1. Business
  2. /
  3. Účty a platby
  4. /
  5. Živnostenský účetTB
  6. /
  7. Prvé kroky pri založení živnosti 

Manuál „Prvé kroky pri založení
živnosti„

Či už prechádzate na živnosť zo zamestnaneckého pomeru alebo ide o vašu prvú formu zárobkovej činnosti, nevyhnete sa formálnemu kroku – založeniu živnosti. Prečítajte si, kam by mali viesť vaše prvé kroky a čo všetko budete na tento úkon potrebovať.

Osobne aj online

Založiť si živnosť si už dnes môžete aj z pohodlia domova – na stránke www.slovensko.sk. Stačí vám na to občiansky preukaz s čipom a aktivovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom. Na spárovanie preukazu s počítačom a tiež nezaobídete bez čítačky čipových kariet. Ak nič z toho nevlastníte a chcete si založiť živnosť online, váš prvý krok bude musieť byť fyzická návšteva oddelenia dokladov Polície.

Samozrejme, živnosť si môžete vybaviť aj osobnou návštevou Okresného úradu – konkrétne odboru živnostenského podnikania. V tom prípade si vystačíte s bežným občianskym preukazom. Založenie živnosti už netreba nikam nahlasovať, do zdravotnej poisťovne a daňový úrad túto skutočnosť nahlási samotný živnostenský úrad.

 

Na Slovensko alebo do zahraničia?

Jedna z dôležitých otázok, ktoré by ste mali vedieť už po založení živnosti, je, či svoje služby budete ponúkať iba slovenským zákazníkom alebo aj do zahraničia. V tom druhom prípade treba ešte urobiť jeden krok navyše – registrovať sa na daňovom úrade ako platca DPH podľa paragrafu 7a zákona o dani z pridanej hodnoty _222/2004 Z. Z. Pokiaľ ide o tovar, ani e služby, registrovať sa netreba na začiatku, ale až vtedy, keď celkový predaj do všetkých štátov EÚ presiahne sumu 10 000 eur za kalendárny rok.

Odvody: kedy ich platiť a ako si ich znížiť

Preddavky na zdravotné poistenie musíte platiť hneď od prvého dňa založenia živnosti. Sociálne poistenie prvý rok podnikania neplatíte, začínate ho platiť až po podaní daňového priznania – aj to iba v prípade, ak vám vyšiel príjem na to platiť sociálne poistenie. Zapamätajte si: ak podávate daňové priznanie  v štandardnom termíne do 31. 3., odvody platíte od 1. 7.. Ak ste si podali odklad na daňové priznanie a podávate ho do 30. 6., odvody platíte od 1. 10.

Pri daňovom priznaní ešte spomeňme, že daňovník, resp. SZČO, je povinný viesť si daňovú evidenciu, aj keď si uplatňuje výdavky percentom z príjmov. Táto evidencia by mala byť o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, zásobách a pohľadávkach. Na takúto evidenciu je postačujúci aj dokument EXCEL.

SZČO podáva daňové priznanie vždy do 31. 3. alebo po predĺžení do 30. 6. nasledujúceho roka po skončení zdaňovacieho obdobia.

A čo zníženie odvodov? Zdravotné odvody si viete znížiť na polovicu, pokiaľ ste živnostník so zdravotným postihnutím. Inak musíte od prvého dňa platiť minimálne preddavky 76,44 € (2021) na zdravotné poistenie. Na základe ročného zúčtovania vám môže vzniknúť preplatok alebo nedoplatok. Čo sa týka sociálneho poistenia, tak to ste povinní platiť až po 1. roku svojho podnikania, ale iba ak vám na to vyšiel príjem.

Založením živnosti sa povinnosti nekončia

Povinnosti sú registrácia na daň z príjmov na daňovom úrade a prihlásenie sa do zdravotnej poisťovne. Tieto povinnosti vieme jednoducho vybaviť pri vypĺňaní žiadosti na ohlásenie živnosti a nemusíme chodiť zvlášť na daňový úrad a zdravotnú poisťovňu. Do sociálnej poisťovne je potrebné prihlásiť sa iba vtedy, ak si chceme začať platiť dobrovoľné sociálne poistenie. Ak si založíte prevádzkareň, máte povinnosť ohlásiť ju živnostenskému úradu.

Dôležitá je tiež povinnosť používať registračnú pokladnicu. Povinná je vtedy, ak prijímate tržby v hotovosti alebo platobnými kartami. Aplikácia na e-kasu je dostupná bezplatne na portáli finančnej správy.

Živnosť možno prerušiť aj pozastaviť

Nedarí sa vám v podnikaní alebo viete, že istý čas nebudete podnikať? Pri pozastavení živnosti sa neuvádza žiadny dôvod. V zákone nie je žiadny predpísaný dôvod, pre ktorý je potrebné pozastaviť živnosť. Výhody pozastavenia živnosti sú, že živnostník si nemusí platiť preddavky do zdravotnej poisťovne (ako živnostník) ani do sociálnej poisťovne.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/podnikatelsky-ucet-balikom-sluzieb/zivnostensky-ucet/prve-kroky-pri-zalozeni-zivnosti/