1. O banke
  2. /
  3. Podporujeme

Podporujeme

Tatra banka v rámci svojich sponzoringových aktivít a rovnako tak grantových programov a spolupráci vlastnej nadácie (Nadácie Tatra banky) podporuje oblasti s veľkým množstvom talentu, nadania, intelektu a inovatívnosti. Preto sa už vyše dvadsať rokov venujeme podpore slovenskej umeleckej tvorby, dizajnu, vysokoškolského a stredoškolského vzdelávania a v poslednom období aj vzdelávaniu a rozvoju v oblasti digitálnych technológii.

Misia Nadácie Tatra banky

Naším zakladateľom je Tatra banka. Banka, ktorá miluje inovácie a s hrdosťou podporuje umenie a vzdelávanie. Veríme, že tieto svety je možné prepájať. Veríme, že krása, múdrosť a inteligentná budúcnosť budú vytvárať svet, v ktorom chceme žiť a ktorý chceme aj pre budúce generácie.

Nadácia Tatra banky je znakom toho, že chápeme a plne prežívame aj solidárny, vizionársky a občiansky rozmer našej existencie. Od nášho vzniku v roku 2004 sme rozdelili 11 144 000 EUR.

V roku 2023 podporila Nadácia Tatra banky v oblastiach vzdelávanie, umenie a digital 241 organizácií a jednotlivcov. Za všetky oblasti spolu sme podporili projekty v sume viac ako 1 700 000 EUR.

Kontakt:

Eva Šinková, riaditeľka Nadácie Tatra banky a strategického sponzoringu
e-mail: [email protected]

Marcel Zajac, správca Nadácie Tatra banky | Centrum pre filantropiu
e-mail: [email protected]

Podporujeme umenie a vzdelávanie

Programová stratégia

Zameriavame sa na podporu projektov z oblasti umenia, vysokoškolského, stredoškolského vzdelávania a vzdelávania a rozvoja v oblasti digitálnych technológií.

Nadácia je typicky grantovou organizáciou. Podpora je udeľovaná prostredníctvom otvorených grantových programov: Umenie, Vzdelanie a Digital. Okrem toho podporujeme niektoré vybrané partnerské organizácie a pozývame
na Slovensko výnimočné osobnosti, napríklad nositeľov Nobelovej a Pulitzerovej ceny.

Pre naše otvorené grantové programy sú typické:

OTVORENOSŤ, ROVNOSŤ ŠANCÍ
Máme otvorené a verejne známe termíny vyhlásenia, uzávierky a vyhodnotenia grantových programov.
Sme otvorení každému, kto spĺňa podmienky konkrétneho grantového programu.

SPRAVODLIVOSŤ
To, čo rozhoduje, je vždy a jedine kvalita:

  • kvalita projektu,
  • kvalita predkladateľa (napr. prospech v prípade študentov),
  • kvalita hodnotiteľov (experti z danej oblasti),
  • rovnaké termíny pre všetkých.

TRANSPARENTNOSŤ POSUDZOVANIA AJ VÝSLEDKU
Informujeme tých, ktorí uspeli, aj tých, ktorí neuspeli.

Koho podporujeme?

Podporujeme fyzické osoby s tzv. sociálnym statusom, tak ako nám ukladá zákon. Sú to najmä študenti VŠ, SŠ a nepodnikateľské právnické osoby – inštitúcie založené orgánmi štátnej správy alebo samosprávy a všetky právne formy mimovládnych neziskových organizácií.

Každé rozhodnutie o finančnej podpore schvaľuje Správna rada. Predsedom Správnej rady je generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky Michal Liday, jej ďalšími členmi sú Milada Halová - riaditeľka odobru brand managementu a Martin Kubík - člen predstavenstva Tatra banky. Viac informácií nájte na www.nadaciatatrabanky.sk


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/podporujeme/