1. O banke
 2. /
 3. Ľudia

Ľudia

Vedenie banky, kontaktné osoby pre médiá a tlačové správy banky, bankoví analytici a ich ekonomické analýzy.

Vedenie banky

 Mgr. Michal Liday
Mgr. Michal Liday

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

 • V Tatra banke od roku 1997
 • V predstavenstve od roku 2007
 • Generálny riaditeľ od roku 2015
Základným pilierom, na ktorom Tatra banka stojí, je každodenná neúnavná práca našich zamestnancov.
Bernhard Henhappel
Mag. Bernhard Henhappel

Člen predstavenstva

Chief Risk Officer zodpovedný za riadenie kreditného rizika, operačného a trhového rizika a sekciu Work out.

 • V Tatra banke od roku 2012
 • V predstavenstve od roku 2012
Tatra banka je silná a atraktívna banka so silným tímom, ponúkajúca vysokokvalitné služby klientom, ktorí sú vždy v centre záujmu. Som rád, že môžem byť jej súčasťou.
 Ing. Zuzana Koštialová
Ing. Zuzana Koštialová

Člen predstavenstva

Riadi oblasť korporátneho a privátneho bankovníctva a Capital Market

 • V Tatra banke od roku 1994
 • V predstavenstve od roku 2022
Výnimočná firemná kultúra Tatra banky nám umožňuje realizovať stále nové nápady a prístupy. Našim hnacím motorom je predovšetkým spokojný klient.
Mgr. Natália Major
Mgr. Natália Major

Člen predstavenstva

Do jej kompetencií spadá riadenie prevádzky spracovateľských útvarov, procesné a organizačné riadenie, nepersonálne náklady banky, správa budov a služieb, bezpečnosť, projektové riadenie.

 • V Tatra banke od roku 1994
 • V predstavenstve od roku 2011
Tatra banku vnímam ako moderný, perspektívny a efektívne fungujúci organizmus, ktorý žije pre klienta. Verím v automatizáciu a v to, že každá zmena prináša so sebou pozitívne efekty. Znamená pre mňa mimoriadne veľa - miesto, kde realizujem svoje plány, kde nachádzam väčšinu svojich priateľov, kde žijem väčšinu svojho každodenného života.
Ing. Peter Matúš
Ing. Peter Matúš

Člen predstavenstva

Zodpovedný za oblasť riadenia retailového bankovníctva.

 • V Tatra banke od roku 2002
 • V predstavenstve od roku 2015
Tatra banka je pre mňa synonymom silnej a inovatívnej banky, ktorá posúva hranice bankovníctva. Tvorí ju skvelý tím ľudí, ktorí hľadajú cestu ako klientovi priniesť zážitok pri stretnutí s bankou.
Ing. Martin Kubík
Ing. Martin Kubík

Člen predstavenstva

Zodpovedný za prevádzku a rozvoj IT prostredia.

 • V Tatra banke od roku 2018
 • V predstavenstve od roku 2018
Tatra banka je výnimočná spoločnosť, ktorá má jasnú víziu a kreativitu podporujúcu atmosféru vo svojom vnútri. Budem sa usilovať, aby sa nám aj naďalej darilo prinášať inovácie do bankovníctva a napĺňať očakávania našich klientov.
Oliver Pichler
Mag. Oliver Pichler

Člen predstavenstva

Chief Financial Officer, zodpovedá za riadenie financií a treasury, TAM, DDS, Tatra-Leasing, s.r.o.

 • V Tatra banke od roku 2023
 • V predstavenstve od roku 2023
Tatra banka vyniká ako veľmi úspešná banka. Jej zamestnanci neustále preukazujú oddanosť dokonalosti a inováciám, čo vedie k stabilným  a zdravým finančným výsledkom. Cítim sa poctený byť súčasťou tejto výnimočnej inštitúcie.

Média

Simona Miklošovičová
Mgr. Simona Miklošovičová, PhD.

Hovorkyňa Tatra banky

[email protected] + 421 903 641 846
Nadežda Palušová | Tatra banka
Mgr. Nadežda Palušová

PR manažérka Tatra banky

[email protected] +421 911 783 560

Analytici banky

Róbert Prega | Tatra banka
Ing. Róbert Prega

Hlavný ekonóm Tatra banky

V Tatra banke pôsobí od roku 1999, pričom sa venuje najmä analýze vývoja slovenskej ekonomiky, bankového sektora a strategickému plánovaniu. Vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na peňažníctvo.

Tibor Lörincz | Tatra banka
Mgr. Tibor Lörincz, PhD.

Ekonomický analytik Tatra banky

V Tatra banke pracuje od roku 2016. Študoval na Fakulte managementu UK v Bratislave. Venuje sa prevažne analýzam bankového sektora a vývoja slovenskej ekonomiky.

Boris Fojtík | Tatra banka
Ing. Boris Fojtík

Ekonomický analytik Tatra banky

V Tatra banke pracuje od roku 2008 a venuje sa analýzam makroekonomických štatistík a realitnému trhu. Študoval na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave odbor hospodárska politika. V rokoch 2019-2020 pôsobil ako hovorca Tatra banky.

Andrej Martiška | Tatra banka
Ing. Andrej Martiška, MSc.

Ekonomický analytik Tatra banky

V Tatra banke pracuje od roku 2021. Venuje sa prevažne analýzam makroekonomického vývoja a bankového sektora. Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Nottingham Trent University.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/ludia/