1. Business
  2. /
  3. Účty a platby
  4. /
  5. Živnostenský účetTB
  6. /
  7. Rozbehnúť či rozšíriť podnikanie na úver

Kedy si na podnikanie
požičať peniaze?

Kedy sa oplatí financovať firmu z úveru a kedy čakať na zarobené peniaze? O tom sa dnes budeme rozprávať s Milanom Vargom, produktovým manažérom z Tatra banky.

Vie živnostník dostať na rozbeh úver na podnikanie?

Určite. Z prieskumov banky vyplýva, a zvlášť to platí pri živnostníkoch, že na rozbehnutie podnikania nie je potrebný až taký veľký počiatočný kapitál, ako by sme si predstavovali. Na druhej strane je vhodné povedať, že počiatočný kapitál väčšinou spočíva vo forme úspor, nejakej rodinnej alebo súkromnej pôžičky. Pritom v samotnom rozbehu podnikania je veľmi dôležité sledovať výšku potrebného financovania, čiže danú potrebu a jej výšku. Zároveň je pri rozbehu podnikania veľa ďalších produktov, ktoré môžu pomôcť. Môže to byť kreditná karta, predschválený úver alebo štandardné financovanie. V závislosti od potreby daného podnikateľa aj konkrétnej fázy, v ktorej sa podnik nachádza, je vhodné sledovať potrebu a k tomu prispôsobovať aj daný produkt.

 

Koľko finančných prostriedkov a kedy ich vedia živnostníci dostať?

Základným predpokladom na to, aby sa dostal živnostník k ponuke od banky, či už na financovanie alebo kreditnú kartu, je mať otvorený účet. V Tatra banke ponúkame špecifický účet pre živnostníkov, Živnostenský účet. Po troch mesiacoch od založenia a užívania tohto účtu vzniká klientovi živnostníkovi nárok na kreditnú kartu s úverovým rámcom 1 500 EUR. Môže sa to javiť ako nízka čiastka, ale opäť z prieskumov vyplýva, že napríklad na nákupy s odloženou splatnosťou alebo vytváranie si finančnej rezervy je z pohľadu živnostníkov veľmi dobre hodnotená. Čiže menšia potreba sa dá pokryť práve takýmto úverovým rámcom, ktorý má k dispozícii živnostník už po troch mesiacoch.

Kedy sa oplatí financovať firmu z úveru a kedy čakať na zarobené peniaze?

Ak sa odrazíme od tých 1 500 EUR a posunieme potrebu financovania vyššie, tak okrem otvoreného účtu je nevyhnutné, aby daná spoločnosť existovala 12 mesiacov. To znamená, že start-up, ktorý príde do banky, štandardne prostriedky nedostane. Ale existujú iné formy financovania, ktorými sa dajú takéto start-upy podporiť. Po troch mesiacoch je k dispozícii kreditná karta a po šiestich mesiacoch môže dostať predschválenú ponuku na úver až do výšky 70-tisíc EUR, ktorú môže čerpať aj online prostredníctvom aplikácie či internet bankingu. Potom existujú štandardné produkty, na ktoré sa živnostník kvalifikuje po dvanástich mesiacoch od otvorenia účtu, respektíve od toho, ako sa stane klientom banky.

Tu máme dva základné úvery. Buď je to štandardné financovanie až do výšky 160-tisíc bez potreby hmotného zabezpečenia so 6-ročnou splatnosťou, pričom tá výška je pomerne benevolentná s ohľadom na potreby živnostníkov, alebo tu máme špecifický program. To je úver so zárukou Európskeho investičného fondu, čo znamená, že v konečnom dôsledku má úver výhodnejšie parametre. Má nižšiu sadzbu, lepšie zabezpečenie alebo je požiadavka na zabezpečenie nižšia a pre klienta je to zaujímavé. Treba však povedať, že takéto špecifické programy majú za cieľ podporovať konkrétne určitú skupinu podnikateľov. V tomto produkte od Európskeho investičného fondu sú to mikro podniky alebo živnostníci, takže ide o priestor, v ktorom môžu klienti žiadať o takéto výhodnejšie financovanie až do výšky 50-tisíc. Okrem toho nezabúdame na špecifické skupiny živnostníkov, ktorých na trhu máme, či už sú to podnikatelia s daňovou evidenciou alebo s paušálnymi výdavkami. Títo klienti majú istým spôsobom obmedzené alebo zmenšené možnosti na to, ako sa k úveru dostať. My tie možnosti otvárame, a to vo forme štandardného financovania, ale aj v podobe zvýhodneného úveru Easy.

Ktoré odvetvia sa najčastejšie financujú úvermi?

Platí, že je to zväčša veľkoobchod, maloobchod, služby, stavebníctvo, možno priemyselná výroba. Na základe pozorovaní vidíme, že aj pred koronou tieto odvetvia tvorili drvivú väčšinu úverového portfólia. A tým, že boli podporené tieto odvetvia aj počas korony, je evidentné, že boli zasiahnuté. Čiže pocítili výpadok alebo potreba na financovanie počas korony pretrvávala. To je to sektorové zaradenie. Ak ideme po tom, čo klient kupuje za požičané prostriedky, ich využitie je veľmi voľné. Na investičné potreby aj na prevádzkové potreby ako mzdy, tovar, ale aj rekonštrukcia priestorov či nákup iného hnuteľného majetku. Banka nesleduje účel, klient má voľnosť, a práve preto je škála toho, čo všetko dokáže s takýmito prostriedkami pokryť, pomerne široká.

V čom je úver Easy výhodnejší ako klasický biznis úver?

Benefit, ktorý klient explicitne pocíti, je znížená úroková sadzba oproti štandardnému úveru. Zároveň je to znížená požiadavka na zabezpečenie. V praxi to znamená, že istá skupina klientov dostáva takýto úver aj bez dohody o ručení. V prípade úveru so zárukou Easy je poplatok nulový a zároveň je tam aj ďalšia zľava na spracovateľský poplatok. Čiže benefit je vo výhodnejších podmienkach financovania, ale zároveň je financovanie len do maximálnej výšky 50-tisíc. Pokiaľ je požiadavka nad rámec, je potrebné, aby klient zvážil možnosť štandardného financovania bankovými produktmi.

Korona spôsobuje a zrejme ešte aj spôsobí mnoho starostí mnohým podnikateľom. Čo v prípade, ak sa podnikateľ dostane do problémov?

Podnikateľ sa môže dostať do problémov v dvoch rovinách. Buď má úver, alebo nejaký záväzok voči banke, alebo úver nemá a nachádza sa v problémoch, a teda potrebuje nejakú ďalšiu pomoc. Banka sa k takýmto momentom stavia individuálne a veľmi zodpovedne. To znamená, že sa snaží v jednej aj druhej situácii pomôcť. Okrem toho aj dnes majú klienti možnosť využiť odklad splátok maximálne na deväť mesiacov podľa zákona Lex Korona. A potom na problémy, ktoré môžu vzniknúť pri platobnej neschopnosti, je v banke dedikované špeciálne oddelenie, ktoré si individuálne s klientom dohodne taký program či taký splátkový kalendár daného záväzku, aby znížila záťaž s ohľadom na to, aké obdobie podnikateľ prežíva. Vo všeobecnosti to nazývame reštruktúra, ale v princípe má tento nástroj podobu predĺženia splatnosti, čím sa znížia splátky. Pokiaľ na druhej strane klient úver nemá a potreboval by pomôcť, či už na nejaký výpadok tržieb alebo cash flow, tak práve kvôli tomuto bol vytvorený program štátnych garancií alebo antikorona záruk. V tomto smere evidujeme od mája tohto roka, keď bolo spustené podávanie žiadostí, obrovský záujem. V Tatra banke sme do dnešného dňa podporili takmer tritisíc subjektov, v kumulatívnom objeme to predstavuje asi stopäťdesiat miliónov eur. Sú to zväčša odvetvia, o ktorých sme predtým hovorili. Drvivá väčšina je mikro podnikov a mikro podnikateľov, čiže niekde do 10 zamestnancov, s priemernou výškou asi 50-tisíc. Treba si uvedomiť, že niektoré spoločnosti, ktoré museli utlmiť svoju činnosť alebo boli veľmi postihnuté koronou, naozaj začínajú prakticky odznova. A toto je ten kapitál, ktorý im môže pomôcť buď sa udržať, alebo nejakým spôsobom znova naštartovať podnikanie. Tieto programy hodnotíme ako úspešné. Prostriedkov je naďalej dostatok a je teda asi otázkou len to, ako sa premietnu ďalšie obmedzenia do prípadných žiadostí klientov o takéto financovanie. Zatiaľ neevidujeme enormný nárast žiadostí s ohľadom na aktuálnu situáciu, ale, samozrejme, je možné, že sa to zmení. Aj klient, ktorý dnes úver v banke má a zároveň nemá problémy, môže o takúto štátnu pomoc požiadať. To znamená, že explicitne nie je určená výhradne tým, ktorí boli postihnutí pandémiou, ale podnikatelia si môžu takto vytvárať finančnú rezervu a tým pádom si idú po lacnejšie peniaze v období, keď je to vhodné.

Čo sezónne podnikanie? Vykryť úverom sezonalitu?

Pozrime sa na typického predstaviteľa sezónneho podnikania, napríklad stavebníka, ktorý pôsobí prevažne v exteriéri. Tu naozaj vplýva externý faktor počasia, takže podnikateľ funguje možno osem, deväť mesiacov a zvyšok má hluché obdobie. Treba povedať, že banka vychádza z toho, že tento podnikateľ vie, že ide o sezónne podnikanie, a teda by mal byť schopný vyprodukovať si také prostriedky, z ktorých je schopný hradiť to hluché obdobie. A pokiaľ otázka stojí, či má klient využiť vlastné prostriedky alebo úver na to, aby rozbehol svoje podnikanie, tak platí základná poučka, že pokiaľ klient má možnosť zobrať si úver, znamená to, že má nejaký kapitál, pretože pochopiteľne banka sleduje kapacitu na splácanie, a je veľmi fajn, ak si klient zoberie úver vždy, keď si je istý, že tie peniaze dokáže otočiť. To znamená, že vlastné prostriedky, ktoré má nasporené, môže investovať práve do vykrytia hluchého obdobia na tri, štyri mesiace. Ale keď si zoberiete, že si vezme úver za sedem percent a vie, za akú cenu predáva svoj produkt alebo službu, má to zrátané a jeho biznis model naozaj stojí na tom, že zarobí viac, tak je logické že záväzok voči banke splatí. Skôr by som ale išiel cez úspory, ktoré by bolo vhodné investovať možno do ľudí, do nejakých školení. Samozrejme, ani odmeny nie sú zlou investíciou. Tiež marketing, vizibilita značky alebo riešenie iných pálčivých tém. Dôležité je, aby vlastné prostriedky boli, aspoň v rozbehovej fáze, investované v maximálnej miere do danej spoločnosti. To je to, čo ju posúva ďalej a čím môže rásť.

Aké doklady ako živnostník potrebujem, keď sa rozhodnem, že chcem čerpať úver?

U nás platí, že v osemdesiatich percentách vám stačí občiansky preukaz. Pretože až 80 % úverov je poskytovaných klientom, ktorí majú otvorený účet, a to vo forme predschváleného úveru. To znamená, že banka má o týchto klientoch záznam a vie adresne a adekvátne reagovať na ich požiadavky v danom čase. Mať otvorený Živnostenský účet môže byť motiváciou pre živnostníkov, aby ponuku dostali. Čerpanie prostriedkov je potom jednoduché a môže byť vykonané aj online.

Ďakujem vám za informácie a ďakujem aj všetkým, ktorí nás sledovali. Verím, že vám náš seriál SZČO? priniesol všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete na rozbeh či prosperovanie svojho podnikania. Želáme vám veľa šťastia.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/podnikatelsky-ucet-balikom-sluzieb/zivnostensky-ucet/oplati-rozbehnut-ci-rozsirit-podnikanie-uver/