Anuitná splátka Anuitná splátka
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Anuitná splátka

Čo je anuitná splátka? 

Anuitná splátka je pravidelná mesačná splátka, ktorá má počas celej doby splatnosti úveru rovnakú výšku. Pozostáva z dvoch zložiek: istiny a úroku. 

Počas obdobia splácania úveru sa mení len pomer medzi výškou istiny a výškou úroku. Na začiatku splácania tvorí najväčší podiel anuitnej splátky splátka úroku a na konci splácania zase naopak splátka istiny.

Vypočítajte si vašu mesačnú splátku úveru v našej online úverovej kalkulačke alebo online hypotekárnej kalkulačke.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/anuitna-splatka/