1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Odklad účtovania poplatku za vedenie účtu s nadlimitným kreditným zostatkom

Odklad účtovania poplatku za vedenie účtu s nadlimitným kreditným zostatkom

| 23.03.2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa predstavenstvo Tatra banky rozhodlo odložiť účinnosť uplatňovania poplatku za vedeniu účtu s nadlimitným kreditným zostatkom.

Znenie Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a. s., časť poplatky pre služby pre právnické alebo fyzické osoby – podnikateľov, zverejneného na webovej stránke Tatra banky, a. s., ostáva nezmenené.

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/odklad-uctovania-poplatku-za-vedenie-uctu-nadlimitnym-kreditnym-zostatkom/