Novinky a oznamy

Spracovanie platobných príkazov na konci roka 2017

13.12.2017

Dovoľte, aby sme vás informovali o režime preberania a spracovania platobných príkazov na prelome rokov 2017 a 2018.

Viac

Informácia o zmene Sadzobníka poplatkov

09.11.2017

Dovoľujeme si vás informovať o zmene Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre fyzické osoby a Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov, ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 13.01.2018.

Viac

Informácia o zmene Všeobecných obchodných podmienok

09.11.2017

Dovoľujeme si Vás informovať o zmenených Všeobecných obchodných podmienkach Tatra banky, a.s. (ďalej "VOP"), ktoré nadobudnú účinnosť dňa 13.01.2018.

Viac

Nové obchodné podmienky pre medzinárodné súkromné debetné platobné karty

09.11.2017

Od 13. 01. 2018 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky Tatra banky, a.s., pre medzinárodné súkromné debetné platobné karty.

Viac

Nové obchodné podmienky pre medzinárodné súkromné kreditné karty

09.11.2017

Od 13. 01. 2018 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky Tatra banky, a.s., pre medzinárodné súkromné kreditné karty.

Viac

Nové obchodné podmienky k medzinárodnej kreditnej karte MasterCard MercedesCard

09.11.2017

Od 13. 01. 2018 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky Tatra banky, a.s., k medzinárodnej kreditnej karte MasterCard MercedesCard.

Viac

Nové obchodné podmienky k elektronickému bankovníctvu

09.11.2017

Od 13. 01. 2018 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. k elektronickému bankovníctvu.

Viac

Upozornenie

27.10.2017

Vážení klienti, dovoľujeme si vás informovať o plánovanej údržbe kartového systému Tatra banky, ktorá sa uskutoční dňa 29. 10. 2017

Viac

Upozornenie

24.10.2017

dovoľujeme si vás informovať o plánovanej údržbe, ktorá sa uskutoční dňa 3. - 5. 11. 2017. Z tohto dôvodu budú všetky pobočky Tatra banky v sobotu zatvorené.

Viac

Upozornenie

12.10.2017

Dovoľujeme si vás informovať o plánovanej údržbe kartového systému Tatra banky.

Viac

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/