Aktuálny a disponibilný zostatok Aktuálny a disponibilný zostatok
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Aktuálny a disponibilný zostatok

Čo je aktuálny a disponibilný zostatok?

Aktuálny zostatok je suma peňazí, ktoré máte reálne na účte, avšak časť z prostriedkov už nemusíte mať k dispozícii. Od aktuálneho zostatku sa totiž neodpočítavajú zablokované čiastky. K blokovaniu peňazí na účte dochádza napríklad pri budúcich platbách, keď sa chce obchodník uistiť, že mu po dodaní tovaru alebo služby zaplatíte. 

Aktuálny zostatok má v bankovej terminológii názov účtovný zostatok a takto ho pravdepodobne nájdete aj vo svojom internet bankingu či bankovej aplikácii.

Disponibilný zostatok predstavuje celkovú sumu peňazí na bežnom účte, ktorou môžete disponovať. Inými slovami, zobrazuje váš aktuálny stav na účte, od ktorého sú odpočítané zablokované čiastky a ku ktorému je, naopak, prirátaná suma povoleného prečerpania.

K aktuálnemu zostatku na účte sa viete dostať do 3 sekúnd:

Keď si otvoríte aplikáciu Tatra banka, v hornej polovici obrazovky sa vám zobrazí logo banky. Položte na toto logo prst a jednoducho ho posuňte do strany. Na obrazovke sa zobrazí váš aktuálny účtovný zostatok.

Ak sa vám namiesto zostatku zobrazila hláška „Zobrazenie zostatku na preferovanom účte môžete povoliť v Nastaveniach aplikácie“, je potrebné, aby ste sa prihlásili do aplikácie Tatra banka.

Urobte 3 rýchle kroky:

  • V menu Nastavenia kliknite na možnosť Nastavenia aplikácie.
  • V časti Rozšírené nastavenia povoľte voľbu Zostatok pred prihlásením.
  • Uložte nastavenia.

Odteraz vás bude informácia o vašom aktuálnom zostatku čakať vždy pri otvorení aplikácie Tatra banka pod logom banky.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/aktualny-a-disponibilny-zostatok/