Bonita klienta Bonita klienta
 1. Pomoc a podpora
 2. /
 3. Bankový slovník
 4. /
 5. Bonita klienta

Čo je bonita klienta?

Bonita klienta je ohodnotenie, do akej miery banka dôveruje v klientovu ochotu a schopnosť pravidelne splácať úver

Prečo banky vypočítavajú bonitu klienta? Pretože chcú minimalizovať riziko, že dajú úver žiadateľovi, ktorý ho nebude ochotný a schopný pravidelne splácať.

co je bonita klienta

Bonita klienta má 3 piliere:

 • Schopnosť klienta platiť – závisí od výšky, stability a kvality príjmov klienta, jeho výdavkov a už existujúceho úverového zaťaženia (výšky mesačných splátok)
 • Ochotu klienta platiť – zisťuje sa z informácií, ktoré klient o sebe poskytol, ako aj z jeho finančného správania v minulosti, často býva vyjadrená cez matematicko-štatistické modely
 • Kvalita a potenciálna budúca hodnota nehnuteľnosti – týka sa len úverov zabezpečených nehnuteľnosťou (HypotékaTB, Americká hypotékaTB)

Na čo slúži banke údaj o bonite klienta?

Banka sa na základe bonity klienta rozhodne, či jeho žiadosť o úver schváli (a prípadne v akej výške) alebo zamietne

Zároveň bonita rozhodne o tom, za akých podmienok bude klient úver splácať. Vo všeobecnosti platí, že čím má klient lepšiu bonitu, tým lepšie podmienky mu vie banka poskytnúť.

Ako sa určuje bonita klienta?

Každá banka má vlastné pravidlá pre výpočet bonity klienta. Väčšina prepočtov však vychádza z týchto základných faktorov

 • Práca – typ zamestnania, druh pracovného úväzku, miesto výkonu práce
 • Príjmy – výška hlavného príjmu, prípadne vedľajšieho príjmu
 • Výdavky – výška mesačných záväzkov vrátane vyživovacej povinnosti
 • Úverová história – existujúce alebo zaniknuté úverové záväzky, disciplína splácania týchto úverov
 • Aktuálna majetková a finančná situácia – dosiahnutý majetok, finančné zázemie

ako sa urcuje bonita klienta

Ako môže klient zvýšiť svoju bonitu?

Bonita klienta je hodnota, na ktorej možno pracovať a správnymi finančnými rozhodnutiami ju postupne zvýšiť:

 • Príjem – žiadateľ o úver môže vylepšiť svoju bonitu napríklad tým, že zdokladuje aj svoj vedľajší príjem, prípadne sa mu podarí zvýšiť svoj hlavný príjem
 • Zodpovedné splácanie – klient, ktorý disciplinovane spláca svoje záväzky, je bankou vnímaný ako zodpovedný a má vyššiu bonitu 
 • Finančná rezerva – vplyv na bonitu klienta má aj jeho aktuálna finančná situácia, kam sa započítavajú aj úspory na pokrytie neočakávaných udalostí

Ako ešte možno zvýšiť svoju bonitu:

 • Vlastníctvo nehnuteľnosti a iné finančné zdroje
 • Dosahovanie zisku v podnikaní 

co znizuje bonitu klienta

Čo môže znížiť bonitu klienta? 

Medzi rizikové faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť bonitu klienta patria najmä:

 • Nezamestnanosť alebo nízky príjem 
 • Vysoká zadlženosť
 • Ručenie iným osobám – byť ručiteľom niekomu inému vás môže zaradiť k rizikovým klientom
 • Meškanie so splácaním pôžičiek – v súčasnosti aj v minulosti
 • Prečerpanie vlastných financií na bankovom účte

Potrebujete sa poradiť?

Neváhajte nás navštíviť v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky alebo nám zanechajte vaše telefónne číslo a my vás budeme kontaktovať.

Zaujíma vás výška vašej mesačnej splátky? Použite kalkulačku pre bezúčelový úver alebo kalkulačku pre hypotéku

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/bonita-klienta/