Kryté dlhopisy

Základný prospekt, konečné podmienky a emisné podmienky

Základný prospekt 

Krytý dlhopis TB 02 splatný 2027, ISIN: SK4000017406 

Krytý dlhopis TB 01 splatný 2026, ISIN: SK4000015525

Hypotekárny záložný list TB 89 Fix 10/2/2024, ISIN: SK4120012576

 Hypotekárny záložný list TB 88 Fix 16/11/2026, ISIN: SK4120012238

 Hypotekárny záložný list TB 87 Fix 21/9/2021, ISIN: SK4120011578

Hypotekárny záložný list TB 86 Fix 15/2/2023, ISIN: SK4120011461 

Hypotekárny záložný list TB 84 Float 19/8/2020, ISIN: SK4120011016 

 Hypotekárny záložný list TB 83 Fix 29/4/2025, ISIN: SK4120010711

Hypotekárny záložný list TB 80 Float 28/10/2019, ISIN: SK4120010349

Prezentácia pre investorov

Prezentácia pre investorov dostupné v anglickom jazyku PDF, 1828 KB

Údaje o krycom súbore

Krycí súbor k 31.03.2020 dostupné v anglickom jazyku PDF, 307 KB
Krycí súbor k 31.12.2019 dostupné v anglickom jazyku PDF, 245 KB
Krycí súbor k 30.09.2019 dostupné v anglickom jazyku PDF, 242 KB
Krycí súbor k 30.06.2019 dostupné v anglickom jazyku PDF, 54 KB
Krycí súbor k 31.5.2019 dostupné v anglickom jazyku PDF, 52 KB
Krycí súbor k 31.03.2019 dostupné v anglickom jazyku PDF, 55 KB
Krycí súbor k 31.12.2018 dostupné v anglickom jazyku PDF, 55 KB

Moody’s správy

Predbežné ratingové hodnotenie 11.06.2019 dostupné v anglickom jazyku PDF, 3087 KB
Tlačová správa 11.06.2019 dostupné v anglickom jazyku PDF, 112 KB

Správa správcu programu krytých dlhopisov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/kryte-dlhopisy/