Profil banky

Inovácie, ktoré menia váš svet. Každý deň. 

Prvá súkromná banka na Slovensku

Líder v oblasti asset manažmentu, firemného a privátneho bankovníctva

Viac ako 130 ocenení od 30 vyhlasovateľov

Súčasť najsilnejšej rakúskej bankovej skupiny RBI Group

Líder v inováciách 

Prísľubom značky Tatra banka je byť lídrom v inováciách a klientom pravidelne prinášať užitočné novinky, ktoré im zjednodušia život.

Top inovácie posledných 10 rokov:

 • Rok 2018: tvárová biometria
 • Rok 2016: druhá generácia platenia mobilom
 • Rok 2015: online bankovníctvo v inteligentných hodinkách
 • Rok 2014: výber z bankomatu mobilom
 • Rok 2013: hlasová biometria

 

 • Rok 2012: mobilné platby
 • Rok 2011: digitálny podpis
 • Rok 2010: bezkontaktná platobná karta Visa
 • Rok 2009: internet banking v mobile
 • Rok 2008: samoobslužný platobný terminál

Banka, ktorá udáva trendy

Pri pohľade do minulosti vidíme, že mnoho produktov a služieb, ktoré dnes už považujeme za samozrejmosť, priniesla na trh práve Tatra banka. Málokto si spomenie, že taký bežný produkt ako kreditnú kartu či službu internet banking predstavila ako prvá na Slovensku práve Tatra banka.

Ocenenia

Tatra banka vznikla v roku 1990 a počas svojej existencie získala viac ako 130 ocenení od 30 vyhlasovateľov.

Najlepšia banka roku 2018

Britský finančný časopis Euromoney už po štrnástykrát vyhlásil Tatra banku za „Najlepšiu banku na Slovensku“. Titul najlepšej banky získala Tatra banka aj od magazínov Global Finance a  EMEA Finance.

Private banking potvrdil pozíciu lídra

Privátne bankovníctvo obhájilo svoje prvenstvo na Slovensku, keď získalo v roku 2018 titul „Best Private Bank“ od EMEA Finance.

Víťaz v regióne strednej a východnej Európy

Magazín Global Finance ocenil náš inovatívny prístup titulom „Najlepšia digitálna banka na Slovensku“. Naša online ponuka depozitných, úverových a investičných produktov ako aj dizajn webovej stránky boli vyhlásené za najlepšie v strednej a východnej Európe. Rovnako bol ocenený aj business banking pre korporácie ako najlepší v regióne.

Misia, vízia a hodnoty

Misia Tatra banky

Našou misiou vždy bolo a bude posúvať hranice bankovníctva. 

Vízia Tatra banky

Sme najväčší alebo druhí najväčší v každom klientskom segmente, ktorý obsluhujeme. 

 Hodnoty

 • Náročnosť
  Robíme veci najlepšie, ako vieme, pretože
  nám to dáva zmysel.
 • Tvorivosť
  Prinášame nové riešenia, podporujeme
  odvážne a inovatívne myslenie.
 • Partnerstvo
  Máme spoločný cieľ, správame sa k sebe
  s úctou a rešpektom.
 • Odvaha
  Máme odvahu konať a niesť zodpovednosť.

Tatra banka Group

Financovanie vozidiel a nehnuteľností cez Tatra Leasing

Tatra Leasing

Financovanie hnuteľných a nehnuteľných predmetov, nákladných vozidiel a nehnuteľností.

Realitné služby pod jednou strechou cez Tatra Residence

Tatra Residence

Komplexné realitné služby pod jednou strechou v Tatra Residence.

TAM je líder na trhu v podielových fondoch

Tatra Asset Management

Líder na trhu podielových fondov na Slovensku.

Dôchodok na úrovni cez DDS Tatra banky

DDS Tatra banky

Konečne dôchodok na úrovni.

Identifikačné údaje

Obchodné meno: Tatra banka, a.s.
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
Právna forma: akciová spoločnosť
Register: obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu: oddiel Sa, vložka č. 71/B
IČO: 00 686 930
DIČ: 2020408522
IČ DPH: SK7020000944
Adresa elektronickej pošty: tatrabanka@tatrabanka.sk
Orgán dohľadu a sídlo:  Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/o-tatra-banke/