1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie

Podnikateľský úver pre firmy s rozvinutým podnikaním

Nedovoľte, aby váš biznis spomalil nedostatok zdrojov. 
Získajte úver na podnikanie BusinessÚverTB Expres až do výšky 160 000 EUR. A to bez hmotného zabezpečenia a dokladovania účelu v čase poskytnutia úveru.

Vybavíte aj bez návštevy pobočky

Vybavíte aj bez návštevy pobočky

Až do 160 000 EUR

Až do 160 000 EUR

Minimum potrebných dokladov

Minimum potrebných dokladov

Jednoduché a rýchle vybavenie

Jednoduché a rýchle vybavenie

Výhody úveru pre firmy a s. r. o.

 • Dostupný pre súčasných aj nových klientov
 • Možnosť financovať akékoľvek investičné a prevádzkové potreby
 • Minimum potrebných dokladov a expresné schválenie
 • Zabezpečenie je iba formou dohody o ručení
 • Komplexné poradenstvo v pobočkách a cez DIALOG Live
 • Možnosť dojednať si poistenie kľúčovej osoby od UNIQA poisťovne alebo poistenie Moje podnikanie od Allianz poisťovne.

Detaily

 • Flexibilná výška úveru – od 1 000 EUR až do 160 000 EUR
 • Forma úveru: kontokorentný úver na 12 mesiacov alebo splátkový úver na maximálne 6 rokov
 • Vhodný ako úver pre živnostníkov alebo úver pre firmu a s. r. o. – podnikateľská činnosť musí trvať minimálne 24 mesiacov

Kto môže požiadať o úver pre firmy a s. r. o.:

 • spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti zapísané v obchodnom registri SR,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a sú zapísané v živnostenskom registri SR,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a nie sú zapísané ani v obchodnom registri SR, ani v živnostenskom registri SR

Kde získať úver pre firmy a s. r. o.

Žiadosti o úvery pre firmy, s. r. o. a živnostníkov s rozvinutým podnikaním prijímame v našich pobočkách alebo telefonicky cez službu DIALOG Live.

DIALOG Live

Nechajte nám svoj kontakt a my vám zavoláme.
 

Zavolajte mi

DIALOG Live

Pobočky

Dohodnite si osobné stretnutie vo vami zvolenej pobočke.

Zoznam pobočiek

Pobočky Tatra banky

Potrebné doklady

 • Identifikačný doklad fyzickej osoby 
 • Doklady preukazujúce podnikateľskú činnosť (napr. výpis z príslušného registra)
 • Finančné výkazy a daňové priznanie za 2 predchádzajúce ukončené účtovné obdobia, ak nie sú zverejnené v registri účtovných závierok
 • Potvrdenie o podaní daňového priznania, ak nie je zverejnené v registri účtovných závierok 
 • Vyplnený dotazník (pre jednoduché alebo podvojné účtovníctvo) – obsahuje informácie potrebné k žiadosti o podnikateľský úver  
 • Dodatočné doloženie potrebných dokladov závisí od typu konkrétneho žiadateľa a spôsobu spracovania požiadavky

Tip pre vás

Hľadáte jednoduchý a rýchly úver do 50 000 EUR? Získajte možnosti online podnikateľského financovania.

Financovanie pre vás

Splátkový úver na obdobie 1 až 6 rokov

 • Úver je vhodný na financovanie investičných zámerov vašej firmy a jej ďalšieho rozvoja.
 • Úver budete splácať v rovnomerných splátkach počas dohodnutej doby, pričom úrok platíte vždy iba z aktuálne zostávajúcej nesplatenej časti úveru.
 • Čerpanie úveru je realizované priamo na firemný účet.

Kontokorentný úver na obdobie 12 mesiacov s prehodnotením

 • Úver je vhodný na financovanie prevádzkových potrieb firmy alebo preklenutie krátkodobého nedostatku financií na firemnom účte.
 • Poskytovaný je formou prečerpania na firemnom účte na obdobie 12 mesiacov s možnosťou prehodnotenia na ďalšie obdobie.
 • Výhodou je, že čerpanie úveru nastáva až v momente, keď je vyčerpaný kladný zostatok na firemnom účte. Samozrejme, úrok platíte iba z vyčerpanej časti úveru.

Úver pre firmy alebo pôžička na podnikanie?

Ak sa rozhodnete porovnať si produkty z viacerých bánk, môžete sa stretnúť s pojmami biznis úvery, úvery pre firmy, úvery pre podnikateľov, pôžičky na podnikanie alebo pôžičky pre podnikateľov.

Nenechajte sa zmiasť marketingovými názvami. Pojmy podnikateľský úver a podnikateľská pôžička sa zväčša používajú ako synonymá. Preto dôležitejšie ako názov produktu sú podmienky, za ktorých ho môžete získať. Okrem výšky úrokovej sadzby stoja za porovnanie aj súvisiace poplatky či podmienky týkajúce sa zabezpečenia.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/podnikatelsky-uver-rozvinute-podnikanie/