Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

22.6.2018 17:26

Podporujeme

Tatra banka podporuje oblasti s veľkým
množstvom talentu, nadania a intelektu.
Preto sa venujeme umeniu a vzdelávaniu.

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky

Hlavnou ambíciou Nadácie Tatra banky je zvyšovať úroveň vzdelávania a poskytovať priestor najlepším, aby sa mohli dostať ešte ďalej. Prostredníctvom jej programov a grantov prinášame nové inšpiratívne stretnutia so svetovými vedeckými odborníkmi, podporujeme najlepších študentov, umelcov v ich tvorbe a vytvárame atraktívne príležitosti pre mimovládne organizácie a vysoké školy.

GRANTOVÉ PROGRAMY
Nadácia Tatra banky realizuje osem otvorených grantových programov v oblasti vzdelávania a umenia a tri grantové programy určené zamestnancom Tatra banka Group.
Podporujeme samotných študentov vysokých škôl, aktívnych učiteľov a vedeckých pracovníkov v ich ambícii zlepšiť vzdelávací proces obohatením o nové poznatky zo zahraničia či z praxe a zapájaním študentov do výskumu. Podporujeme mimovládne organizácie, ktoré svojimi praktickými skúsenosťami aktívne vstupujú do vzdelávacieho procesu na ktorejkoľvek vysokej škole na Slovensku.

OSOBNOSTI OSOBNE
V rámci otvoreného programu Nadácie Tatra banky Osobnosti osobne sme na Slovensku doposiaľ privítali šiestich držiteľov Nobelovej ceny a dvoch držiteľov Pulitzerovej ceny, desiatky zahraničných profesorov či viac ako 80 špičkovych slovenskych a českych ekonómov, ktorí predášali študentom slovenských vysokých škôl a širšej verejnosti.

CENA NADÁCIE TATRA BANKY ZA UMENIE
Nadácia Tatra banky už 18 rokov každoročne oceňuje osobnosti, ktoré svojim dielom v poslednom roku prispeli k rozvoju slovenského umenia, či už vo filme, literatúre, hudbe, na divadelnej scéne, alebo vo výtvarnom umeni. Od roku 2008 je navyše v každej uvedenej
kategórii osobitná cena Mladý tvorca, ktoru ziskava mladý umelec aktívne pôsobiaci v niektorej umeleckej oblasti. Od vzniku ocenenia sme ich udelili 63 etablovaným osobnostiam a 25 mladým tvorcom.
Cieľom Nadacie Tatra banky je takýmto spôsobom oceniť osobnosti slovenskej kultúry a poskytnuť im priestor na tvorbu ďalšich špičkovych diel.


Kontakt:

Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a strategického sponzoringu
e-mail: zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk

Marcel Zajac, správca Nadácie Tatra banky | Centrum pre filantropiu
e-mail: zajac@changenet.sk

Zuzana Povodová, hovorkyňa Tatra banky
e-mail: zuzana_povodova@tatrabanka.sk

www.nadaciatatrabanky.sk

 

 

Podpora vzdelávania

Podpora vzdelávania

Cieľom je zlepšovanie kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách, rozvoj inovatívnych procesov a približovanie sa k medzinárodným štandardom. Nadácia Tatra banky túto ambíciu realizuje prostredníctvom grantových programov:

• E-Talent (výskum v oblasti informatiky)
• Vedieť viac (projekty prepájajúce vzdelávanie aprax)
• Študenti do sveta (stáže najlepších VŠ študentov na zahraničných univerzitách)
• Stredoškoláci do sveta (krátkodobé zahraničné vzdelávacie podujatia pre študentov SŠ)
• Kvalita vzdelávania (podpora profesorov avzdelávacích projektov na vysokých školách)
• Business Idea (podpora reálneho podnikania študentov)
• Viac umenia (podpora tvorby umelcov a študentov vysokých škôl výtvarných amúzických umení)
• Viac dizajnu (podpora vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu)

Osobnosti osobne
V rámci otvoreného programu Nadácie Tatra banky Osobnosti osobne sme na Slovensku doposiaľ privítali šiestich držiteľov Nobelovej ceny a dvoch držiteľov Pulitzerovej ceny, desiatky zahraničných profesorov či viac ako 80 špičkovych slovenskych a českych ekonómov, ktorí predášali študentom slovenských vysokých škôl a širšej verejnosti.

 

Podpora umenia

Podpora umenia

Nadácia Tatra banky podporuje tvorbu mladých umelcov, študentov vysokých škôl výtvarných a múzických umení na Slovensku, ako aj tvorivých tímov, ktorých diela sú prísľubom vysokej kvality, umeleckej hodnoty a zároveň majú hlbší spoločenský rozmer. Dlhodobo sa venuje projektu podpory regionálnych divadiel a už 18 rokov oceňuje najvýznamnejšie diela Cenou Nadácie Tatra banky za umenie.

GRANTOVÉ PROGRAMY NA PODPORU UMELECKEJ TVORBY:
Grantovy program „Viac umenia" je grantový program na podporu umeleckej tvorby v oblastiach, ktore oceňujeme aj Cenou Nadácie Tatra banky za umenie. Je zameraný na podporu študentov umeleckých smerov a umelcov, ktorí so študentami spolupracujú na tvorivých projektoch. Chceme poskytovať študentom možnosť pracovať pod vedením etablovaných umelcov a pedagógov na reálnych dielach.
Grantový program „Viac dizajnu" sme otvorili v r. 2013 s ambíciou doplniť o túto tému našu komplexnú podporu umenia. Zameriava sa na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme ním prispieť k uplatneniu mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít a pomôcť im pri ich etablovaní.

Podporujeme divadlá v regiónoch.

 

Žiadosť o podporu

Žiadosť o podporu

Na základe schválenej stratégie sa Tatra banka orientuje predovšetkým na podporu projektov z oblasti vzdelávania a umenia. Svojich partnerov vyberá výhradne zo strany organizácií a inštitúcií, ktorých činnosť je právne registrovaná a dokázateľná.

Kritériá výberu:

  1. Projekt je v súlade so stratégiou Tatra banky, teda pochádza z oblasti vzdelávania a umenia.
  2. Projekt je výnimočný a vo svojej oblasti jedinečný.
  3. Projekt predpokladá širší spoločenský dosah a má hlbší spoločenský význam.
  4. Finančné podmienky sú zlučiteľné s finančným rozpočtom Tatra banky vymedzeným na filantropické aktivity.
  5. Tatra banke bude v projekte zaručená exkluzivita za finančný sektor.

Po zaslaní projektu do Tatra banky, na odd. komunikácie a stratégie značky, bude každý žiadateľ o projekt, aj v prípade zamietavej odpovede, písomne vyrozumený (e-mailom, listom). V prípade záujmu o doplnenie informácií k projektu bude žiadateľa kontaktovať (telefonicky alebo emailom) zamestnanec Tatra banky, ktorý ho prípadne pozve aj na osobné stretnutie k projektu.

Termín zasielania projektov

Projekty možno posielať neobmedzene počas celého roka.

Projektová dokumentácia:
1. stručná charakteristika projektu (1 - 5 strán)
2. rozpočet projektu (možnosť participácie Tatra banky, resp. očakávaný príspevok zo strany Tatra banky)
3. doklady o právnej existencii žiadateľa
4. doklady o doterajšom pôsobení a úspechoch žiadateľa
5. aktuálny kontakt na žiadateľa

Kam posielať projektové dokumentácie

Manažér nadácie a sponzoringu, oddelenie komunikácie a stratégie značky
Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava