1. Business
  2. /
  3. Navigácia podnikateľa
  4. /
  5. Odpisovanie elektromobilov

Odpisovanie elektromobilov

| 28.11.2023 | 5 min. čítania

odpisovanie elektromobilov

Elektromobily je možné daňovo odpísať rýchlejšie ako autá na klasický pohon. Koľko rokov sa odpisuje elektromobil či hybrid a aké ďalšie pravidlá treba pri ich odpisovaní dodržať?

Druh elektromobilu a jeho odpisovanie

Čoraz viac podnikateľov využíva pri svojom podnikaní elektromobil, príp. hybrid, ktorého zdrojom energie je nielen elektrina, ale aj iný pohon. Pri odpisovaní hybridu je podstatné rozlišovať, či je možné vozidlo elektrickou energiou nabíjať (tzv. plug-in), alebo nie

Pri zaradení elektromobilu, resp. hybridu do príslušnej odpisovej skupiny podľa zákona o dani z príjmov je potrebné vychádzať z údajov v technickom preukaze, konkrétne z informácie „Druh paliva/zdroj energie“

Popis elektromobilu, jeho zaradenie do odpisovej skupiny a dĺžku odpisovania na daňové účely, uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Druh elektromobilu a doba jeho odpisovania podľa zákona o dani z príjmov 
Druh elektromobilu Druh paliva/zdroj energie v technickom preukaze Podrobnejší popis auta Doba odpisovania Odpisová skupina
čistý elektromobil BEV (Battery Electric Vehicle) elektromobil, ktorý je poháňaný výlučne elektrickou energiou (z batérie) a je možné ho nabíjať z elektrickej siete 2 roky 0
plug-in hybrid PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie elektromobil, ktorý môže byť poháňaný štandardným palivom (benzínom/naftou) alebo elektrickou energiou, pričom batériu tohto elektromobilu je možné nabíjať z elektrickej siete 2 roky 0
hybrid HEV (Hybrid Electric Vehicle) v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie elektromobil, ktorý môže byť poháňaný štandardným palivom (benzínom/naftou) alebo elektrickou energiou, pričom batériu tohto elektromobilu nie je možné nabíjať z elektrickej siete 4 roky 1

Zdroj: Podnikajte.sk 

Ako vidno z tabuľky, daňovo výhodnejšie z hľadiska odpisovania sú čisté elektromobily a plug-in hybridy, ktoré je možné nabíjať z externej siete. Takéto autá sa zaraďujú do nultej odpisovej skupiny a ich doba odpisovania je len 2 roky

Hybridy, ktoré nie je možné nabíjať z elektrickej siete, sa zaraďujú do prvej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky, rovnako ako osobné automobily so spaľovacím motorom. 

Všetky elektromobily sa odpisujú rovnomernou metódou odpisovania. Zjednodušene povedané, každý rok je možné odpísať rovnakú sumu, teda polovicu alebo štvrtinu ceny auta.

Uvedieme si praktický príklad na odpisovanie elektromobilu.

Modelový príklad odpisovania elektromobilu

Firma Buď EKO, s. r. o. v septembri 2023 kúpila a do používania zaradila elektromobil (v technickom preukaze je druh paliva/zdroj energie uvedený BEV), ktorého vstupná cena bola 36 000 eur.

Elektromobil sa podľa zákona o dani z príjmov zaradí do nultej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 2 roky. Pri výpočte odpisov sa použije rovnomerná metóda – ročný odpis je tak vo výške 18 000 eur (36 000 eur/2 roky). 

Rovnako však platí, že v prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. V našom príklade sa teda v roku 2023 uplatní daňový odpis len za 4 mesiace (od septembra do decembra). Neuplatnená časť tohto ročného odpisu sa doodpisuje v roku 2025.

Odpisovanie elektromobilu, spolu s výpočtami, uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok Ročný daňový odpis Výpočet daňového odpisu Daňová zostatková cena
2023 6 000 eur 18 000 eur/12 mes. x 4 mes. 30 000 eur
2024 18 000 eur 36 000 eur/2 roky 12 000 eur
2025 12 000 eur 18 000 eur/12 mes. x 8 mes.* 0 eur
Spolu 36 000 eur - -

* Ide o neuplatnenú časť ročného odpisu z roku 2023.

Poznámka: Ak by podnikateľ kúpil a zaradil auto do používania hneď v januári, odpísané by ho mal presne za 2 kalendárne roky.

Odpisovanie elektromobilu vs. odpisovanie bežného automobilu

Akékoľvek auto sa jeho používaním postupne opotrebúva, znižuje sa jeho výkonnosť a efektivita. Peňažné vyjadrenie miery opotrebenia firemného auta (ako dlhodobého majetku) predstavujú odpisy. Prostredníctvom odpisov sa postupne prenáša vstupná cena auta, ktorú podnikateľ vynaložil pri jeho obstaraní, do nákladov.

Z tohto pohľadu sú elektromobily a plug-in hybridy z hľadiska odpisovania na daňové účely výhodnejšie. Cenu auta je totiž možné do daňových nákladov firmy uplatniť rýchlejšie ako pri bežnom automobile – namiesto štyroch rokov už za dva.

Ak by sme porovnali odpisovanie elektromobilu z predchádzajúceho príkladu s odpisovaním bežného auta na spaľovací motor, vyzeralo by to takto:

Rok Ročný daňový odpis elektromobilu Ročný daňový odpis bežného auta
2023 6 000 eur 3 000 eur
2024 18 000 eur 9 000 eur
2025 12 000 eur 9 000 eur
2026 - 9 000 eur
2027 - 6 000 eur
Spolu 36 000 eur 36 000 eur

Odpisovanie elektromobilu so vstupnou cenou vyššou než 48 000 eur

Ak je vstupná cena auta 48 000 eur a viac, hovoríme o tzv. luxusných automobiloch, kedy je potrebné použiť špeciálne pravidlo pri zahrňovaní odpisov do daňových výdavkov. Ak si toto pravidlo zákona o dani z príjmov aplikujeme na elektromobily, platí, že daňový odpis elektromobilu v plnej výške je možné uplatniť iba vtedy, ak daňovník vykáže základ dane aspoň vo výške 24 000 eur

Ak základ dane nedosiahne sumu 24 000 eur, daňovník zvýši základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi a odpismi z limitovanej vstupnej ceny (48 000 eur). Zjednodušene to znamená, že ak firma nedosahuje dostatočne vysoký základ dane, nemôže si „krátiť“ dane iba tým, že si kúpi drahé auto, z ktorého si uplatní vysoké odpisy.

Uviesť si to môžeme na príklade:

Firma Buď EKO, s. r. o. si v januári 2023 kúpila a do používania zaradila čistý elektromobil, ktorého vstupná cena bola 60 000 eur. Za rok 2023 vykáže základ dane, z ktorého bude platiť daň z príjmov právnickej osoby, nižší ako 24 000 eur. Ako upraví v roku 2023 svoj základ dane?

Daňový odpis zo vstupnej ceny 30 000 eur (60 000 eur/2 roky)
Daňový odpis z limitovanej vstupnej ceny 24 000 eur (48 000 eur/2 roky)
Zvýšenie základu dane 6 000 eur (30 000 eur – 24 000 eur)

Kvôli nedostatočnému základu dane bude môcť spoločnosť uplatniť do daňových výdavkov len odpisy v sume 24 000 eur, namiesto daňových odpisov vo výške 30 000 eur. Suma 6 000 eur tak bude pripočítateľnou položkou, ktorá zvýši základ dane firmy v roku 2023.

Nabíjanie elektromobilov a preukazovanie spotreby

Podnikateľov okrem odpisovania elektromobilu zaujíma tiež otázka, ako si do daňových výdavkov môžu uplatniť výdavky na spotrebovanú elektrinu. Preukazovanie spotreby môže byť o čosi zložitejšie, ako je to pri klasických pohonných látkach natankovaných na čerpacej stanici. 

preukazovanie spotreby elektrickeho auta

Zákon o dani z príjmov, resp. účtovné zákony zatiaľ špecificky tieto otázky neriešia. Na pomoc podnikateľom či účtovníkom sú tu aspoň stanoviská a informácie Finančnej správy SR. Posledný, ktorý rieši aj otázku spotreby pohonných látok u elektromobilov či hybridov, bol vydaný v auguste 2023.

Ak je firemný elektromobil nabíjaný v nabíjacej stanici, z ktorej existuje doklad o nákupe, daňový výdavok je možné uplatniť jedným z troch spôsobov, ktoré upravuje zákon o dani z príjmov pre spotrebu pohonných látok.

Ak je elektromobil nabíjaný klasickou zástrčkou (napríklad doma), daňový výdavok je možné uplatniť na základe faktúry za elektrickú energiu. Ako však preukázať, koľko energie bolo použitej na nabíjanie elektromobilu?

Finančná správa uvádza 2 možnosti:

  • vlastným meraním, pričom na účely správneho zistenia výšky daňového výdavku je potrebné sledovať skutočnú spotrebu elektrickej energie a viesť osobitné záznamy spotreby elektrickej energie v prepočte na 100 km jazdy alebo
  • meračom zabudovaným priamo vo vozidle, prostredníctvom ktorého by sa dal zistiť presný odber kWh elektrickej energie. 

 

Finančná správa ďalej uvádza, že najbezpečnejším a najrýchlejším spôsobom pre domáce nabíjanie elektromobilu je domáca nabíjačka na elektromobil – tzv. wallbox, z ktorých väčšina má aj doplnkové funkcie. Vedia napríklad zobrazovať štatistiky o spotrebe energie, povoliť nabíjanie len oprávneným osobám po identifikácii či monitorovať nabíjací proces na diaľku. Ak by sa v tomto wallboxe nabíjali iba firemné automobily, preukazovanie by bolo omnoho jednoduchšie.

Odpisovanie elektrobicykla

Okrem elektromobilov sa obľúbenými stávajú čoraz viac aj iné dopravné prostriedky na elektrinu, napríklad elektrobicykle. Tie pomocou systému elektrického pohonu pomáhajú užívateľovi v jazde, vďaka čomu môže ísť v porovnaní s klasickým bicyklom s menšou námahou a pohodlnejšie. 

Niektorí podnikatelia sa rozhodnú zaobstarať si elektrobicykel v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou (napr. cyklokuriéri či drobní robotníci pre krátke dochádzanie k zákazníkom).

Ak je cena elektrobicykla vyššia ako 1 700 eur a doba jeho použiteľnosti dlhšia ako jeden rok, nie je možné uplatniť si celú sumu na jeho zaobstaranie do daňových výdavkov jednorazovo. Takýto elektrobicykel je potrebné zaradiť do príslušnej odpisovej skupiny a do výdavkov zahrnúť postupne.

odpisovanie elektrobicykla

Kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) pre elektrobicykel je 30.91.1 Motocykle a prívesné vozíky. Z toho vyplýva, že podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov sa zaradí do druhej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 6 rokov

Ide o paradox, na ktorý upozornila anketa Byrokratický nezmysel roka už v roku 2021, že elektromobil je možné odpísať za tretinu doby elektrobicykla. Situácia sa však zatiaľ nezmenila. Aj v prípade elektrobicyklov platí, že odpisovanie je možné iba rovnomernou metódou.

Praktický príklad si uvedieme aj na odpisovanie elektrobicykla.

Modelový príklad odpisovania elektrobicykla

Firma Kuriér na e-biku, s. r. o. v októbri 2023 kúpila a do používania zaradila elektrobicykel, ktorého vstupná cena bola 3 000 eur.

Elektrobicykel sa podľa zákona o dani z príjmov zaradí do 2. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 6 rokov. Pri výpočte odpisov sa použije rovnomerná metóda – ročný odpis je tak vo výške 500 eur (3 000 eur/6 rokov). 

Rovnako však platí, že v prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. V našom príklade sa teda v roku 2023 uplatní daňový odpis len za 3 mesiace (od októbra do decembra). Neuplatnená časť tohto ročného odpisu sa doodpisuje v roku 2029.

Odpisovanie elektrobicykla, spolu s výpočtami, uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok Ročný daňový odpis Výpočet daňového odpisu Daňová zostatková cena
2023 125 eur 500 eur/12 mes. x 3 mes. 2 875 eur
2024 500 eur 3 000 eur/6 rokov 2 375 eur
2025 500 eur 3 000 eur/6 rokov 1 875 eur
2026 500 eur 3 000 eur/6 rokov  1 375 eur
2027 500 eur 3 000 eur/6 rokov 875 eur
2028 500 eur 3 000 eur/6 rokov 375 eur
2029 375 eur 500 eur/12 mes. x 9 mes.* 0 eur
Spolu 3 000 eur - -

* Ide o neuplatnenú časť ročného odpisu z roku 2023.

Upozorňujeme, že ak by sa elektrobicykel používal aj na súkromné účely, daňové odpisy by nebolo možné uznať v plnej výške, ale:

  • buď vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 % (v našom príklade by šlo o odpisy v úhrnnej výške 2 400 eur) alebo
  • v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu. 

 

Odpisovanie elektromobilov a elektrobicyklov u mikrodaňovníka

Zvýhodnené podmienky v odpisovaní má mikrodaňovník. Pre tento typ daňovníka platí, že majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 (teda aj elektromobily a elektrobicykle, s výnimkou luxusných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac) môže odpisovať v ním určenej výške najviac do výšky vstupnej ceny, maximálne počas doby odpisovania stanoveného pre príslušnú odpisovú skupinu. 

To znamená, že mikrodaňovník môže zahrnúť celú vstupnú cenu elektromobilu či elektrobicykla do daňových výdavkov aj hneď v prvom roku, prípadne si odpisy ľubovoľne rozložiť, ako mu vyhovuje – a optimalizovať tak svoj základ dane.

Účtovné odpisy elektromobilov aj elektrobicyklov

Okrem daňových odpisov upravených zákonom o dani z príjmov, ktorými je možné znižovať daň z príjmov firmy, existujú ešte odpisy účtovné, ktoré upravuje zákon o účtovníctve a postupy účtovania. 

uctovne odpisy elektromobil

Účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku, bez ohľadu na to, do akej odpisovej skupiny daný majetok zaraďuje zákon o dani z príjmov.

Výnimkou sú daňovníci účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva a daňovníci nezriadení na podnikanie, u ktorých je povolené, aby sa ich účtovné odpisy zhodovali s daňovými odpismi.

V praxi to znamená, že podnikateľ musí zostaviť pre elektromobil, príp. elektrobicykel odpisový plán, v ktorom zohľadní dobu použiteľnosti, ich očakávané použitie, intenzitu využitia, očakávané fyzické opotrebovanie, technické a morálne zastaranie majetku a pod. 

Napríklad, ak elektromobil plánuje firma využívať 4 roky, účtovne odpisovať bude 4 roky (a odpisový plán bude prípadne aktualizovať), pričom na daňové účely sa elektromobil odpíše už za 2 roky.

Tip pre vás:

Výhodný lízing do 35 000 eur na nové alebo jazdené vozidlo

Vozidlo pre svoje podnikanie môžete mať skôr, ako si myslíte. Predschválené lízingové financovanie môžete získať s garantovaným výhodným poistením počas celej doby financovania.

Zistiť viac

firemne auto na lizing

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.    

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/blog/odpisovanie-elektromobilov-elektrobicyklov/