O Tatra banke O Tatra banke
 1. O banke
 2. /
 3. O Tatra banke

Profil banky

Inovácie, ktoré menia váš svet. Každý deň.

Prvá súkromná banka na Slovensku

Prvá súkromná banka na Slovensku

Líder v oblasti asset manažmentu, firemného a privátneho bankovníctva

Líder v oblasti asset manažmentu, firemného a privátneho bankovníctva

Viac ako 130 ocenení od 30 vyhlasovateľov

Viac ako 300 ocenení od 30 vyhlasovateľov

Súčasť najsilnejšej rakúskej bankovej skupiny RBI Group

Súčasť najsilnejšej rakúskej bankovej skupiny RBI Group

Líder v inováciách

Prísľubom značky Tatra banka je byť lídrom v inováciách a klientom pravidelne prinášať užitočné novinky, ktoré im zjednodušia život.

 

 • Rok 2019: chatbot AdamTB
 • Rok 2018: Tvárová biometriaTB 
 • Rok 2016: druhá generácia platenia mobilom
 • Rok 2015: online bankovníctvo v inteligentných hodinkách
 • Rok 2014: výber z bankomatu mobilom

Banka, ktorá udáva trendy

Pri pohľade do minulosti vidíme, že mnoho produktov a služieb, ktoré dnes už považujeme za samozrejmosť, priniesla na trh práve Tatra banka. Málokto si spomenie, že taký bežný produkt ako kreditnú kartu či službu internet banking predstavila ako prvá na Slovensku práve Tatra banka.

Ocenenia

Tatra banka vznikla v roku 1990 a počas svojej existencie získala viac ako 300 ocenení od 30 vyhlasovateľov. 

Pozrite si kompletný zoznam našich najprestížnejších ocenení.

Misia, vízia a hodnoty Tatra banky

Misia

Meníme inovácie, respektíve jednoduché bankovníctvo na výnimočnú skúsenosť našich klientov.

Vízia

Sme najviac odporúčanou bankovou skupinou na Slovensku.

Hodnoty

 • Náročnosť
 • Tvorivosť
 • Odvaha
 • Partnerstvo

Stratégia jasne určuje smerovanie našej banky

Pred rokmi sme sa v našej banke zamerali na inovácie a vybudovali sme si tak výraznú konkurenčnú výhodu, ktorá nám vo svete neustálych exponenciálnych zmien a nejednoznačnosti, ktorú to so sebou prináša, pomáha rýchlo sa adaptovať na nové podmienky. Prijímame to zároveň ako výzvu a príležitosť aktívne sa podieľať na formovaní našej budúcnosti.

V našej aktuálnej stratégii sa naďalej zameriavame na inovácie, ale našu pozornosť sústredíme na to, akú hodnotu tým prinášame našim klientom. Pretože v konečnom dôsledku je to klient, ktorý rozhoduje o našom úspechu. Chceme sa preto zamerať na inovácie s jasnou pridanou hodnotou pre klienta a s potenciálom prinášať výnimočnú klientsku skúsenosť, dokonca aj nad rámec tradičného bankového podnikania. Customer experience, komplexný prístup k interakcii klienta s našimi produktami a službami, definujeme pre obe naše značky a dcérske spoločnosti, ktoré tak môžu prinášať výnimočnú skúsenosť špecificky pre svojich klientov.

Pravidelné cykly

V kontexte definície a tvorby stratégie fungujeme v našej banke v pravidelných cykloch. Sú obdobia, kedy sa systematicky zastavíme, zrekapitulujeme to, čo sa nám podarilo, rozhliadneme sa okolo seba a snažíme sa navnímať trendy, ktoré by sme mali zachytiť, aby sme sa hýbali správnym smerom.

Preto, aby sme predišli riziku, že budeme na veci nazerať len našou optikou a neuchádzal nám dôležitý kontext, si prizývame top expertov, ktorí nás procesom formulácie stratégie vedú a takpovediac „dozerajú“ na tvorbu kľúčových elementov.

Expertní konzultanti

Aktuálnu Stratégiu 20.25 sme tvorili v spolupráci s Felixom Oberholzer-Gee, profesorom stratégie na Harvard Business School, ktorý popri svojej akademickej kariére spolupracuje so svetovými firmami a pomáha im definovať ich rastovú stratégiu.
 

Better Simpler Strategy

Veľmi nás teší, že si p. Oberholzer ocenil úroveň našej práce a výsledkov. Sme totiž súčasťou jeho najnovšej knihy s názvom „Better, Simpler Strategy: A Value-Based Guide to Exceptional Performance“. Aj na príklade Tatra banky p. Oberholzer vysvetľuje dôležitosť zmysluplnej stratégie založenej na dobrom porozumení trhu, jej komunikácii a udržiavaní pri živote tak, aby jej každý zamestnanec mohol porozumieť a identifikovať sa s ňou.

The Book of The Bank

Hotovú stratégiu následne zhmotníme do podoby knihy, ktorú voláme The Book of The Bank. Dostane ju každý zamestnanec banky, aj preto je pre nás dôležité formulovať stratégiu tak, by bola jednoduchá, pochopiteľná a zrozumiteľná. Pozostáva z troch knižiek, ktoré predstavujú rovnaký obsah inou formou.

The Book of The Bank

Prispôsobujeme sa tak individuálnym potrebám každého z kolegov, či už preferuje informácie v širšom kontexte (časť I), heslovite (časť II) alebo na úrovni vizuálneho vnemu prostredníctvom fotografií (časť III). Ten istý príbeh inými očami. Takto môžu zamestnanci aj svojim blízkym doma jednoducho vysvetliť, o čom je naša banka a kam smeruje.

Roadmapa

Mať premyslenú stratégiu je samozrejme dôležité. Ale bez dôslednej implementácie by stratégia sama o sebe nemala veľký význam. V našej banke používame rôzne mechanizmy, aby sme dostali našu stratégiu z „papiera“ do života. Základným exekučným nástrojom, ktorý používame ako hlavné kormidlo, je naša strategická roadmapa. Pomáha nám pravidelne sledovať strategické aktivity a kľúčové ukazovatele alebo tzv KPIs (z anglického Key Performance Indicators), ktoré sa zameriavajú na klientov aj zamestnancov.

Roadmapa nám zásadným spôsobom pomáha podporovať spoluprácu medzi tímami a tiež porozumieť tomu, ako každý z nás prispieva k úspechu našej stratégie.

Kvartálny takt

Vyhodnocovanie aktivít na roadmape je súčasťou kvartálnych, alebo 90-dňových cieľov – voláme to kvartálny takt. Jeho súčasťou je aj kvartálne zlaďovanie priorít a plánovanie projektov a požiadaviek, vyžadujúcich si IT dodávky.

Na tomto „magickom“ trojuholníku sú tri kľúčové aktivity, ktoré sa v našej banke odohrávajú každý kvartál.

Kvartálny takt

Demo day je event streamovaný do celej banky, kde kolegovia prezentujú novinky vo forme prototypov alebo finálnych riešení.

Plánovanie spočíva v prioritizácii požiadaviek vyžadujúcich si IT dodávky.

Vyhodnotenie znamená odpočet aktivít, ktoré sú uvedené na strategickej roadmape a mali sa v uplynulom kvartáli zrealizovať a ako sa nám v nich darilo.

20.25

Našou ambíciou v rámci našej aktuálnej stratégie nie je len vytvárať pozitívnu klientsku skúsenosť. Chceme ísť za tieto hranice – stať sa najodporúčanejšou bankovou skupinou na trhu, a to práve vďaka výnimočnej skúsenosti našich klientov. Každý z nás je jedinečný a má svoju špecifickú rolu v tom, ako ovplyvňuje skúsenosť našich klientov. Bez ohľadu na to, kto sme a na akej pozícii v banke pracujeme, sme článkom obrovskej reťaze, na konci ktorej je klient.

Pozrite sa spolu s nami do budúcnosti najviac odporúčanej bankovej skupiny na Slovensku. Budeme radi, ak sa k nám pridáte – pozrite si voľné pozície v našej banke.

Prístup k zodpovednému podnikaniu

V Tatra banke si uvedomujeme, akú kľúčovú rolu zohrávajú finančné inštitúcie nielen v ekonomike, ale aj v oblasti udržateľnosti. Banky požičiavajú peniaze, investujú ich, spravujú aktíva a poskytujú finančné služby, preto je potrebné sa k financiám stavať zodpovedne a udržateľne. Náš dosah je nielen ekonomický, ale dokážeme ovplyvňovať aj napĺňanie globálnych cieľov trvalej udržateľnosti. Preto je prístup banky k tejto téme veľmi aktívny, či už ide o zodpovedné podnikanie alebo o bankové služby. Detailnejšie informácie a konkrétne kroky Tatra banky na poli trvalej udržateľnosti nájdete na www.premodruplanetu.sk. 

Tatra banka Group

Financovanie vozidiel a nehnuteľností cez Tatra Leasing

Tatra Leasing

Financovanie hnuteľných a nehnuteľných predmetov, nákladných vozidiel a nehnuteľností.

TAM je líder na trhu v podielových fondoch

Tatra Asset Management

Líder na trhu podielových fondov na Slovensku.

Dôchodok na úrovni cez DDS Tatra banky

DDS Tatra banky

Konečne dôchodok na úrovni.

Identifikačné údaje

Obchodné meno: Tatra banka, a.s.
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
Právna forma: akciová spoločnosť
Register: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III
Číslo zápisu: oddiel Sa, vložka č. 71/B
IČO: 00 686 930
DIČ: 2020408522
IČ DPH: SK7020000944
Adresa elektronickej pošty: [email protected]
Orgán dohľadu a sídlo: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/o-tatra-banke/