Odklad účtovania poplatku za vedenie účtu s nadlimitným kreditným zostatkom

| 23.03.2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa predstavenstvo Tatra banky rozhodlo odložiť účinnosť uplatňovania poplatku za vedeniu účtu s nadlimitným kreditným zostatkom.

Znenie Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a. s., časť poplatky pre služby pre právnické alebo fyzické osoby – podnikateľov, zverejneného na webovej stránke Tatra banky, a. s., ostáva nezmenené.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/odklad-uctovania-poplatku-za-vedenie-uctu-nadlimitnym-kreditnym-zostatkom/