Celkový úverový rámec (CÚR) Celkový úverový rámec (CÚR)
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Celkový úverový rámec (CÚR)

Čo je celkový úverový rámec?

Celkový úverový rámec (CÚR) je výška finančných prostriedkov, ktoré môže klient čerpať z kreditnej karty. Výška úverového rámca kreditnej karty závisí od posúdenia schopnosti dlžníka splácať revolvingový úver (typ úveru, ktorý umožňuje klientovi čerpať poskytnuté zdroje opakovane).


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/celkovy-uverovy-ramec/