Cenný papier Cenný papier
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Cenný papier

Čo je cenný papier?

Cenný papier predstavuje oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie. V minulosti mával najmä listinnú podobu, dnes dominuje elektronická forma.

Medzi najznámejšie cenné papiere patria napríklad akcie či dlhopisy. Elektronickým cenným papierom sú aj podielové listy podielových fondov.

Podielové fondy predstavujú celosvetovo najpopulárnejší investičný nástroj, umožňujúci aj drobným investorom zhodnocovať svoje peniaze na finančných trhoch.

Podielový fond spravuje profesionálny správca, tzv. správcovská spoločnosť. Tá vyberá jednotlivé finančné aktíva, do ktorých investuje majetok vo fonde. Rozhoduje o tom, aký finančný nástroj použije, kedy ho nakúpi a kedy predá, zároveň riadi rizikovosť investície, aby zodpovedala profilu investora.

Do podielových fondov je možné investovať aj malé sumy. Jednorazové investície do Podielových fondovTB je možné robiť už od 150 eur, pravidelné prostredníctvom Investičného sporeniaTB dokonca v akejkoľvek výške. 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/cenny-papier/