Podnikateľský úver so zárukou InnovFin Podnikateľský úver so zárukou InnovFin
 1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Úvery so zárukami
 6. /
 7. Úver so zárukou pre inovatívne spoločnosti

Podnikateľský úver so zárukou InnovFin*

Ste inovatívna spoločnosť s plánmi na ďalší rozvoj alebo plánujete investovať do nákupu technológií či vylepšiť svoje portfólio produktov a služieb?
Využite program InnovFin, inovujte a podporte rast vašej spoločnosti.

*Poskytovanie nových úverov je momentálne pozastavené.

Zabezpečenie formou záruky Európskeho Investičného Fondu

Zabezpečenie formou záruky Európskeho investičného fondu

Záruku Európskeho investičného fondu vybavíme za vás

Záruku Európskeho investičného fondu vybavíme za vás

Zvýhodnená úroková sadzba

Výhodná úroková sadzba

Možnosť využitia na prevádzkové aj investičné potreby

Možnosť využitia na prevádzkové aj investičné potreby

Detaily

 • zabezpečené zárukou Európskeho investičného fondu (EIF),
 • výška úveru maximálne 7,5 mil. EUR,
 • určený pre klientov banky aj neklientov banky,
 • splatnosť úveru minimálne 12 mesiacov, maximálne 10 rokov

Výhody

 • bez potreby dodatočného hmotného alebo nehmotného zabezpečenia,
 • bez poplatku za vystavenie záruky,
 • s výhodnou úrokovou sadzbou,
 • financovanie širokej škály prevádzkových alebo investičných potrieb inovatívnych podnikov

Kto môže požiadať o úver

 • klient je slovenským subjektom, podnikateľom alebo živnostníkom,
 • malé a stredné podniky a podniky so strednou kapitalizáciu (do 500 zamestnancov),
 • podniky investujúce do výroby alebo vývoja inovatívnych produktov, procesov alebo služieb,
 • rýchlo-rastúce podniky,
 • podniky s významný inovačným potenciálom.

Základné podmienky získania úveru

 • splnenie aspoň jedného inovačného kritéria,
 • plnenie záväzkov voči štátnym inštitúciám,
 • klient podniká v bankou akceptovaných odvetviach,
 • mať aktívnu podnikateľskú činnosť minimálne počas 24 mesiacov,
 • krytie zárukou EIF vo výške 50% z výšky úveru.

Doklady potrebné na posúdenie žiadosti o úver

 • Finančne výkazy a daňové priznanie za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia spolu s potvrdení o podaní daňového priznania za ukončené účtovné obdobia, ak nie sú zverejnené v registri účtovných závierok (zdroj: registeruz.sk),
 • Potvrdenie o podaní daňového priznania za ukončené účtovné obdobia,
 • Vyplnený dotazník Tatra banky s doplňujúcimi informáciami k žiadosti o úver.

Podporované financovanie využíva podporu Európskej únie v rámci záručného nástroja zriadeného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

Poskytnutie finančných prostriedkov na základe tejto Zmluvy je podporené prostredníctvom InnovFin SME Guarantee Facility s finančným krytím Európskej únie v rámci programu Horizon 2020 Financial Instruments a Európskeho Fondu pre Strategické Investície (EFSI)  založených v súlade s Investičným Plánom pre Európu. Cieľom EFSI je pomáhať podporovať financovanie a implementáciu produktívneho investovania v Európskej únii a zabezpečiť uľahčenie prístupu k financovaniu.

Účelom EFSI je prispievať k podpore financovania a realizácie produktívnych investícií v Európskej únii a zabezpečiť lepší prístup k financovaniu.  

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/firmy-korporacie/uvery-financovanie/uver-so-zarukou-inovativne-spolocnosti/