1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Ako šetriť energie vo firme? Praktické tipy

Ako šetriť energie vo firme? Praktické tipy

| 08.03.2023 | 5. min. čítania

ako setrit energie vo firme

Ceny plynu a elektriny sú v poslednom období ako na hojdačke. Neistá je aj situácia v nasledujúcom období. Nielen domácnosti, ale i podnikatelia preto uvažujú, ako znížiť náklady na energie.

Aké opatrenia môžu urobiť rýchlo a bez nákladov? Kedy sa oplatí inštalovať fotovoltiku či rekuperáciu? Ako môžu firmy získať finančnú podporu na tieto zariadenia a ako im situáciu pomáha zvládať štát?

Energetická kríza – vývoj a stav v roku 2022

Ceny energií zažili v roku 2022 búrlivé časy. Už počas pandémie začali rásť, no situáciu na trhu ešte výraznejšie umocnil konflikt na Ukrajine. Spojenie energetická kríza sa začalo skloňovať čoraz častejšie. 

Podľa údajov z komoditnej burzy Power Exchange Central Europe, a. s., ktorá ponúka aukcie elektrickej energie a zemného plynu, boli ceny elektriny na začiatku roka 2022 na úrovni približne 140 eur za 1 megawatthodinu (MWh). 

Po vypuknutí vojny u našich susedov (24. 02. 2022) skočili na úroveň 183 eur/1 MWh a postupne rástli. Najväčší nárast bol zaznamenaný na prelome augusta a septembra, keď cena za 1 MWh elektrickej energie bola viac ako 980 eur. S jeseňou však prišiel postupný pokles cien, hoci aj koncom roka bola cena podstatne vyššia ako v jeho úvode (217 eur/1 MWh k 31. decembru 2022). Takmer rok od vypuknutia konfliktu je na úrovni 159 eur/1 MWh. 

vyvoj ceny elektriny

Zdroj: kurzy.cz

Čo sa týka burzového vývoja cien zemného plynu, začiatkom roka 2022 boli na úrovni 46 eur/1 MWh. Po začatí konfliktu na Ukrajine (24. 02. 2022) sa dostali na úroveň 79 eur/1 MWh. Rovnako ako elektrina, aj plyn bol najdrahší na konci augusta, a to 317 eur/1 MWh. Odvtedy cena tejto komodity klesala, v decembri sa pohybovala okolo 140 eur/1 MWh a takmer rok od vypuknutia konfliktu je na úrovni 59 eur/1 MWh.

vyvoj ceny plynu

Zdroj: kurzy.cz

Firmy majú nárok na kompenzácie 

Rastúce ceny energií sa dotýkajú celej Európskej únie. Hlavy členských štátov EÚ už v októbri 2021 diskutovali na summite o návrhoch, ktoré mali pomôcť vládam riešiť prudký nárast cien energií bez porušenia trhových pravidiel. 

Odvtedy sa ministri energetiky dohodli na koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne. Komisia navrhla nariadenia o núdzových situáciách v súvislosti s cenami plynu a s cieľom zaručiť bezpečnosť dodávok počas nadchádzajúcej zimy.

kompenzacie pre firmy

Keď začali ceny plynu a elektriny rásť rýchlejším tempom, rástol aj tlak na slovenskú vládu, aby prijala nejaké opatrenia. V novembri 2022 bolo schválené zastropovanie cien energií pre domácnosti či vyhlásenie výzvy na kompenzácie za august a september 2022 pre firmy. 

Štát tak sľúbil preplácanie 80 % z ceny plynu a elektriny, ktorú podnikatelia zaplatili v týchto dvoch mesiacoch nad stanovený strop. Tým je pre plyn suma 99 eur/MWh, pre elektrinu 199 eur/MWh. 

Na výzvy vyhlásené počas jesene štát naviazal v novom roku – vyššie ceny energií bude podnikateľom kompenzovať aj za ďalšie mesiace.

Kompenzácie v roku 2023 

Minister hospodárstva 21. februára 2023 oznámil pokračovanie výzvy, zatiaľ pre oprávnené obdobie od januára do konca marca, pričom do konca júna je možné podávať žiadosti o kompenzácie.

Ak firma napríklad za január zaplatila viac ako 199 eur/MWh v prípade elektriny alebo viac ako 99 eur/MWh v prípade plynu, štát jej preplatí až 80 % rozdielu.

Týka sa to však len samotnej ceny komodity, nie ďalších poplatkov, ktoré sa odrazia na výslednej cene faktúry. Môže sa tak napríklad stať, že na faktúrach budú vyššie distribučné poplatky, ako boli v predošlých mesiacoch, na ne sa totiž dotácia nevzťahuje. 

 

Kto môže byť žiadateľom

Požiadať o kompenzácie v rámci tejto výzvy môžu všetky hospodárske subjekty, ktoré majú IČO a zmluvu s dodávateľom elektriny/plynu – teda majú vlastný elektromer a plynomer. Štát zároveň zjednodušil formulár žiadosti v porovnaní s minuloročnou výzvou (ktorá sa týka obdobia august a september 2022). Podnikateľom odpadla povinnosť vyplniť údaje o spotrebe energií, tieto údaje budú automaticky stiahnuté od dodávateľov. Žiadosť, rovnako ako všetky podmienky a ďalšie podrobnosti, sú uvedené na stránke zameranej na túto výzvu.

Malé podniky, ktoré majú regulované ceny elektriny a plynu, spotrebu elektriny do 30 MWh a plynu do 100 MWh ročne, majú taktiež stanovený strop cien. Štát však v tomto prípade prepláca 100 % rozdielu. Takíto podnikatelia preto nezaplatia viac ako 199 eur/MWh za elektrinu a 99 eur/MWh za plyn.

Žiadať o kompenzáciu nie je potrebné, financie od štátu dostanú dodávatelia komodít, čo následne premietnu do faktúr pre odberateľov – tí za samotnú komoditu nezaplatia viac ako je uvedené vyššie. Opäť však treba myslieť na to, že záverečná cena faktúry môže byť iná, závisí totiž od viacerých položiek, na ktoré sa cenový strop nevzťahuje (napríklad distribučné poplatky).

kompenzacie pre firmy

Konkrétne podmienky sú zverejnené na stránke energodotacie.mhsr.sk. Informácie možno nájsť aj na webovej stránke ministerstva hospodárstva, ktorú je vhodné sledovať pre prípad vyhlásenia ďalších výziev. Jednou z nich je aj „Výzva 2.4“, ktorá sa bude týkať najmä väčších firiem a energeticky náročnejších podnikov.

 

Ďalšie dotácie pre podnikateľov

Ľudia v čase energetickej krízy začali uvažovať, ako predísť vysokým účtom za elektrinu, plyn či kúrenie a nespoliehať sa len na štát. Záujem podnikateľov sa preto čoraz viac sústredí na rôzne opatrenia ako rekonštrukcia budovy, zateplenie fasády, výmena okien, inštalácia fotovoltiky a rekuperácie, či výmena kotlov.

Príspevok na inštaláciu fotovoltiky

S inštaláciou fotovoltických systémov pomôže firmám Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá 22. decembra 2022 vyhlásila výzvu na dotácie pre podnikateľov. 

O finančný príspevok môžu žiadať fyzické a právnické osoby s oprávnením na podnikanie, zapísané v obchodnom či živnostenskom registri nepretržite 36 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti. Tie možno predkladať priebežne počas roka, nakoľko projekty budú hodnotené v mesačných intervaloch.  

Dôležitou podmienkou je ukončenie podporených projektov do konca roka 2023. V čase predloženia žiadosti je teda potrebné mať ukončené obstarávanie či platné povolenia na realizáciu projektu.  

dotacie na fotovoltiku

Výška príspevku na inštaláciu fotovoltiky je rozdelená podľa veľkosti firiem:

 • 60 % oprávnených výdavkov pre veľké firmy,
 • 70 % pre stredné podniky,
 • 80 % pre malé podniky.

Finančné náklady na ďalšie opatrenia musia firmy viac-menej znášať samy, hoci sú isté možnosti, ako získať aspoň nejaké prostriedky. 

Ďalšie informácie možno nájsť na stránke Operačného programu Kvalita životného prostredia

Voucher na firemný audit

Slovak Business Agency (SBA) zasa ponúkla podnikateľom nad 3 roky od založenia (osobitne so sídlom v Bratislavskom kraji a so sídlom mimo Bratislavského kraja) možnosť získať voucher na audit interných procesov v kontexte spotreby energií do výšky 9 600 eur.   

Žiadosti sú priebežne vyhodnocované v horizonte niekoľkých týždňov. Žiadatelia musia počítať s vyplnením pomerne stručnej žiadosti a jej krátkou prezentáciou pred komisiou. V prípade úspešného schválenia nasleduje podpis zmluvy o poskytnutí podpory.  

dotacia na energeticky audit

Podporená firma si vyberie dodávateľa auditu formou súťaže cenových ponúk a po ukončení služby je opäť krátka  prezentácia výsledkov pred komisiou.  

Ďalšie plánované dotácie v tejto oblasti týkajúce sa podnikateľského sektora nateraz nie sú známe.  Pre aktuálne informácie ohľadom predkladaných výziev sledujte stránky SIEA alebo SBA

 

Ako znížiť spotrebu energií vo firme?

Podnikatelia, ktorí chcú ušetriť na energiách, môžu zaviesť niekoľko opatrení. Niektoré si vyžiadajú viac investícií aj času, iné je možné zaviesť okamžite a so žiadnymi alebo minimálnymi nákladmi. Čo môžu prevádzkovatelia výrobných podnikov, hotelov, reštaurácií či predajní urobiť, aby znížili faktúry za plyn, elektrinu a kúrenie?

V prvom rade by mali zvážiť: 

 • charakter podnikania a veľkosť firmy – iné opatrenia budú vhodné pre malú kanceláriu, hotel či veľkú výrobnú fabriku;
 • v akom stave je budova, kde spoločnosť sídli, a či je vo vlastníctve podnikateľa, alebo ide len o prenajatý priestor – v takom prípade, či ide o celú prenajatú budovu, napríklad sklad, alebo o malú predajňu v rámci veľkého nákupného centra; 
 • legislatívne podmienky (napríklad minimálna teplota, ktorá musí byť v zime dodržaná na pracovisku);
 • rozpočet, koľko chce firma do opatrení investovať, časovú náročnosť jednotlivých opatrení, či aký veľký zásah do budovy či pracovného prostredia si bude zavedenie opatrení vyžadovať;
 • aká je priemerná spotreba vo firme a čo spôsobuje najväčší odber energie.

 

Analýza spotreby energií ako základ

Vďaka analýze spotreby dokáže firma prijať také opatrenia na šetrenie energií, ktoré pre ňu budú naozaj efektívne a s vysokou pravdepodobnosťou prinesú očakávanú úsporu. 

Vhodné je zamerať sa na porovnanie aspoň troch rokov, nakoľko sa každá sezóna teplotne líši. V niektorý rok môže byť zima chladnejšia a trvá napríklad od novembra až do apríla (kúri sa viac a dlhšie). Iný rok je dlhá a teplá jeseň a zima nastupuje až v decembri a trvá len do marca (kúri sa menej a kratšie). 

interny audit spotreby energii

Porovnanie spotreby si môžu podnikatelia urobiť v rámci firmy internou analýzou, v rámci ktorej sa vedenie či poverení zamestnanci pozrú na to, ako sa miestnosti vykurujú a či nezostávajú zapnuté radiátory napríklad aj cez víkend, keď vo firme nikto nie je. Alebo ako často vetrajú, či býva v miestnosti vlhko, prípadne či cez okná neprefukuje. 

Oplatí sa diskutovať so zamestnancami a zisťovať ich pracovné návyky. Vypínajú počítače, ak na nich nepracujú? Nezabúdajú pri odchode z miestnosti zhasnúť a vypnúť najväčších žrútov energií? Ako často používajú spotrebiče v rámci firmy? 

Zistiť podrobnosti o spotrebe jednotlivých zariadení pomáhajú aj merače do zásuvky, ktoré možno obstarať za desiatky eur.

Dobrou pomôckou môže byť aj energokalkulačka, ktorú pripravila Slovak Business Agency v spolupráci so špecialistom na energetiku Rastislavom Tvarogom. Poskytuje možnosť zmapovať si spotrebu energie vo firme a identifikovať, čo má najväčší odber energie. Výstupom z kalkulačky sú aj orientačné náklady pri danej spotrebe. Pomáha tiež vidieť možné úspory, ak podnikateľ pristúpi k výmene zariadení či iným opatreniam.

S úsporami pomôžu aj opatrenia nenáročné na čas a investície

Práve spomínaná interná analýza je nízkonákladová, no poskytne dostatočný obraz vedeniu firmy o tom, kde možno zbytočne „uteká“ energia. Dokážu tak prijať zodpovedajúce opatrenia.

Ide najmä o skupinu tých opatrení, ktoré možno do firmy zaviesť rýchlo a nevyžadujú si veľké investície:  

 • ak sú vo firme používané ešte staršie druhy žiaroviek, je vhodné vymeniť ich za LED žiarovky (úspora 80 % oproti volfrámovým) či LED Ultra efficient žiarovky (úspora 140 % oproti volfrámovým);
 • do exteriéru umiestniť solárne svietidlá, ktorých energetická spotreba je nulová;
 • niekedy môže stačiť svietidlo nasmerovať inak, aby efektívnejšie osvetlilo danú miestnosť či pracovné miesto;
 • nesvietiť cez deň, radšej vytiahnuť žalúzie a prepustiť slnečné svetlo (najmä v zime, v lete, naopak, čo najviac tieniť, aby teplo neprechádzalo dovnútra a nebolo potrebné využívať klimatizáciu);
 • znížiť kúrenie v miestnostiach alebo vypínať kúrenie, keď sa vo firme nepracuje;
 • znížiť počet spotrebičov vo firme (napríklad vyradiť také, ktoré sa používajú málo).

 

Veľká časť týchto opatrení však súvisí aj s nutnosťou komunikovať dané zmeny so zamestnancami a robiť medzi nimi osvetu, aby sa stotožnili so zavedenými zmenami. Bez toho bude ťažké využiť plný potenciál opatrení a dosiahnuť požadovaný efekt úspory.

Nákladnejšie opatrenia majú prínos najmä z dlhodobého hľadiska

Pokiaľ firma môže a chce investovať do nákladnejších opatrení, môže zvážiť investíciu do zateplenia budovy či inštaláciu:

 • fotovoltických panelov – vhodné najmä pre denný pracovný či výrobný režim, aby bolo možné vyrobenú energiu rovno spotrebovať, počítať treba s investíciou v tisíckach eur; 
 • vonkajších roliet alebo žalúzií – dokážu zabrániť prieniku tepla či chladu cez sklo do miestnosti a slúžia ako izolant, počítať treba s investíciou v stovkách až tisíckach eur; 
 • rekuperácie – vetrá priestor bez úniku tepla, napomáha životnosti budovy a predchádzaniu plesniam, s centrálnou rekuperáciou je potrebné počítať v projekte novej stavby, pre už stojace budovy je vhodnejšia decentralizovaná rekuperácia, ktorá si nevyžaduje vedenie rozvodov, no je menej účinná, náklady sa pohybujú v tisíckach až desiatkach tisíc eur;
 • inteligentných zariadení – pomáhajú ovládať svetlo či regulovať kúrenie, náklady závisia od toho, či ide o plnohodnotnú smart inštaláciu, ktorá si vyžaduje aj zásah do budovy, alebo o menšie moduly (napríklad svetelný senzor pohybu);
 • vodozádržného systému – zachytáva dažďovú vodu, ktorú neskôr možno použiť na splachovanie alebo zavlažovanie zelenej strechy, prípadne zalievanie kvetín, čo pomáha ušetriť 40 až 50 % na účtoch za vodu.

 

Ak si firma nie je istá, ktoré z finančne a časovo náročnejších opatrení je pre ňu vhodné, a bude mať čo najväčšiu a najrýchlejšiu návratnosť, pomôcť môže termovízne meranie alebo energetický audit

Termovízia napovie, kde sú najväčšie tepelné straty, ako funguje vykurovanie a či dobre tesnia okná a dvere. Energetický audit zasa ponúkne komplexný prehľad spotreby energií a odborníci podnikateľovi vypracujú správu s návrhmi efektívnych opatrení, či vyčíslia predpokladané náklady a ich návratnosť.

Päť krokov, ako šetriť energie vo firme:  

 1. Urobte si internú analýzu spotreby energií. Diskutujte so zamestnancami o ich bežnom správaní, prípadne využite energokalkulačku, termovízne meranie alebo energetický audit.

 2. Na základe výsledkov analýzy si stanovte, aké opatrenia pre vašu firmu majú zmysel a budú najefektívnejšie (aj vzhľadom na možnosti, charakter biznisu či budovy a vlastníctvo budovy). Šetriť energie môžete časovo a finančne menej náročnými opatreniami, napríklad znížením teploty v priestoroch, vypnutím kúrenia mimo pracovnej doby či výmenou žiaroviek za šetrnejšie. Medzi tak finančne, ako aj časovo náročnejšie opatrenia patrí zateplenie budovy, výmena okien, inštalácia rekuperácie a fotovoltiky či smart zariadení a vodozádržného systému. 

 3. Stanovte si rozpočet, ktorý môžete do opatrení investovať tak, aby bola reálna aj návratnosť (aj žiarovky či nové žalúzie niečo stoja). Prípadne si zistite a overte možnosti získania podpory a financovania pri zavedení opatrení na šetrenie energií.

 4. Robte osvetu medzi zamestnancami, aby vykonávali menej nákladné opatrenia (zhasnutie svetla pri odchode z miestnosti, vypnutie počítača, ak sa na ňom nepracuje či zníženie počtu osobných spotrebičov). Oboznamujte ich so zavedením opatrení a dopadom na chod firmy.

 5. Zaveďte pravidelné analýzy spotreby energií vo firme a vyhodnocujte tak nastavené opatrenia, prípadne ich prispôsobujte aktuálnej situácii.

benefity k podnikatelskemu uctu

Tip pre vás:

Získajte balík benefitov a podporte váš biznis

K novému podnikateľskému účtu vám pribalíme balík benefitov. Využite zľavy na fakturačný softvér, tvorbu webovej stránky a na mnohé ďalšie služby overených odborníkov.

Zistiť viac

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.   

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/zaciatok-podnikania/blog/setrenie-energii-firma/