Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

22.6.2018 11:34

Financovanie nákupu technológie s bankovou zárukou Eximbanky SR

Modernizujete a zefektívňujete výrobu pomocou novej technológie? Prefinancujte
to úverom poskytnutým na nákup technológie s bankovou zárukou Eximbanky SR.

 • rýchle získanie prostriedkov na nákup technológie
 • možnosť odloženia splátok úveru
 • aj pre menej bonitných klientov
Výhody

Výhody

 • banková záruka Eximbanky SR za úver poskytnutý na nákup technológie
 • ručenie Eximbanky SR za časť úveru a tým menšie nároky na samotné zabezpečenie úveru
 • rýchle získanie prostriedkov na nákup technológie
 • možnosť odloženia splátok úveru na obdobie, keď sa začne tovar reálne vyvážať a začnú prichádzať platby od konečných odberateľov
 • poskytnutie úveru aj v prípade menej bonitných klientov, resp. v prípade, ak požiadavka na výšku úveru nezodpovedá finančným výsledkom klienta
Detaily

Detaily

Eximbanka SR vystavuje bankovú záruku za úver poskytnutý na nákup technológie až do výšky 80 % z výšky istiny úveru. Ide o splátkový úver s lehotou splatnosti, ktorá je väčšinou 2 roky a viac, pričom výška úveru nesmie prekročiť 70 % celkových nákladov klienta na nákup technológie. Výška krytia závisí od výšky poskytnutého úveru, lehoty splatnosti úveru a, samozrejme, od bonity klienta.

 • uver sa uvoľňuje oproti faktúram za nákup technológie, ktoré sú zároveň podkladom pre Eximbanku SR o splnení účelovosti poskytnutia úveru a s ním súvisiacej vystavenej bankovej záruky. S každou splátkou úveru sa zároveň redukuje aj výška bankovej záruky a to percentuálne do takej výšky, do akej kryje banková záruka Eximbanky SR úver.
 • splácanie prebieha z platieb prichádzajúcich na účet od konečných odberateľov tovaru. Konečná splatnosť úveru nesmie prekročiť platnosť bankovej záruky. Platnosť bankovej záruky sa spravidla končí 14 dní po termíne konečnej splatnosti úveru.
 • zabezpečením poskytnutého úveru pre Tatra banku sú spravidla pohľadávky voči zahraničným odberateľom (formou záložného práva), príp. iný typ zabezpečenia podľa podmienok konkrétneho obchodného prípadu. Zabezpečením vystavenej bankovej záruky je pre Eximbanku v takomto prípade nakúpená technológia.
Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

Hlavnou podmienkou je, aby nakúpená technológia slúžila na výrobu tovaru určeného prevažne na export, pričom väčšina komponentov potrebných na výrobu tovaru musí byť slovenského pôvodu. Zároveň predložíte:

 • finančné výkazy spoločnosti za 2 uplynulé roky a najnovšie tohtoročné výkazy
 • výpis z obchodného registra SR (nie staršieho ako 3 mesiace)
 • vyplnenie podkladov, ktoré požaduje Eximbanka SR (žiadosť o vystavenie bankovej záruky, finančné výkazy za posledné 3 roky, daňové priznanie, vyplnené tabuľky)
 • odberateľské kontrakty
 • kontrakt na nákup technológie
 • faktúry preukazujúce nákup technológie

a umožníte vykonávanie kontroly zamestnancom Eximbanky SR

 

Predfinancovanie exportu

Získajte finančné prostriedky na financovanie jednorazovej zákazky.

Viac

Strednodobé a dlhodobé exportné financovania

Zabezpečte si financovanie vývozu investičných celkov, zariadení a technológii.

Viac

Financovanie investícii v zahraničí s poistením

Poistenie investícií v zahraničí.

Viac

Kde nás nájdete

Adresa