1. Business
 2. /
 3. Financovanie
 4. /
 5. Podnikateľský úver na mieru
  až do 1 500 000 EUR

Podnikateľský úver na mieru až do 1 500 000 EUR
BusinessÚverTB Variant

Hľadáte podnikateľský úver, ktorí sa prispôsobí aj tým najnáročnejším podnikateľským požiadavkám?
Využite možnosť individuálneho posúdenia žiadosti a vyberte si svoj BusinessÚverTB Variant.

Uver na podnikanie s financovanim na mieru

Financovanie šité presne na mieru

Biznis uver s vyhodnou urokovou sadzbou

Individuálna úroková sadzba

Podnikatelsky uver az do 1 mil. eur s roznymi moznostami zabezpecenia vratane zalozenia nehnutelnosti

Maximálny možný limit až 1 500 000 EUR

Možnosť zabezpečenia nehnuteľnosťou

Možnosť zabezpečenia nehnuteľnosťou

Výhody

BusinessÚverTB Variant sa dá využiť takmer na čokoľvek, napríklad vám umožní:

 • získať prostriedky na nadobudnutie nehnuteľnosti, 
 • financovať nákup strojov, zariadení, technológií, a napĺňanie iných investičných potrieb,
 • získať finančné prostriedky na kúpu obchodných priestorov, 
 • financovať nákup zásob, 
 • splatiť existujúce úvery jedným úverom, 
 • využiť finančné prostriedky na výstavbu, údržbu či rekonštrukciu nehnuteľnosti, 
 • využiť podnikateľský úver ako zabezpečenie bankovej záruky.

Ak vaše podnikateľské ambície nepoznajú hranice, BusinessÚverTB Variant je ideálnym prostriedkom, ako si ich naplniť. 

BusinessÚverTB Variant je účelový podnikateľský úver zohľadňujúci aj tie najnáročnejšie požiadavky a predstavy o financovaní. Úver je prispôsobený konkrétnemu účelu financovania a dáva vám možnosť kombinovať rôzne typy zabezpečenia.

Úroková sadzba je stanovená individuálne, na mieru každému klientovi.

S produktom BusinessÚverTB Variant si sami určujete:

 • formu poskytnutia úveru (kontokorentný/splátkový), 
 • jednorazové alebo postupné čerpanie úveru, 
 • lehotu splatnosti a frekvenciu splácania úveru.

Detaily

BusinessÚverTB Variant je podnikateľský úver a ideálny pomocník pre živnostníkov a podnikateľov s minimálne 24-mesačnou podnikateľskou históriou. K dispozícii je všetkým klientom aj neklientom banky, ktorí spĺňajú podmienky financovania.

Výška úveru je flexibilná.

Môžete si ho totiž vziať už od 100 000 EUR až do maximálnej výšky úveru 1 500 000 EUR. Je na vás, akú formu úveru si vyberiete: kontokorentnú alebo splátkovú. Lehota splatnosti úveru: kontokorentný úver – 1 rok s možnosťou prolongácie, splátkový – 1 až 5 rokov.

Zabezpečenie úveru môže predstavovať:

 • hnuteľný/nehnuteľný majetok, 
 • pohľadávky voči odberateľom, 
 • banková záruka/banková záruka SZRB, 
 • cenné papiere,
 • finančné prostriedky klienta na termínovanom účte v Tatra banke,
 • investícia v podielových fondoch správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management,
 • ručenie inou právnickou osobou, 
 • prípadne kombinácia vyššie uvedených zabezpečení.

 

BusinessÚver Variant je účelový podnikateľský úver zohľadňujúci aj tie najnáročnejšie požiadavky a predstavy o financovaní

Ako získať úver

Kto môže požiadať o BusinessÚverTB Variant:

 • spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť alebo družstvo zapísané v obchodnom registri SR, 
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a sú zapísané v živnostenskom registri SR, 
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a nie sú zapísané ani v obchodnom registri SR, ani v živnostenskom registri SR, 
 • združenie fyzických osôb.

Základné podmienky na získanie úveru:

 • žiadateľ má aspoň 24-mesačnú existenciu podnikateľskej činnosti, 
 • podniká v bankou akceptovaných odvetviach, 
 • žiadateľ vie predložiť finančné doklady a akceptovateľné zabezpečenie úveru.

Doklady potrebné na vypracovanie ponuky:

 • finančné výkazy a daňové priznanie za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia spolu s potvrdením o podaní daňového priznania za ukončené účtovné obdobia, ak nie sú zverejnené v registri účtovných závierok (zdroj: registeruz.sk),
 • potvrdenie o podaní daňového priznania za ukončené účtovné obdobia,
 • vyplnený dotazník Tatra banky s doplňujúcimi informáciami k žiadosti o úver.

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/businessuver-variant/