Cash advance Cash advance
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Cash advance

Čo je cash advance?

Cash advance je služba, ktorá umožňuje (zvyčajne za poplatok) realizovať výbery hotovosti platobnou kartou v pobočke banky, na pošte alebo v zmenárni. Pre využitie tejto služby je nevyhnutné, aby bola daná finančná inštitúcia označená logom príslušnej kartovej spoločnosti. 

Pri realizácii výberu hotovosti cez službu cash advance je držiteľ karty povinný predložiť okrem akceptovanej platobnej karty aj identifikačný doklad (občiansky preukaz, cestovný pas). 

Službu cash advance v obmedzenom režime využívajú aj niektoré obchodné reťazce, ktoré pri platení za nákup umožnia držiteľovi karty zrealizovať aj drobný výber hotovosti priamo pri pokladni.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/cash-advance/