1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie

Podnikateľský úver pre individuálne potreby až do 2 080 000 EUR

Hľadáte spoľahlivého partnera pre financovanie vašich ambicióznych plánov?
Príďte do Tatra banky a podnikateľský úver BusinessÚverTB Variant vám nastavíme na mieru.

Uver na podnikanie s financovanim na mieru

Financovanie šité presne na mieru

Biznis uver s vyhodnou urokovou sadzbou

Individuálna úroková sadzba

Maximálny možný limit až 1 860 000 EUR

Maximálny možný limit až 2 080 000 EUR

Možnosť zabezpečenia nehnuteľnosťou

Možnosť zabezpečenia nehnuteľnosťou

Výhody podnikateľského úveru

 • Dostupný pre súčasných aj nových klientov
 • Zohľadňuje aj tie najnáročnejšie požiadavky na financovanie
 • Možnosť kombinovať rôzne typy zabezpečenia v závislosti od požiadaviek klienta
 • Úroková sadzba je stanovená individuálne
 • Komplexné poradenstvo špecializovaných firemných bankárov v pobočkách

Podnikateľský úver BusinessÚverTB Variant môžete využiť podľa vašich podnikateľských potrieb, napríklad ním financovať:

 • prevádzkové a investičné potreby,
 • kúpu nehnuteľnosti alebo obchodných priestorov,
 • výstavbu, údržbu či rekonštrukciu nehnuteľnosti,
 • nákup strojov, zariadení a technológií,
 • nákup zásob.

Tip pre vás

Úver viete využiť aj na refinancovanie úverov z iných bánk alebo ako zabezpečenie bankovej záruky.

Detaily

 • Maximálna výška úveru je 1 860 000 EUR
 • Forma úveru: kontokorentný úver na 12 mesiacov alebo splátkový úver na obdobie 1 až 13 rokov
 • Úver je vhodný pre podnikateľov s minimálne 21-mesačnou históriou podnikania
 • Poskytujeme jednorazové alebo postupné čerpanie
 • Možnosť nastaviť si lehotu splatnosti aj frekvenciu splácania úveru

Zabezpečenie úveru:

 • hnuteľný alebo nehnuteľný majetok
 • pohľadávky voči odberateľom
 • banková záruka
 • finančné prostriedky klienta na termínovanom účte v Tatra banke
 • investícia v podielových fondoch správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management
 • ručenie inou právnickou osobou
 • kombinácia vyššie uvedených zabezpečení

Kto môže požiadať o úver:

 • spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a sú zapísané v živnostenskom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a nie sú zapísané ani v obchodnom registri SR, ani v živnostenskom registri SR
 • združenie fyzických osôb

Kde získať podnikateľský úver

O podnikateľský úver BusinessÚverTB Variant môžete požiadať v ktorejkoľvek z našich pobočiek.

Pobočky

Dohodnite si osobné stretnutie vo vami zvolenej pobočke.

Zoznam pobočiek

Pobočky Tatra banky

Potrebné doklady

 • Identifikačný doklad fyzickej osoby
 • Doklady preukazujúce podnikateľskú činnosť (napr. výpis z príslušného registra)
 • Finančné výkazy spolu s daňovým priznaním za 2 predchádzajúce ukončené účtovné obdobia, ak nie sú zverejnené v registri účtovných závierok
 • Potvrdenie o podaní daňového priznania, ak nie sú finančné výkazy zverejnené v registri účtovných závierok 
 • Vyplnený dotazník (pre jednoduché alebo podvojné účtovníctvo) – obsahuje informácie potrebné k žiadosti o podnikateľský úver  
 • Prípadne iné doklady, ktoré sa predkladajú v závislosti od konkrétnej požiadavky žiadateľa (napr. kúpna zmluva)
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/podnikatelsky-uver-individualne-potreby/