Aktuálne verzie aplikácie Multicash Aktuálne verzie aplikácie Multicash

HelpDesk Multicash:
02/5919 7474
telebanking@tatrabanka.sk

Aktuálne verzie aplikácie Multicash

SEPA zmeny po 1.2.2016

  • IBAN formát účtu pre SEPA platby sa stáva povinný, čo znamená, že banka nemôže prijať platby bez IBAN formátu účtu.
  • SKI modul pre Slovenský tuzemský platobný styk bude deaktivovaný a od 1.2.2016 nebude možné prostredníctvom neho zasielať platby Je potrebné využit SEPA platobný modul.
  • Výpis XML camt.053 (SK štandard) bude jediný podporovaný a aktualizovaný do budúcna. Ostatné typy výpisov budú deaktivované.
  • SEPA platba - vzor

Podrobné informácie

Pokyny pre nastavenie aplikácie

Aktuálne verzie systému Multicash

Nastavenie komunikácie pre Multicash (Multicash_EN, Multicash_DE)

Multicash
mcc322010setup.exe
mcc323002setup.exe
mcc323002SP23setup.exe
SKA_320022.exe
mcc4_4.00.008.exe

Business bankingTB

BBTB KonvertorMC.exe
BBTB KonvertorIB.exe

HelpDesk Multicash:

02/5919 7474
02/6866 7474
telebanking@tatrabanka.sk

Video manuál 

Súvisiace dokumenty
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/multicash/aktualne-verzie-aplikacie-multicash/