1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Zmena názvu účtu a Programu odmeňovania

Zmena názvu účtu a Programu odmeňovania

| 01.03.2022

Vážení klienti,

záleží nám na lepšej budúcnosti, a preto obohatíme produkty a služby k bežnému účtu o nové jedinečné funkcionality smerujúce k trvalej udržateľnosti a zmeníme ho na Účet pre modrú planétuTB. Zároveň s tým prinesieme aj zjednodušený Program odmeňovaniaTB, ktorý budete od zavedenia zmeny prehľadne vidieť v mobilnej aplikácii Tatra banka.

Váš bežný účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB sa automaticky zmení na Účet pre modrú planétuTB ku dňu 30. 04. 2022. K rovnakému dňu zmeníme Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s. časť poplatky za služby pre fyzické osoby. K úpravám dôjde v nasledovných bodoch Sadzobníka poplatkov:

  • I. Depozitné produkty, VIII. Zásady spoplatňovania.

Základná výška poplatku za vedenie účtu sa nezmení, ostane vo výške 7 EUR mesačne. Nezmenia sa ani iné poplatky. Mení sa názov účtu a Program odmeňovania.

Nové znenie Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s. vrátane podrobných informácii o jednotlivých zmenách máte k dispozícii od 28. 02. 2022 v našich obchodných priestoroch a na webovej stránke banky: Sadzobník poplatkov pre individuálnych klientov.

Pri Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre fyzické osoby vám dávame do pozornosti aj prehľad zmien - Bližšie informácie pre spotrebiteľa: Bližšie informácie pre klientov - spotrebiteľov.

V prípade nesúhlasu so zmenou vyššie uvedených podmienok máte právo bezodplatne a s okamžitou platnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou. Ak banke nedoručíte výpoveď do 29.04.2022, dňom účinnosti zmeny začnú platiť zmenené zmluvné podmienky tak, ako ich navrhla banka.

Bližšie informácie vám radi poskytneme v ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live (*1100, 0800 00 1100, +421 2 5919 1000).

S úctou
Tatra banka, a.s.

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/novinky-oznamy/zmena-nazvu-uctu-programu-odmenovania/