DE000HW77WU4 KID PDF, 381 KB
DE000PP21UD9 KID PDF, 520 KB
DE000LS2HE58 KID PDF, 447 KB
DE000MF1GUE3 KID PDF, 532 KB
DE000CV7EBX7 KID PDF, 443 KB
DE000LS8KAV2 KID PDF, 443 KB
DE000UW9CNK6 KID PDF, 385 KB
DE000CP7JYJ5_KID PDF, 476 KB
DE000MF4BY61 KID PDF, 402 KB
DE000MF1HEN6 KID PDF, 297 KB
DE000MF30XP6 KID PDF, 298 KB
DE000LS3A489 KID PDF, 444 KB
DE000LS27RQ7 KID PDF, 445 KB
DE000MF2HC89 KID PDF, 527 KB
DE000UV3QDQ8 KID PDF, 382 KB
DE000HW941V7 KID PDF, 377 KB
DE000HW86MQ4 KID PDF, 376 KB
DE000MF1SRD6 KID PDF, 528 KB
DE000HW93N16 KID PDF, 374 KB
DE000DS2D121 PDF, 389 KB
DE000DS2D162 PDF, 389 KB
DE000DL9T0T5 PDF, 392 KB
DE000DL9XKA3 PDF, 392 KB
DE000LS3M2Z9 KID PDF, 443 KB
DE000TR22005 KID PDF, 514 KB
DE000UV2LML3 KID PDF, 382 KB
DE000CQ36NL1 KID PDF, 445 KB
DE000LS3QW39 KID PDF, 445 KB
DE000LS21WF3 KID PDF, 443 KB
DE000TD97Z09 KID PDF, 514 KB
DE000DM844J4 KID PDF, 388 KB
DE000PB614X1 KID PDF, 512 KB
DE000MF2LG89 KID PDF, 528 KB
DE000PS5ASN4 KID PDF, 513 KB
DE000UV2GTX3 KID PDF, 382 KB
DE000PP3J927 KID PDF, 512 KB
DE000PP6W5Q3 KID PDF, 514 KB
DE000PS0H7W6 KID PDF, 513 KB
DE000TD5Y3P7 KID PDF, 514 KB
DE000TD6Y960 KID PDF, 515 KB
DE000CV1YL78 KID PDF, 442 KB
DE000CV7UQD3 KID PDF, 442 KB
DE000GD9RG18 KID PDF, 584 KB
DE000UX3CDU8 KID PDF, 381 KB
DE000UV3W925 KID PDF, 381 KB
DE000UV3RCX4 KID PDF, 381 KB
DE000DS27L43 KID PDF, 388 KB
DE000DM8ECK0 KID PDF, 389 KB
DE000CV3VDY4 KID PDF, 440 KB
DE000CV3VE03 KID PDF, 440 KB
DE000CV8W801 KID PDF, 442 KB
DE000HW93PL4 KID PDF, 374 KB
DE000HW93ZM1 KID PDF, 375 KB
DE000HX1BMF3 KID PDF, 376 KB
DE000DM8L3D0 KID PDF, 388 KB
DE000DS137Q2 KID PDF, 389 KB
DE000DM9PF68 KID PDF, 388 KB
DE000DM9PF50 KID PDF, 388 KB
DE000DS4XF60 KID PDF, 388 KB
DE000HW93WG0 KID PDF, 374 KB
DE000HV091M1 KID PDF, 408 KB
DE000CA1AVC5 KID PDF, 476 KB
DE000ST35344 KID PDF, 480 KB
DE000CJ25N60 KID PDF, 481 KB
DE000DM5YC64 KID PDF, 428 KB
DE000DS64UC1 KID PDF, 422 KB
DE000PP6D949 KID PDF, 550 KB
DE000DS8GP32 KID PDF, 422 KB
DE000DS8GP81 KID PDF, 422 KB
DE000DS7SUD3 KID PDF, 422 KB
DE000DS8GAM9 KID PDF, 422 KB
DE000ST6AVE1 KID PDF, 479 KB
DE000UX81RT9 KID PDF, 411 KB
DE000VS09774 KID PDF, 585 KB
DE000GM9UP05 KID PDF, 602 KB
DE000TR6F3Z8 KID PDF, 543 KB
DE000DC8E207 KID PDF, 423 KB
DE000CA4QSX7 KID PDF, 475 KB
DE000CP1NUM2_KID PDF, 475 KB
DE000ST3LT65_KID PDF, 478 KB
DE000TR6F4P7_KID PDF, 543 KB
DE000TR6F526_KID PDF, 544 KB
DE000CP49VX4_KID PDF, 475 KB
DE000CP5M4N4_KID PDF, 476 KB
DE000CP5WP09_KID PDF, 476 KB
DE000CP3RGC9_KID PDF, 476 KB
DE000MC2G7E4_KID PDF, 555 KB
DE000LS8VSD9 KID PDF, 473 KB
DE000SGM9835 KID PDF, 485 KB
DE000DS270T5 KID PDF, 421 KB

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/priips/