Cash back Cash back
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Cash back

Čo je cash back?

Cash back je pojem, ktorý sa najčastejšie spája s nejakou odmenou v peňažnej forme. Cash back môže byť fixný alebo dynamický – konkrétne podmienky si vždy stanovuje vyhlasovateľ ponuky. 

Vo väčšine prípadov je cash back vyjadrený percentuálnou hodnotou (napríklad klient získa 5 % späť z platieb kartou v určenom sledovanom období), pričom maximálna výška cash backu je obmedzená na určitú sumu (napríklad klient môže získať najviac 30 eur). 

Detailné podmienky pre získanie cash backu sú všetci vyhlasovatelia povinní uvádzať v podmienkach kampane, tie musia byť verejne publikované a dostupné pre každého, a to ešte pred uzatvorením zmluvy či poskytnutím služby. 

V Tatra banke môžete získať cash back až 100 eurÚčtu pre modrú planétuTB

Ak požiadate o kreditnú kartu, môžete sa tešiť na My Benefit cash backnarodeninový cash back (platí pre karty Visa štandard súkromná a Visa zlatá súkromná).


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/cash-back/