Premium API – rozhranie pre získanie pohybov na účtoch

Pristupujte k informáciám o vašich účtoch cez API rozhranie.
Získajte okamžitý prehľad o dianí na vašich účtoch bez toho, aby ste sa museli prihlasovať do Internet bankinguTB alebo mobilnej aplikácie Tatra banka.

Základné informácie

Premium API je služba, ktorá umožňuje bezpečný a automatizovaný prístup k informáciám o vašich účtoch cez API rozhranie.

API (z angl. Application Programming Interface) rozhranie, je technické rozhranie, pomocou ktorého komunikuje systém klienta s bankou. Cez rozhranie je možné aktuálne pristupovať k zoznamu účtov, detailu jednotlivých účtov a zoznamu transakcií na jednotlivých účtoch.

Pre koho je služba určená

Služba je primárne určená pre podnikateľov, malé a stredné firmy ako aj pre veľkých firemných klientov. Získať informácie o vašich účtoch cez API rozhranie budete môcť až po podpísaní zmluvy medzi vami a Tatra bankou. O takýto prístup môžete požiadať priamo v Developer portáli.

Na základe informácií o pohyboch na účte môžete okamžite reagovať napríklad automatickým odoslaním tovaru alebo poskytnutím služby svojim zákazníkom.

Postup pre získanie služby

 1. V prvom kroku sa zaregistrujte na našom Developer portáli. O schválení registrácie dostanete notifikačný e-mail
 2. Prihláste sa do Developer portálu a vytvorte si novú aplikáciu
 3. Otestujte si funkcionalitu na našom testovacom prostredí (Sandbox)
 4. Požiadajte o prístup do produkčného prostredia pre aplikáciu na Developer portáli
 5. Následne vás budeme kontaktovať, aby sme si s vami dohodli podmienky používania služby Premium API a následne podpis zmluvy na pobočke/cez Vášho relationship managera
 6. Po podpise zmluvy dostanete notifikačný e-mail o povolení prístupu do produkčného prostredia
 7. Služba je aktivovaná

 

Tip pre vás

Tip pre vás:

Pre testovanie API rozhrania môžete využiť API Explorer na našom Developer portáli, prípadne môžete využiť aplikácie ako Postman, SoapUI alebo Insomnia

 

Informácie pre vývojárov

 • Dokumentácia k API rozhraniu je dostupná voľne bez registrácie na Developer portáli. Po registrácii je možné pozvať priamo cez developer portál ďalších developerov.
 • Službu si po registrácii na Developer portáli môžete odskúšať prostredníctvom nášho testovacieho prostredia (Sandbox).
 • Technický postup volaní a spôsob autorizácie klienta (OAuth 2.0) je detailne popísaný v dokumentácii
 • V prípade nejasností sa môžete na nás obrátiť na e-mailovej adrese developer@tatrabanka.sk

 

Tip pre vás

Tip pre vás:

Informáciu o zmene na účtoch viete zistiť cez Premium API vďaka webhook notifikáciám

Technický postup

 1. Autorizačné volanie, ktoré je možné volať v prehladači. Klient s oprávneniami k účtom vykoná prihlásenie pomocou PID, hesla a kódu z čítačky, následne zvolí účty, ku ktorým má byť umožnené pristupovať cez API rozhranie. Výsledkom autorizácie je autorizačný kód, ktorý slúži v ďalšom kroku na získanie prístupového tokenu
 2. Volanie pre získanie tokenu, do ktorého vstupuje autorizačný kód z autorizačného volania. Odpoveďou tohto volania je platný prístupový token, ktorý vstupuje do volaní pre získanie informácií o účtoch (zoznam účtov, detail účtu, transakcie účtu)
 3. Volanie, ktorým je možné získať informácie o účtoch. Do tohto volania vstupuje platný prístupový token z volania pre získanie tokenu.

Často kladené otázky

--- WJdocId-45666 ---
--- WJdocId-45667 ---
--- WJdocId-45668 ---
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/premium-api/