1. Business
  2. /
  3. Účty a platby

Webinár k novej službe Premium APITB

Pre koho je služba a webinár určený:

Služba a webinár sú určené pre všetkých podnikateľov, živnostníkov, malé a stredné firmy, ale aj pre veľkých firemných klientov, ktorí riešia párovanie mnohých platieb.

Program

Predstavenie služby Premium APITB
Speaker: Erik Tóth, Head of Open banking

Všetko dôležité o tejto jedinečnej novinke vám porozpráva Erik Tóth, vedúci oddelenia Open banking. Dozviete sa tiež, k akým bankám a informáciám umožňuje služba pristupovať, ako získať prístup k tejto službe a akým spôsobom vám vie tato služba zefektívniť prácu napríklad pri párovaní platieb.

Predstavenie TB Developer portálu
Speaker: Matúš Štrajanek, Digital Channel Specialist

Dôležitou súčasťou tejto služby je aj TB Developer portál. O jeho funkciách vám porozpráva digitálny špecialista Matúš Štrajanek. Taktiež sa dozviete, ako s portálom pracovať, ako si zadarmo vyskúšať samotnú tvorbu vašej aplikácie a ako sa realizuje napojenie na naše bankové testovacie prostredie.

Live demo služby prostredníctvom našich partnerov
Speakers: Partneri využívajúci službu Premium APITB

Partneri predstavia ich konkrétne využitie služby Premium APITB, samotné zapracovanie služby do ich systémov, a ako s konkrétnym systémom pracujú v rámci automatického párovania uhradených faktúr.

 

Diskusiu moderoval Michal Satur, vedúci oddelenia Research & Development.

Spustiť webinár

V prípade otázok nás kontaktuje na [email protected].

Čo je Premium APITB

Služba Premium APITB umožňuje bezpečný a automatizovaný prístup k informáciám o dianí na vašich účtoch prostredníctvom vami definovanej aplikácie. K informáciám, ako sú pohyby a zostatky na účte, môžete pristupovať priamo z vášho fakturačného alebo účtovného systému. Vďaka tejto službe už viac nemusíte navštevovať mobilnú aplikáciu alebo sťahovať výpisy pre potreby párovania alebo účtovania platieb.

Pridanou hodnotou tejto služby je taktiež prepojenie účtov z iných bánk, úspora času, šetrenie nákladov, a v neposlednom rade minimalizácia chybovosti pri párovaní platieb.

Hlavné funkcionality služby Premium APITB

  • Služba umožní dotiahnuť 15 mesačnú históriu transakcií
  • Aktuálne zostatky na účte (aktuálny disponibilný zostatok, účtovný zostatok za predchádzajúci bankový deň)
  • 24/7 dostupnosť
  • Webhooks, okamžité notifikácie o pohyboch na účte
  • BONUS, služba Premium APITB umožňuje prístup aj k účtom v iných bankách (ČSOB, SLSP, RBSK, VÚB)

Viac informácií k Premium APITB.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/webinar-premium-api/