1. O banke
  2. /
  3. Pre investorov
  4. /
  5. Kryté dlhopisy

Kryté dlhopisy

Emisné podmienky

Európsky krytý dlhopis (prémiový) TB 06 Zero 3/11/2025, ISIN: SK4000023925

V rámci lehoty verejnej ponuky bol dlhopis SK4000023925 vydaný v celkovej menovitej hodnote 25 000 000 EUR. 

Európsky krytý dlhopis (prémiový) TB 05 splatný 2026, ISIN: SK4000022430

Krytý dlhopis TB 03 splatný 2024, ISIN: SK4000018628

Krytý dlhopis TB 04 splatný 2025, ISIN: SK4000018636

Krytý dlhopis TB 02 splatný 2027, ISIN: SK4000017406

Krytý dlhopis TB 01 splatný 2026, ISIN: SK4000015525

Hypotekárny záložný list TB 89 Fix 10/2/2024, ISIN: SK4120012576

Hypotekárny záložný list TB 88 Fix 16/11/2026, ISIN: SK4120012238

Hypotekárny záložný list TB 83 Fix 29/4/2025, ISIN: SK4120010711

Hypotekárny záložný list TB 68 Fix 14/10/2031, ISIN: SK4120008137

Moody's report

Moody's report dostupné v anglickom jazyku PDF, 564 KB

Údaje o krycom súbore

Krycí súbor k 31. 03. 2024 dostupné v anglickom jazyku PDF, 89 KB
Krycí súbor k 31. 12. 2023 dostupné v anglickom jazyku PDF, 90 KB
Krycí súbor k 30. 09. 2023 dostupné v anglickom jazyku PDF, 90 KB
Krycí súbor k 30. 06. 2023 dostupné v anglickom jazyku PDF, 91 KB
Krycí súbor k 31. 03. 2023 dostupné v anglickom jazyku PDF, 89 KB
Krycí súbor k 31. 12. 2022 dostupné v anglickom jazyku PDF, 93 KB
Krycí súbor k 30. 09. 2022 dostupné v anglickom jazyku PDF, 95 KB
Krycí súbor k 31. 03. 2022 dostupné v anglickom jazyku PDF, 73 KB
Krycí súbor k 30. 06. 2022 dostupné v anglickom jazyku PDF, 73 KB
Krycí súbor k 31. 12. 2021 dostupné v anglickom jazyku PDF, 73 KB
Krycí súbor k 30. 09. 2021 dostupné v anglickom jazyku PDF, 72 KB
Krycí súbor k 30. 06. 2021 dostupné v anglickom jazyku PDF, 72 KB
Krycí súbor k 31. 03. 2021 dostupné v anglickom jazyku PDF, 89 KB
Krycí súbor k 31. 12. 2020 dostupné v anglickom jazyku PDF, 89 KB
Krycí súbor k 30. 09. 2020 dostupné v anglickom jazyku PDF, 259 KB
Krycí súbor k 30. 06. 2020 dostupné v anglickom jazyku PDF, 256 KB
Krycí súbor k 31.03.2020 dostupné v anglickom jazyku PDF, 307 KB
Krycí súbor k 31.12.2019 dostupné v anglickom jazyku PDF, 245 KB
Krycí súbor k 30.09.2019 dostupné v anglickom jazyku PDF, 242 KB
Krycí súbor k 30.06.2019 dostupné v anglickom jazyku PDF, 54 KB
Krycí súbor k 31.5.2019 dostupné v anglickom jazyku PDF, 52 KB
Krycí súbor k 31.03.2019 dostupné v anglickom jazyku PDF, 55 KB
Krycí súbor k 31.12.2018 dostupné v anglickom jazyku PDF, 55 KB

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/kryte-dlhopisy/