BIC kód BIC kód
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. BIC kód

Čo je BIC kód?

BIC kód je identifikačný kód banky v medzinárodnom formáte a je potrebný pre medzinárodný platobný styk

BIC kód je 8- alebo 11-miestny reťazec, ktorý pozostáva výlučne z písmen. BIC kód Tatra banky je TATRSKBX (alebo 11 znakový variant: TATRSKBXXXX).

Prvé 4 písmená, čiže v tomto prípade „TATR“, označujú kód názvu banky. Ďalšie 2 písmená („SK“) značia ISO kód krajiny, v ktorej banka sídli. Po ISO kóde nasleduje dvojmiestny kód mesta alebo regiónu sídla banky („BX“ = Bratislava).

Ak BIC kód pozostáva z 11 znakov, za poslednými tromi písmenami sa skrýva kód konkrétnej pobočky banky (ak má banka viac SWIFT-ových adries). Tatra banka má len jednu SWIFT adresu, preto sa používa na konci BIC kódu trojica písmen XXX.

Aký je rozdiel medzi BIC a SWIFT kódom?

Prakticky žiadny. Ide len o dve rozličné pomenovania pre ten istý kód. Pomenovanie BIC sa používa v SEPA zóne, kým skratke SWIFT rozumie celý svet.

Zoznam najpožívanejších BIC kódov (SWIFT kódov) bánk 

BIC kód ČSOB CEKOSKBX
BIC kód Fio banky FIOZSKBA
BIC kód J&T BANKA JTBPSKBA
BIC kód Poštovej banky POBNSKBA
BIC kód Prima banky KOMASK2X
BIC kód Raiffeisen banky TATRSKBX
BIC kód SLSP GIBASKBX
BIC kód Štátnej pokladnice  SPSRSKBA
BIC kód Tatra banky TATRSKBX
BIC kód UniCredit Bank UNCRSKBX
BIC kód VÚB SUBASKBX
BIC kód 365.bank POBNSKBA

 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/bic-kod/