1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Zmena Obchodných podmienok Capital Markets Tatra banky, a.s.

Zmena Obchodných podmienok Capital Markets Tatra banky, a.s.

| 27.05.2022

Vážení klienti,

dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 01. 07. 2022 nadobudnú účinnosť zmenené Obchodné podmienky Capital Markets Tatra banky, a.s. (ďalej len „OPCM“).

Vyššie uvedený dokument aktualizuje Tatra banka, a.s. z dôvodu legislatívnych zmien, ako aj ďalších okolností dotýkajúcich sa poskytovaných produktov a služieb. Bližšie informácie o uskutočnených zmenách nájdete v priloženom dokumente Prehľadné porovnanie.

V prípade, že s jeho zmenou nesúhlasíte, máte právo bezplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť príslušný zmluvný vzťah. Termín na podanie písomnej výpovede je najneskôr do 01. 07. 2022. V opačnom prípade, pre Vás začnú dňom účinnosti zmeny platiť takto zmenené OPCM.

Viac informácií o zmenách vám poskytneme na telefónnom čísle +421 2 5919 2044. Úplne znenie OPCM je vám od 01. 06. 2022 k dispozícii v obchodných priestoroch Tatra banky, a.s. a na webovom sídle banky

S úctou
Tatra banka, a.s.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/oznamenie-zmene-obchodnych-podmienok-capital-markets-tatra-banky/