Novinky a oznamy

Dodatok č. 1 k Sadzobníku poplatkov Tatra banky

22.10.2019

dovoľujeme si vás informovať o Dodatku č. 1 k Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov zo dňa 31. 12. 2018, ktorý nadobudne účinnosť 1.11.2019.

Viac

Oznámenie o zmene Obchodných podmienok Capital Markets Tatra banky, a.s.

22.10.2019

Vážení klienti, dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 25.11.2019 nadobudnú účinnosť zmenené Obchodné podmienky Capital Markets Tatra banky, a.s.

Viac

Informácia o zmenách v platobných službách

05.09.2019

Ku dňu 13. 9. 2019 implementuje Tatra banka do svojich platobných služieb technické štandardy RTS na silnú autentifikáciu klienta (Regulatory Technical Standards on strong customer authentication and secure communication under PSD2).

Viac

Zrušenie podpory aplikácie pre Windows

16.07.2019

dovoľujeme si vás informovať, že k 13.9.2019 bude vzhľadom na nízke využívanie ukončená podpora mobilnej aplikácie Tatra banka pre zariadenia s OS Windows Phone a Windows 10.

Viac

Nová verzia mobilnej aplikácie 2.16

19.06.2019

Stiahnite si aktuálnu verziu mobilnej aplikácie Tatra banka 2.16 pre Android a iOS, v ktorej nájdete nové funkcionality.

Viac

Upozorňujeme na podvodné e-maily

15.01.2019

Zaznamenali sme nárast podvodného konania nazývaného phishing. Ide o podozrivú e-mailovú komunikáciu, ktorej cieľom je získať citlivé údaje klientov.

Viac

Spracovanie platieb na konci roka 2018

11.12.2018

Dovoľte, aby sme vás informovali o režime preberania a spracovania platieb na prelome rokov 2018 a 2019.

Viac

Nová verzia mobilnej aplikácie Tatra banka

06.12.2018

Stiahnite si aktuálnu verziu mobilnej aplikácie 2.15 pre Android a iOS, v ktorej nájdete nové funkcionality.

Viac

Upozornenie

14.11.2018

Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu plánovanej údržby systémov budú od piatka 16. novembra 2018 od 22.00 hod. do soboty 17. novembra 2018 do cca 8.00 hod. úplne nedostupné služby - Internet bankingTB a mobilná aplikácia Tatra banka.

Viac

Nové obchodné podmienky balíkov služieb Tatra banky, a.s., pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby k bežným účtom v mene EUR

31.10.2018

Dovoľujeme si Vás informovať o zmenených Obchodných podmienkach Tatra banky, a.s. pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby k bežným účtom v mene EUR (ďalej "OP"), ktoré nadobudnú účinnosť dňa 31.12.2018.

Viac

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/