Kód banky Kód banky
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Kód banky

Čo je kód banky?

Kód banky je identifikačný kód, ktorý bankám prideľuje NBS pre tuzemský platobný styk. Identifikačný kód Tatra banky je 1100

Pre identifikáciu banky v medzinárodnom platobnom styku sa používa SWIFT (BIC) kód. SWIFT (BIC) kód Tatra banky je TATRSKBX.

Zoznam najpožívanejších kódov bánk 

Kód ČSOB 7500
Kód Fio banky 8330
Kód J&T BANKA 8320
Kód Poštovej banky 6500
Kód Prima banky 5600
Kód Raiffeisen banky 1100
Kód SLSP 0900
Kód Štátnej pokladnice  8180
Kód Tatra banky 1100
Kód UniCredit Bank 1111
Kód VÚB 0200
Kód 365.bank 6500

 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/kod-banky/