Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

19.6.2018 04:42

Prevádzkové financovanie

Financujte svoje prevádzkové potreby prostredníctvom úveru,
nastaveného ako povolené prečerpanie vo vašom účte.

 • bezúčelové využitie finančných prostriedkov
 • preklenutie obdobia čakania na úhrady od odberateľov
 • preklenutie obdobia do vrátenia DPH
 • môže slúžiť na zabezpečenie bankových záruk,
  akreditívov alebo menových obchodov klienta
Výhody

Výhody

 • využitie finančných prostriedkov na preklenutie prechodného nedostatku prevádzkového kapitálu
 • získanie zľavy od dodávateľov pri včasnom zaplatení faktúry
 • možnosť nákupu väčšieho množstva tovaru - množstvová zľava
Detaily

Detaily

 • financovanie prevádzkových potrieb, ako napríklad nákup zásob, či materiálu alebo platby faktúr, prostredníctvom úveru, nastaveného ako povolené prečerpanie na vašom bežnom podnikateľskom účte.
 • výška úveru od 70 000 eur
 • lehota splatnosti do 1 roka s možnosťou prolongácie
 • automatické mesačné zúčtovanie úroku z účtu klienta len zo skutočne čerpanej sumy a len za obdobie čerpania
Zabezpečenie

Zabezpečenie

 • záložné právo na pohľadávky voči odberateľom
 • nehnuteľný majetok (rodinné domy, byty, prevádzkové priestory)
 • hnuteľný majetok (autá, stroje a zariadenia)
 • banková záruka
 • cenné papiere
 • finančné prostriedky klienta na termínovanom účte v Tatra banke
Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

Požadované podklady:

 • finančné výkazy za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia a aktuálne finančné výkazy
  v bežnom roku
 • daňové priznania za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia
 • vyplnený dotazník k priebežným výkazom
 • podklady k zabezpečeniu

Akceptovateľná finančná situácia na základe finančnej analýzy

Tatra BusinessTB

Pre firmy, ktoré chcú využívať svoje financie efektívne a s prehľadom.

Viac

Úvery so zárukou SZRB

Požiadajte o úver zabezpečený zárukou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

Viac

Investičné financovanie

S úverom môžete financovať rôzne investičné aktivity.

Viac

Kde nás nájdete

Adresa