1. Personal
  2. /
  3. Sporenie, investovanie a dôchodok

Ako na rodinné financie

O správne nastavené rodinné financie sa dokážeme oprieť najmä v nečakaných situáciách. Poďme sa pozrieť na základné pravidlá osobných alebo rodinných financií, ktoré v súčasnosti naberajú na dôležitosti.

1. Dostatočná finančná rezerva

V krízových časoch je to jedna z najdôležitejších vecí, čo potrebujeme. Ak ju nemáme, tak sa vystavujeme možnej nepriazni osudu. Krátkodobá strata príjmu, či nepredpokladaný výdavok, nás dostávajú do ťažko riešiteľnej situácie.

 Dostatočná finančná rezerva

Každá rodina musí mať finančnú rezervu v minimálnej výške 3 až 6-tich mesačných platov.

Rezervou si vytvoríme určitý vankúš, ktorý nás bude chrániť v ťažkých časoch. Podľa nášho prieskumu o finančnej situácii Slovákov z roku 2019 si zhruba 70 % slovenskej populácie vo veku 25 až 60 rokov naozaj vytvára krátkodobú finančnú rezervu. Väčšina rezerv je však iba vo výške do 2 000 EUR. Bude takáto výška naozaj stačiť na finančné zabezpečenie rodiny v čase krátkodobých finančných problémov?

Každá rodina musí mať finančnú rezervu v minimálnej výške 3 až 6-tich mesačných platov.

 

2. Tvorba úspor

Nesmieme míňať viac ako zarobíme. Naučme sa používať princíp „najprv zaplať sám sebe”. Prvých 10 % zo zarobených peňazí neminieme, ale hneď si ich odložíme.

Tvorba úspor

V deň, keď dostaneme výplatu, zaplatíme najprv sebe, teda desať percent si odložíme. Pošleme ich preč z bežného účtu, ideálne si nastavíme pravidelné sporenie.

  • Ak si vieme odložiť viac, urobme tak. Ak nie, začneme najprv na desiatich percentách, a časom môžeme zvyšovať.
  • Ak si nevieme odložiť nič, musíme sa snažiť skutočne zredukovať výdavky. Prejdeme si najprv všetky pravidelné platby a zistime, či sú nevyhnutné.
  • Ďalej je potrebné rozmýšľať nad najväčšími výdavkami daného mesiaca. Neexistuje k nim nejaká rozumnejšia alternatíva?

Prvých 10 % zo zarobených peňazí neminieme, ale hneď si ich odložíme

Samozrejme, v prípade mimoriadnej situácie ako strata zamestnania, či nevyhnutný zdravotný výdavok, musíme niekedy siahnuť na finančnú rezervu, ale po zlepšení situácie ju čím skôr potrebujeme doplniť. Ak sa niekto dostáva do naozaj závažnej finančnej tiesne, potrebuje v prvom rade o tom vedieť, teda musí mať o svojich financiách určitý prehľad a následne musí začať hneď hľadať riešenie. Odkladanie a prehliadanie problému ho iba zväčšuje a komplikuje.

Veľké rozhodnutia

Musíme si dôsledne premyslieť veľké finančné rozhodnutia. Z pohľadu zdravých rodinných financií jednoducho potrebujeme mať primerané auto, bývanie, či dovolenku. Snaha napodobniť vyšší štandard susedov, či známych je u mnohých ľudí často cestou do finančného pekla. Veľké výdavky potrebujeme rozumne zhodnotiť. Budú mať dlhodobý vplyv na náš životný štandard ako aj finančnú záťaž. Tie pozitíva a negatíva musíme niesť spolu.

 

3. Starostlivosť o úspory

Ak rozumne hospodárime so svojimi príjmami, mali by nám pravidelne vznikať úspory. Tie je rozumné rozložiť minimálne na krátkodobé dlhodobé peniaze. Je to dobré preto, lebo o tieto peniaze je potrebné sa starať rôznymi spôsobmi.

Sporiaci účet |

Krátkodobé peniaze ako finančná rezerva, peniaze na dovolenku, držíme hlavne v bezpečných nástrojoch, napríklad na sporiacom účte. Nevystavujeme ich žiadnemu riziku. Bola by to iba zbytočná špekulácia.

Investovanie

Dlhodobé peniaze ako úspory na vzdelanie detí, či peniaze na pokrytie svojho životného štandardu v budúcnosti, potrebujeme investovať. Ak ich neinvestujeme, tak za desiatky rokov nám inflácia postupne ukrojí značnú časť ich kúpnej sily.

Tip: Prečítajte si príbeh o Karolovi: ako pravidelným investičným sporením 100 EUR mesačne nahromadil za 12 rokov viac ako 30 000 EUR. Od roku 2007 si do svojho sporenia sám poslal viac ako 15 000 EUR. Vďaka tomu, že jeho peniaze boli prostredníctvom fondu pravidelne investované do amerických akcií, hodnota jeho sporenia dnes (aj po aktuálnych výrazných poklesoch na akciových trhoch) predstavuje viac ako 30 000 EUR.

 

Sporte pravidelne a zabezpečte sa do budúcnosti. Pravidelné investovanie je najlepší spôsob ako vstupovať na finančný trh.

Nemáte ešte vytvorenú krátkodobú rezervu?

Využite možnosť otvorenia viacerých Sporení k účtu online a začnite s jej budovaním už dnes, priamo v mobilnej aplikácii Tatra banka alebo v Internet bankinguTB.

Chcem sporenie k účtu

Vytvárate si už dlhodobé úspory?

Investičné sporenie do Podielových fondovTB si jednoducho otvorte v mobilnej aplikácii Tatra banka alebo v Internet bankinguTB.

Chcem Investičné sporenie

Chcem Investičné sporenie

Upozornenie
Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených Spojenými štátmi americkými možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., americký akciový fond o.p.f.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/rady-tipy-zo-sveta-sporenia/koronavirus-rodinne-financie/