1. O banke
 2. /
 3. Ľudia

Ľudia

Vedenie banky, kontaktné osoby pre médiá a tlačové správy banky, bankoví analytici a ich ekonomické analýzy.

Vedenie banky

 Mgr. Michal Liday
Mgr. Michal Liday

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

 • V Tatra banke od roku 1997
 • V predstavenstve od roku 2007
 • Generálny riaditeľ od roku 2015
Základným pilierom, na ktorom Tatra banka stojí, je každodenná neúnavná práca našich zamestnancov.
Bernhard Henhappel
Bernhard Henhappel

Člen predstavenstva

Zodpovedá za riadenie kreditného rizika, operačného a trhového rizika, ako aj oblasť Work out.

 • V Tatra banke od roku 2012
 • V predstavenstve od roku 2012
Tatra banka je silná a atraktívna banka so silným tímom, ponúkajúca vysokokvalitné služby klientom, ktorí sú vždy v centre záujmu. Som rád, že môžem byť jej súčasťou.
 Ing. Zuzana Koštialová
Ing. Zuzana Koštialová

Člen predstavenstva

Riadi oblasť korporátneho a privátneho bankovníctva a Capital Market

 • V Tatra banke od roku 1994
 • V predstavenstve od roku 2022
Výnimočná firemná kultúra Tatra banky nám umožňuje realizovať stále nové nápady a prístupy. Našim hnacím motorom je predovšetkým spokojný klient.
Mgr. Natália Major
Mgr. Natália Major

Člen predstavenstva

Do jej kompetencií spadá riadenie prevádzky spracovateľských útvarov, procesné a organizačné riadenie, nepersonálne náklady banky, správa budov a služieb, bezpečnosť, projektové riadenie.

 • V Tatra banke od roku 1994
 • V predstavenstve od roku 2011
Tatra banku vnímam ako moderný, perspektívny a efektívne fungujúci organizmus, ktorý žije pre klienta. Verím v automatizáciu a v to, že každá zmena prináša so sebou pozitívne efekty. Znamená pre mňa mimoriadne veľa - miesto, kde realizujem svoje plány, kde nachádzam väčšinu svojich priateľov, kde žijem väčšinu svojho každodenného života.
Ing. Peter Matúš
Ing. Peter Matúš

Člen predstavenstva

Zodpovedný za oblasť riadenia retailového bankovníctva.

 • V Tatra banke od roku 2002
 • V predstavenstve od roku 2015
Tatra banka je pre mňa synonymom silnej a inovatívnej banky, ktorá posúva hranice bankovníctva. Tvorí ju skvelý tím ľudí, ktorí hľadajú cestu ako klientovi priniesť zážitok pri stretnutí s bankou.
Ing. Martin Kubík

Člen predstavenstva

Zodpovedný za prevádzku a rozvoj IT prostredia.

 • V Tatra banke od roku 2018
 • V predstavenstve od roku 2018
Tatra banka je výnimočná spoločnosť, ktorá má jasnú víziu a kreativitu podporujúcu atmosféru vo svojom vnútri. Budem sa usilovať, aby sa nám aj naďalej darilo prinášať inovácie do bankovníctva a napĺňať očakávania našich klientov.

Média

Simona Miklošovičová
Simona Miklošovičová

Hovorkyňa Tatra banky

press@tatrabanka.sk + 421 903 641 846
Nadežda Palušová | Tatra banka
Nadežda Palušová

PR manažérka Tatra banky

press@tatrabanka.sk +421 911 783 560

Analytici banky

Róbert Prega | Tatra banka
Ing. Róbert Prega

Hlavný ekonóm Tatra banky

V Tatra banke pôsobí od roku 1999, pričom sa venuje najmä analýze vývoja slovenskej ekonomiky, bankového sektora a strategickému plánovaniu. Vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na peňažníctvo.

Tibor Lörincz | Tatra banka
Mgr. Tibor Lörincz, PhD.

Ekonomický analytik Tatra banky

V Tatra banke pracuje od roku 2016. Študoval na Fakulte managementu UK v Bratislave. Venuje sa prevažne analýzam bankového sektora a vývoja slovenskej ekonomiky.

Boris Fojtík | Tatra banka
Ing. Boris Fojtík

Ekonomický analytik Tatra banky

V Tatra banke pracuje od roku 2008 a venuje sa analýzam makroekonomických štatistík a realitnému trhu. Študoval na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave odbor hospodárska politika. V rokoch 2019-2020 pôsobil ako hovorca Tatra banky.

Andrej Martiška | Tatra banka
Ing. Andrej Martiška, MSc.

Ekonomický analytik Tatra banky

V Tatra banke pracuje od roku 2021. Venuje sa prevažne analýzam makroekonomického vývoja a bankového sektora. Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Nottingham Trent University.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/ludia/