1. O banke
  2. /
  3. Pre investorov
  4. /
  5. Výročné správy

Výročné správy Tatra banky

Výročná správa Tatra banky 2023 PDF, 3515 KB
Výročná správa Tatra banky 2022 PDF, 2551 KB
Výročná správa Tatra banky 2021 PDF, 2310 KB
Výročná správa Tatra banky 2020 PDF, 2507 KB
Výročná správa Tatra banky 2019 PDF, 2260 KB
Výročná správa Tatra banky 2018 PDF, 2676 KB
Výročná správa Tatra banky 2017 PDF, 3934 KB
Výročná správa Tatra banky 2016 PDF, 4670 KB
Výročná správa Tatra banky 2015 PDF, 1584 KB
Výročná správa Tatra banky 2014 PDF, 4105 KB
Výročná správa Tatra banky 2013 PDF, 5795 KB
Výročná správa Tatra banky 2012 PDF, 5883 KB
Výročná správa Tatra banky 2011 PDF, 5144 KB
Výročná správa Tatra banky 2010 PDF, 4474 KB
Výročná správa Tatra banky 2009 PDF, 2978 KB
Výročná správa Tatra banky 2008 PDF, 4213 KB
Výročná správa Tatra banky 2007 PDF, 3172 KB
Výročná správa Tatra banky 2006 PDF, 3366 KB
Výročná správa Tatra banky 2005 PDF, 2015 KB
Výročná správa Tatra banky 2004 PDF, 1686 KB
Výročná správa Tatra banky 2003 PDF, 547 KB
Výročná správa Tatra banky 2002 PDF, 1011 KB
Výročná správa Tatra banky 2001 PDF, 529 KB
Výročná správa Tatra banky 2000 PDF, 1150 KB
Výročná správa Tatra banky 1999 PDF, 757 KB
Výročná správa Tatra banky 1998 PDF, 1495 KB
Výročná správa Tatra banky 1997 PDF, 708 KB
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/vyrocne-spravy/